answersLogoWhite

0


Best Answer

ay ang pagbabago ng tradisyon ng isang bansa

User Avatar

Wiki User

11y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What is pagbabagong morpoponemiko?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Ano ang anim na parte ng morpoponemiko?

Halimbawa ng asimilasyong ganap


What is pagbabagong pang-edukasyon at panrelihiyon?

potah ka la


Mga pagbabagong Naganap sa Europa sa gitnang panahon?

incl


What is the tagalog of the English word social changes?

If "social changes" will be translated to Filipino, it'd be "pagbabagong panlipunan".


Pagbabagong nagaganap sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata?

pagdadalaga-buwang dalaw,tagihawat pagbibinata-tagihawat


Isaisahin ang mga pagbabagong pisikal filipino?

pakto


Ano ang ibig sabihin ng mga sabihin ng mga pagbabagong ito sa iyo bilang isang nagdadalaga at nagbibinata?

ang ibig sabihin ng pagdadalaga at pag


Paglilipat diin ng pagbabagong morpoponemiko?

pito po iyon:1. ASIMILASYON- pagbabagong naganap sa /n/ sa posisyong pinal dahil sa impluwensiya ng ponemang kasunod nito.d.l.r,s,t b, o p k,g,h, m, n, ng,w, yPAN PAM PANGMAN MAM MANGSIN SIM SINGSAN SAM SANGHal.Pan+ dikdik pam + bayan pang + gabi=Pandikdik =pambayan =panggabi2. METATESIS - kapag ang salitang ugat ay nagsisilula sa /l/ o / y/ ay ginitlapian ng(-in) ang /l/ o /y/ ng salitang ugat at ang /n/ ng gitlapi aynagkakapalit ng posisyon.Hal.-In + lipad = linipad = nilipad- in + yaya = yinaya = niyaya3. PAGKAKALTAS NG PONEMA -. Nagaganap ang pagbabagong ito kung ang huling ponemang patinig ng salitang ugat ay nawawala sa paghuhulapi nito.Hal.Takip + -an = takipan = takpanSara + -han= sarahan = sarhan4. PAGLILIPAT- DIIN- may mga salitang nababago ng diin kapag nilapian.Hal.Basa + -hin = basahin-ka + sama+ han = kasamahan5. MAY ANGKOP - kung sa dalawang salitang magkasunod ang una'y nababawasan ng papungo o pakutad at kung minsa pay napapalitan ng isa o ilang titik sa loob bago napipisan sa dalawang salita sa isa na lamang.Hal.Wikain mo kamoHayaan mo hamoWinika ko ikako6. PAGPAPALIT NG PONEMA- kung ang isa o dalawang titik ng salita ay napapalitan ng iba bukod sa kung nagkakaltas o nagsusudlong.Ang ponemang /d/ sa posisyong inisyal ng salitang nilalapian ay karaniwang napapalitan ng ponemang /r/ kapag patinig ang huling ponema ng unlapi.Hal.D RMa + dapat = madapat marapatMa + dunong = madunong marunong7. MAYSUDLONG o PAGDARAGDAG NG PONEMA - kung bukod sa may hulapi na ang salitang pinapandiwa, ito ay sinusudlunagn o dinaragdagan pa ng isa pang hulapi. /-an/, -/han/,/ -in/, /-hin/,/-an/, o /-anan/Hal.Antabayanan, antayanMuntik- muntikanan, pagmuntikan, pagmuntikanan


Sino si Gerardo Sicat?

isang ekonomista, ang pag_unlad ay ang pagbabagong mga intitusyong pangkabuhayan o hindi pangkabuhayan tulad ng pamahalaan,, lungsod, bansa pamamaraan ng pag iisip, hindi lamang upang makalikha kundi upang makakunsumo ng makatwiranat mabuhay ng kasiya_siya.


Ano ang mga talata ang mga pagbabagong dapat kong isagawa upang mas mapabuti ang aking kalusugan?

ang kalusugan ay isa ring kayamanan na dapat nating pagkaingatan,pahalagahan


Batas ng pagbabago ng abakadang pilipino?

ang isa sa mga pagbabagong naganap sa alpabetong Filipino ay ang pagdadagdag ng mga letrang hango sa ingles tulad ng F,Z,X,C at marami pang iba.


What is the lyrics of nueva ecija hymn?

Sa ubod nitong Luzon, ay may Lupang Hinirang Sa likas nyang kagandahanm ay walang kapantay Dito ang bukirin, ay pinag-aanihan Ng gintong butil ng uhay, na pagkain ng tanan Aming Nueva Ecija, ang loob mo'y tibayan Sa landas at pita, ng pagbabagong buhay Taglayin sa puso, ang Dakilang aral Ng mga bayaning Naghandog ng buhay