answersLogoWhite

0


Best Answer

Ang pinaka-unibersal na uri ng wika ay ang wika ng katawan o facial expression. Walang mga salita na makakakuha sa paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Kilos tulad ng isang ngiti o isang iling ng ulo ay naunawaan sa lahat ng dako, at kultural na mga pagkakaiba ay bihirang.

The most universal type of language is body language or facial expressions. No words get in the way of expression. Acts like a smile or a shake of the head is understood everywhere, and cultural differences are rare.

User Avatar

Wiki User

10y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Mga pangunahing at universal na katangian ng wika?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Katangian ng mga tagapagsaling wika?

ilan ang katutubong wika sa atin


Ano-ano ang mga iba't ibang pangunahing pamilya ng wika sa daigdig?

aan ng pagaayos ng bulaklak


Anu-ano ang mga pangunahing angkan ng wika sa aklat ni gonzalvo?

hindi ko nga alam kaya tinatanong ko>>>>>


Ano anq ibig sabihin ng pitong katangian ng wika?

Wika ay naiiba sa mga mamamayan ng mundo, ngunit kung ano ay pandaigdigan ay katawan wika. Ang paraan mga tao pisikal na reaksyon sa kanilang kapaligiran ay higit sa lahat pareho, kung ito man ay luha sa kalungkutan o isang iling ng ulo upang sumang-ayon o hindi sumasang-ayon. Ang mga base emosyon nakalibing sa likas na katangian ng lahat ng mga wika. Language is different from the peoples of the world, but what is universal is body language. The way people react to their physical environment is largely the same, whether it be tears in sorrow or a shake of the head to agree or disagree. The base emotions lie in the nature of all languages​​.


Ano ang mga instrumento ng wika?

anu-ano ang mga instrumento sa wika?


Anu ang unang kagamitan ng sinaunang mga ninuno?

.. ang pagsulat ay may, limang katangian..1sinasalitang tunog2arbitraryo3.likas ang wika4.ang wika ay dinamiko5.ang wika ay masistemang balangkas


Ano ang mga katangian ng isang mabuting mananaliksik?

Ibigay ang mga katangian ng mabuting paglalahad


Ilan ang dating pangunahing wika sa Filipinas?

WALONG PANGUNAHING WIKA NG PILIPINAS “Tradisyonal na tinatawag na walong pangunahing wika ng bansa ang Bikol, Ilokano, Hiligaynon, Pampanggo, Pangasinan, Sebwano, Tagalog, at Waray (Samar-Leyte). Malimit ding tawagin ang mga ito na wikang rehiyonal. May pagkakataóng isinasáma sa pangkat ang Mëranaw, Tausug, at Magindanaw. Ang karaniwang katwiran sa “pangunahing wika” ay dahil (1) may malaking bílang ito ng tagapagsalita, karaniwang umaabot sa isang milyon ang tagapagsalita, o (2) may mahalagang tungkulin ito sa bansa bílang wika ng pagtuturo, bílang wikang opisyal, o bílang wikang pambansa. -shangkyunn


Ano ang mga katangian ng mga Ilonggo?

Ang mga katangian ng mga ilonggo ay pagiging masipag,masinop,at maparaan.


Ilan ang mga wika sa buong mundo?

7bilyong wika


Ano anu ang mga pangunahing wika na ginagamit sa rehiyong luzon?

tagalog bikol hiligaynon iloko itneg kankanaey kalungay ibaloi ifugao kalinga\pangasina bolinao sambal


Ilahad ang mga katangian ng wika?

Mga katangian ng wika:1. may balangkas-Ako ay nag aaral sa de la sale college of saint benilde.(may masistemang ayos ang mga salita sa isangpangungusap)2.binubuo ng makahulugang tunog-Gumagamit ang mga Tao ng piling tunog upang magkaroon ngkahulugan ang wika.3.pinipili at isinasa-ayos-Madali ang pag aaral kung ikaw ay matiyaga.4. arbitraryo-Laging nagbabago ang wika ayon sa panahon.5.nakabatay sa kultura-Tagalog ang isa sa pinaka ginagamit na wika ditto sa Pilipinas.6. ginagamit-Ang wika ay parte ng pang araw-araw na buhay natin.7. kagila-gilagis-Ang wika ay may kakayahan na umakit ng mga Tao.8. makapangyarihan-Ang wika ay nakaka-kontrol ng pagiisip ng isang indibidual.9. may antas-Ang wika ay nahahati sa apat na uri.10.may pulitika-Nakakahatak ng impluwensya ang pagsasalita.11.Ginagamit araw-araw- lahat tayo ay gumagamit ng wika upang maipahay natin ang atinmga layunin araw-araw.