answersLogoWhite

0


Best Answer

Ang legal na wika ng Pilipinas ay Tagalog. Maraming mga pagsisikap sa mga batas na inititated upang lumikha ng isang pambansang wika na tinatawag na Filipino, ngunit bilang ng 2013, mga wikang ito ay binubuo ng Tagalog lalo na ang grammar, syntax, at bokabularyo na may ilang mga salita mula sa mas maliit na mga wika sa buong isla. Ito paglaban sa isang bagong wika ay pinananatiling pambansa mula sa mga opisyal ng pagpilit nito pag-aampon, at nananatiling Tagalog ang pambansang wika ng Pilipinas.

The legal language of the Philippines is Tagalog. Many legal efforts were initiated to create a national language called Filipino, but as of 2013, these languages ​​are composed primarily of Tagalog grammar, syntax, and vocabulary with a few words from indigenous languages from ​​around the islands. This resistance to a new national language has prevented its adoption, and Tagalog remains the national language of the Philippines.

User Avatar

Wiki User

βˆ™ 11y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

βˆ™ 10y ago

anu ang batas ng wikang pambansa?

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Mga batas na nakapaloob sa wikang pilipino?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Filipino at ang mga wikang Katutubo sa Dekolonisasyon ng mga Pag-iisip ng mga Pilipino’’?

Furthermore


Sinaunang mga batas ng ninunong pilipino?

gawa ito ni abay nohh wala nga ehh


Ano ang iba't ibang teorya ukol sa pinagmulan ng wikang filipino?

magsaliksik ng mga teorya hinggil sa pinagmulan ng mga pilipino


Larawan ng ugnayan ng pilipinas sa ibang bansa?

anu-ano ang batas ng pilipino sa pakikipag-unayan sa dayuhan


Paano mapapaunlad ang wikang filipino?

Para mapapaunlad ang wikang Filipino, mahalaga na bigyang prayoridad ang paggamit nito sa araw-araw na talastasan at komunikasyon. Mahalaga rin ang pagtuturo at pagpapahalaga sa wikang ito sa mga paaralan at pamayanan. Ang paglikha ng mga bagong terminolohiya at panitikan sa Filipino ay magbibigay buhay sa wikang ito at magpapalakas sa ating identidad bilang mga Pilipino.


Mga batas na nag bibigay proteksyon sa mga mamimili?

mga batas at ahensya na nagbibigay proteksyon sa mga mamimili


Anu-ano ang mga batas ang naisama sa mga batas na nakasulat at di nakasulat?

anu ano ang mga batas ng mga sultanato sa buhay mo


Mga teorya ng wikang filipino?

Ang Wikang Filipino ay ang Wikang Pambansa.


Ano ang mga layunin ng patakarang pasipikasyon?

Layunin nito n mapigilan ang nasyonalismo ng mga pilipino..


Anu anong batas ang itinakda ng ating mga ninuno?

ang batas ng ating mga ninuno ay sumusunod sa batas


Contribution of Manuel L Quezon?

naitatag niya ang "wikang pambansa"na filipino.Malaking kontribusyon/epekto ito sa bansa natin,dahil dito nagkaisa tayong mga pilipino.


Pamantayan sa pagpili ng wikang pambansa?

Ayon sa Konstitusyon ng Pilipinas: Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang Pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Ukol sa layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at, hangga't walang ibang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang mga wikang panrehiyon ay pantulong na mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbi na pantulong na mga wikang panturo roon. Dapat itaguyod ng kusa at opsyonal ang Kastila at Arabic. Ang Konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles, at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrehiyon, Arabic, at Kastila. Dapat magtatag ng Kongreso ng isang komisyon ng wikang Pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, maguugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Filipino at iba pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap, at pagpapanatili.