answersLogoWhite

0


Best Answer

Ang legal na wika ng Pilipinas ay Tagalog. Maraming mga pagsisikap sa mga batas na inititated upang lumikha ng isang pambansang wika na tinatawag na Filipino, ngunit bilang ng 2013, mga wikang ito ay binubuo ng Tagalog lalo na ang grammar, syntax, at bokabularyo na may ilang mga salita mula sa mas maliit na mga wika sa buong isla. Ito paglaban sa isang bagong wika ay pinananatiling pambansa mula sa mga opisyal ng pagpilit nito pag-aampon, at nananatiling Tagalog ang pambansang wika ng Pilipinas.

The legal language of the Philippines is Tagalog. Many legal efforts were initiated to create a national language called Filipino, but as of 2013, these languages ​​are composed primarily of Tagalog grammar, syntax, and vocabulary with a few words from indigenous languages from ​​around the islands. This resistance to a new national language has prevented its adoption, and Tagalog remains the national language of the Philippines.

User Avatar

Wiki User

βˆ™ 10y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

βˆ™ 10y ago

anu ang batas ng wikang pambansa?

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Mga batas na nakapaloob sa wikang pilipino?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp