answersLogoWhite

0


Best Answer

Ang ideya na ang mga tao ay may likas na kahulugan ng moralidad at ang kakayahang makilala kung ano ang mabuti at totoo ay isang pilosopikal at relihiyosong paniniwala na hawak ng maraming tao. Ang iba't ibang kultura at sistema ng paniniwala ay may sariling interpretasyon sa kung ano ang itinuturing na mabuti at totoo, at kung paano malalaman ng mga indibidwal ang mga bagay na ito. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang kaalamang ito ay nagmula sa isang banal na pinagmulan o sa pamamagitan ng mga espirituwal na kasanayan, habang ang iba ay naniniwala na ito ay nalilinang sa pamamagitan ng katwiran, karanasan, at edukasyon.

User Avatar

000 000

Lvl 3
11mo ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ang tao ay nilikha na may likas na pagnanais sa mabuti at totoo at binigyan ng kakayahan upang Malaman kung Ano ang mabuti at totoo?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Bakit sinasabing ang tao ay nilikhang kawangis ng diyos?

Nilikha ang tao na kawangis ng Diyos,hindi man pisikal kundi ang kanyang kakayahan mag isip na gumawa ng mabuti at tama.


Ano ang mga nilikha ni Pablo Picasso?

ang nilikha ni pablo ay isang uri ng tulang ptnigan


What is the meaning of nilikha?

"Nilikha" is a Filipino word that means "created" or "made." It is often used to describe something that was brought into existence by a creator or a higher power.


espisyal na nilikha ng diyos?

tao


Bakit nilikha ni rizal si basilio bilang isa sa tauhan ng el filibustirismo?

Bakit nilikha ni Rizal si basilio bilang isa sa mga tauhan ng el filibuterismo


Pitong araw na ginawa ng diyos?

Unang Araw - Nilikha ang liwanag na tinawag Niyang araw'; ang dilim na tinawag naman Niyang gabi at pinagbukod ito.Ikalawang Araw - nilikha ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay sa tubig; nagkaroon ng pagitan ang kalawakan at tubig sa ibaba. Langit ang itinawag Niya sa kalawakan.Ikatlong Araw - Ginawa Niyang magsama ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. Ang lupa ay tinawag Niyang daigdig.Ikaapat na Araw - Nilikha ng Diyos ang araw upang tumanglaw sa maghapon. Ang buwan upang tumanglaw sa gabi at nilikha rin Niya ang mga bituin sa langit.Ikalimang Araw - Nilikha ng Diyos ang maraming bagay na kay buhay sa tubig, at mga ibon sa himpapawid, mga dambuhala sa dagat at lahat ng nabubuhay sa tubig, at lahat ng uri ng mga ibon.Ikaanim na Araw - Nilikha ng Diyos ang tao, ang lalaki at babae na kalarawan Niya at binigyan ng kapangyarihang mamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng mga hayop, maging maamo man mailap, malaki man o maliit. Binilinang magpakarami ng mga supling; binigyan ng lahat ng uri na mga butil at ungangkahoy na makakain. Ang mga halamang luntian ay ibinigay sa maiilap na mga hayop, maliit man o malaki, at sa lahat ng mga ibon.Ikapitong Araw - Pinagpala Niya at itinangi ang ikapitong araw sapagkat sa araw na ito Siya nagpahinga pagkatapos ng anim na araw na paglikha Niya.


Ano ang kasingkahulugan ng nakalikha?

kasingkahulugan ng yumukod


Baket nilikha ng diyos ang tao at mundo?

for me...ginawa muna ng diyos ang mundo para may matirhan tayong mga tao...at kaya naman tayo nilikha ng diyos para makita natin ang kagandahan ng mga ginawa ng diyos...


Paano nilikha ng diyos ang daigdig?

Answe: nilikha ng diyos ang mundo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan kung hindi tau ginawa ng diyos wala dapat tau kinabubuhay ,katutuluyan,at syempre wala din tau kac walang saysay ang mga ito kung walang makikinabang.


Ano ang mga nilikha ni Leonardo da vinci na mahalaga sa renaissance?

salik sa pagsibol ng renaissance


Ano ang mga nilikha ng diyos?

langit at lupa , karagatan. tao. hayop.araw.buwan.bituin


May talento ba ang bawat tao pangatwiran?

oo dahil lahat tayo nilikha ng ditos na may anking talento