answersLogoWhite

0

What is katapora?

Updated: 12/6/2022
User Avatar

Wiki User

13y ago

Want this question answered?

Be notified when an answer is posted

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What is katapora?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Ano ang katapora?

Filipino for: What is katapora? Catapora is the Portuguese word for Chicken Pox.


Anu ang mga halimbawa ng katapora?

ano ang mga halimbawa ng katapora


5 Example of anapora and katapora?

2 example of anapora:a)mapapalad ang mag asyano sa pagkakaroon ng mayamang kalikasan kaya pinapahalagaan nila itong mabutib)nag kaisa ang mga mamayan sa pagsugpo sa polusyon sapagkat sila rin ang maapektuhan nito


How do you use anapora and katapora?

May dalwaang ng pagpapatungkol ang anapora at kataporaAnapora ang panghalip na ginagamit sa hulihan bilang pananda sa pinatlang panglansa unahan.Halimbawapumasok ang kanyang guro siya ay nagsalitaKtapora ang panghalip na ginagamit sa unahan bilang pananda sa pinatlitang pangalan sa hulihan


Ano ang kahulugan ng anapora at katapora?

Anapora - mga panghalip na matatagpuan sa hulihan ng pangungusap bilang pananda sa pinalitang pangngalan na ginagamit sa unahan ng pangungusapHalimbawa:Nagkausap and mga Asyano sa pangangalaga ng kapaligiran kaya naman pinupuro sila ng ibang bansa.Katapora - mga panghalip na matatagpuan sa unahan ng pangungusapHalimbawa: Kami ay magtatanim ng mga puno ngayon upang maging kapakinabang ang mga kabataan sa hinaharap.


10 example of simili in words?

• SIMILI O PAGTUTULAD - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, Paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. 'SIMILE' sa Ingles. • METAPORA O PAGWAWANGIS - tiyak na paghahambing ngunit Hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. 'METAPHOR' sa Ingles. • PERSONIPIKASYON O PAGTATAO - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONALIFICATION' sa Ingles. • Apostrope o pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang Tao. •Pag-uulit o ALITERASYON - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o ANAPORA - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o ANADIPLOSIS - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o EPIPORA - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o EMPANODOS o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o KATAPORA - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. • PAGMAMALABIS - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang Tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. • Panghihimig o onamatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. • Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. • Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. • Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. • Balintunay - isang uri ng ironya na Hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. • Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas


Ano ang mga uri ng tayutay at mga halimbawa nito?

· Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit Hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles.1.) Ang buhay ay gulong: minsan nasa ibaba, minsang nasa itaas2.) Siya ay isang sampaguita sa kabanguhan.3.)Ang kaniyang mga mata ay bituin sa langit.4.) Siya ay isang leon sa galit5.) Siya ay isang posporo sa nipis.-· Personipikasyon o Pagtatao Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles.Umiyak ang kandila.Ngumiti ang rosas ng umulan.Matiisin ang mga upuan.Umiyak ang mga ulap.Kumindat ang sasakyan sa akin.· Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan.Inabutan ako nang isang taon sa kakahintay sa iyo.Namaga ang mata ko sa kakatingin ko sayo· Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles.