answersLogoWhite

0


Best Answer

Ang mga salita

ng Filipi

no

na wala

ng katumbas sa I

ngles ay saya

ng, kilig, gigil, po, opo, oho, ho.

User Avatar

Wiki User

โˆ™ 2013-03-18 15:00:41
This answer is:
User Avatar
Study guides

Biodiversity of gobi desert

Anim na uri ng pamahalaan sa Greece

Meaning of wika in tagalog

Meaning of Pag-IBIG Fund

โžก๏ธ
See all cards
4.16
โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…
158 Reviews

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Anong salitang Filipino na walang katumbas sa Ingles?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Mag tala ng mga salitang Filipino na walang katumbas sa wikang Ingles mag tala rin ng mga salitang Ingles na walang katumbas sa filipino?

poopohoohogigilkiligsayang


Ano ang mga salitang Filipino na walang katumbas sa Ingles?

Mga salitang Filipinona walang katumbas sa Ingles ay sayang, gigil, kilig, po, opo, ho, oho.


Magbigay ng salitang tagalog na walang katumbas sa salitang ingles?

OpoPoOhoHoKiligGigilSayang


Magbigay ng 10 halimbawa ng mga salitang tagalog na walang katumbas sa salitang English?

Mga salitang Tagalogna walang katumbas sa salitang Ingles ay sayang, kilig, gigil, po, opo, ho, oho.


Salitang ingles na walang katumbas sa Filipino?

Ang mga salita ng Filipi no na wala ng katumbas sa I ngles ay saya ng, kilig, gigil, po, opo, oho, ho.


Halimbawa salitang Filipino na walang katumbas sa Ingles?

Halimbawang salita ng I ngles na wala ng katumbas sa Filipi no ay saya ng, kilig, gigil, po, opo, ho, oho.


Halimbawa ng salitang ingles na walang katumbas sa filipino?

Halimbawang salita ng I ngles na wala ng katumbas sa Filipi no ay saya ng, kilig, gigil, po, opo, ho, oho.


Salitang Tagalog na walang katumbas sa salitang Ingles?

Mga salitang Tagalog na wala ng katumbas sa salita ng I ngles ay saya ng, kilig, gigil, po, opo, ho, oho.


English word na walang katumbas na Filipino?

English translation of walang katumbas na Filipino: nothing compares to this Filipino


Ano ang mga salitang Filipino na walang katumbas sa English?

Mga salitang Filipi no na wala ng katumbas sa E nglish ay saya ng, po, opo, ho, oho, gigil, kilig.


Ano ang mga salitang English na walang katumbas sa Filipino?

Mga salitang Filipi no na wala ng katumbas sa E nglish ay saya ng, po, opo, ho, oho, gigil, kilig.


Ano ang salitang walang palad?

ano ang kahulugan ng walang palad?

People also asked