answersLogoWhite

0


Best Answer

we cant find it may nakita na ba kayong kwento tunkol sa manok at bayawak?

User Avatar

Wiki User

12y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Si martang manok at si boyang bayawak?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Si inahing manok at si sisiw na pabula?

ANG ASO AT ANGJSHH HU TU78T8jnxjnjjRJ ANGUN BA YLAGA ANG GGWIN NTIN D2 SH8 NMN OH UH . .. DAGA


Ano ang kwento ng ang masamang kalahi?

Buhat nang mapatakbo ni Toniong Tandang si Tenoriong Talisain ay humanap na ng ibang libutan ang natalong katyaw at doon sa bagong libutan ay medaling nakapamayagpag na muli ang talisain. Ang mga katyaw na leghorn doon ay medaling nasilaw sa balitang bilis at lakas ni Tenoriong Talisain. At madali niyang naging kaibigan ang pinakamaganda sa mga banyagang manok na si Lolitang Leghorn. Isang araw ay galit nag alit na umuwi si Dinang Dumalaga. "Naku!" ang bulalas ni dumalaga. "Ako opala'y sinisiraan ni Tenoriong Talisain. Ako raw ay naging kasintahan niya..." "Diyata?" ang bulalas din ni Aling Martang Manok. "At katakut-takot na paninira daw laban sa mga kalahi ang ginagawa ng talisaing iyan. Tayo raw ay ikinahihiya niya. Masamang lahi raw tayo." Gayon din ang ikinagalit ni Toniong Tandang nang siya ay dumating. "Napakasamang manok iyang si Tenoriong Talisain," ang wika ng tandang. "Kaganina'y nakita ko. Kung lumakad at magsalita'y ginagaya niya ang mga leghorn. Ang balita ko pa'y nagpapakulay dawn g balahibo upang maging mistulang leghorn na. nakapanginginig ng laman..." "Bayaan ninyo siya," ang wika ni Aling Martang Manok. "Pagsisisihan din niya ang kanyang ginagawang iyan." Ilang araw, pagkatapos ay dumating si Toniong Tandang na kasama si Tenoriong Talisain. Gusut-gusot na ang balahibo ng katyaw. Pilay ang isang paa, pasa-pasa ang buong katawan at Hindi halos makagulapay. "Bakit? Ano ang nangyari?" ang tanungan ng mga kalahing manok. "Iyan pala ay maluwat nang nakakainisan ng mga katyaw na leghorn," ang wika ni Tenoriong Talisain. "Kangina'y nakita ko na lamang na pinagtutulungan ng apat na katyaw na leghorn." "Bakit Hindi mo pa pinabayaang mapatay?" ang wika ng mga kalahing manok. "Tayo rin lamang ay ikinahihiya niya at itinatakwil pa..." "Talaga nga sanang ibig ko nang pabayaan," ang wika ni Toniong Tandang. "Ngunit Hindi rin ako nakatiis. At talaga namang kung Hindi ako sumaklolo'y nasirang Tenoriong Talisain na siya ngayon." "Nakita mo na, Tenoriong Talisain!" ang wika ni Aling Martang Manok. "Iyang kalahi, kahit masamain mo'y talagang Hindi makatitiis."


What movie and television projects has Princess Revilla been in?

Princess Revilla has: Performed in "Hulihin si Tiagong Akyat" in 1973. Performed in "Ibilanggo si... cavite boy" in 1974. Performed in "Ang lihim ni Rosa Henson sa buhay ni Kumander Lawin" in 1976. Performed in "Tonyong Bayawak" in 1979. Performed in "Pepeng Kuryente" in 1988. Performed in "Balbakwa" in 1989. Played Jessa in "Jessa: Blusang itim 2" in 1989.


Buod ng sa pula sa puti?

Si Kulas, Si Celing, Si Teban, Si Castor, At si


What is personification in The Cremation of Sam Mcgee?

i don't really know any specifics... one is the furnace roared


What is the meaning of the song si patokaan?

the rooster suck the head of the hen and they suck each other. after 5 years the hen suck the dick of the rooster.


Who are the characters of si malakas and si maganda?

Si Malakas Si maganda si ibon at si bungal


What measurement system?

The SI, of course!The SI, of course!The SI, of course!The SI, of course!


When was Say 'Si Si' created?

Say 'Si Si' was created in 1935.


What is mean in french?

''Si'' is translated into various forms in clauses: Si / So : I am so desperate = Je suis si desespere (') Si / If : If it rains... = S'il (Si il) pleut Si / As : It is not as easy... = Ce n'est pas si facile (comparison) Si / Whereas Si / No matter how Et si / What if/ how about Si? / Did i hear you? : If I'm fine? = Si je vais bien? Si / Yes : (a response to a negative question) Aren't you ready yet? = Si Si (yes yes) I am


What is the duration of Si Si Senor?

The duration of Si Si Senor is 1140.0 seconds.


When was Si Si Senor created?

Si Si Senor was created on 1930-09-21.