answersLogoWhite

0


Best Answer
  1. Takot sa Diyos o Fear of the Lord
  2. Kabanalan / Paggalang sa magulang o Piety
  3. Karunungan / Katalinuhan o Knowledge
  4. Katatagan ng Loob o Fortitude
  5. Payo / Magpayo o Counsel
  6. Pagiging Maunawain o Understanding
  7. Kaalaman / katalinuhan o Wisdom
User Avatar

Wiki User

10y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Pitong regalo ng banal na espiritu?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Ano ang banal na kasulatan?

lmjkn


Banal na aklat ng relihiyon Buddhism?

ang mga banal na aklat ng budihism ay ang mga sumusunod kagaguhan katangahan


What actors and actresses appeared in Banal na sandata - 1972?

The cast of Banal na sandata - 1972 includes: Renato Del Prado Romy Diaz Ronnie Viller


What is sanctuary in tagalog?

according to bansa.org sanctuary is dakong banal(literally holy place) or santwaryo (likely derived from spanish)... or Taguan, hiding place... banal na taguan, holy hiding place... banal na pook, holy placeMy Aswer - Sagot koKanlungansimple as that


Anong kahulugan ng korido?

banal na aklaat ng muslim


Hail holy queen in tagalog?

"Luwalhati sa iyo, banal na reyna."


What is the Tagalog term for pilgrimage?

The Tagalog term for pilgrimage is "Paglalakbay sa Banal na Lugar" or simply "Pilgrinasyon".


Ano ang tawag sa banal na digmaan ng Muslim?

Ang tawag sa banal na digmaan ng Muslim ay "jihad." Ito ay ang pagsisikap o laban para sa relihiyon ng Islam, maaaring sa pamamagitan ng mapayapang proseso o militante na paraan depende sa sitwasyon.


Ano ano ang mga paniniwala ng mga hapones?

Naniniwala ang mga hapones na ang kanilang emperador ay banal na apo ni


Eksaktong sukat o lawak ng pitong kontinente ng mundo?

First, it is pangaea, malaking kontinente, iisa lang siya, next is tectonic movement at yung nag tagal na nag continental drift na. iyon na.. xD


Ano ang pitong kontinente ng mundo at sukat ng bawat isaano ano ang pitong kontinente at ano ang sukat ng bawat isa?

Ang pitong kontinente ng mundo ay ang sumusunod: Asya - sukat na 44.58 milyong square kilometers Africa - sukat na 30.37 milyong square kilometers Hilagang Amerika - sukat na 24.71 milyong square kilometers Timog Amerika - sukat na 17.84 milyong square kilometers Antarctica - sukat na 14 milyong square kilometers Europa - sukat na 10.18 milyong square kilometers Australia - sukat na 7.68 milyong square kilometers Ito ang mga sukat ng bawat kontinente sa mundo.


What is the Filipino translation of The Apostle's Creed?

Tagalog is spoken by 15 million Filipinos. Here is the Apostles Creed in Tagalog as provided by a local church goer... Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Pontio Pilato, ipinako sa krus, namatay , inilibing. Nanaog sa mga kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay namag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto't huhukom sa mga nabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo , sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay namang muli ng nangamamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Found at http://www.pinoyexchange.com/forums/showthread.php?t=178323