answersLogoWhite

0


Want this question answered?

Be notified when an answer is posted

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Halimbawa Intonasyon ng diin tono haba at antala?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Mga halimbawa ng ponemang suprasegmental?

1. Haba* ito ay ang pagbigkas nang mahaba sa patinig (a, e, i, o, u ) ng bawatpantig.* maaaring gumamit ng simbolong tuldok (. ) para sa pagkilala sa haba.* mga halimbawa ng salita:bu.kas = nangangahulugang susunod na arawbukas = hindi sarado2. Diin*tumutukoy ito sa lakas ng pagbigkas s isangpantig ng salitngbinibigkas.*maaring gamitin sa pagkilala ng pantig na may diin ang malaking titik.*Mga halimbawa ng salita:BU:hay = kapalaran ng taobu:HAY = humihinga paLA:mang = natatangila:MANG = nakahihigit; nangunguna3. Tono* nagpalilinaw ng mensahe o intensyong nais ipabatid sa kausap* Tulad ng pag-awit, sa pagsasalita ay may mababa, katamtaman atmataas na tono.* maaaring gamitin ang blg. 1 sa mababa, blg. 2 sa katamtaman at blg.3 sa mataas.* halimbawa ng salita:Kahapon = 213, pag-aalinlanganKahapon = 231, pagpapatibaytalaga = 213, pag-aalinlangantalaga = 231, pagpapatibay4. Hinto*ito ay ang saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na magingmalinaw ang mensahe.*maaring gumamit ng simbolo kuwit( , ), dalawang guhit na pahilis ( // )o gitling ( - )* mga halimbawa ng salita:Hindi, siya ang kababata ko.Hindi siya ang kababata ko.


Ano ang ponemang sopra segmental?

Suprasegmental ay ang pag-aaral ng diin (stress), tono (tune), haba (lengthening) at hinto (juncture).


When was Haba Haba created?

Haba Haba was created on 2011-01-28.


When was L'bby Haba created?

L'bby Haba was created in 2005.


What is ponemang suprasegmental?

Ponema - ang pinakamaliit na unit ng makabuluhang tunog.0Ang pag-aaral ng ponema ay binubuo ng segmental atsuprasegmental.Segmental = ay ang tunay na tunog at ang bawat tunog aykinakatawanan ng isang titik sa ating alpabato.Suprasegmental = ay ang pag-aaral ng ng diin (Stress), tono(tune), haba (lengthening) at hinto(Juncture).2 Sa pakikipagtalastasan, matutukoy natin ang kahulugan, layunin o intensyon ng pahayag o ng nagsasalita sa pamamagitan ng mga ponemang suprasegmental o ng mga haba, diin, tono at hintosa pagbibigkas at pagsasalita.1. Haba* ito ay ang pagbigkas nang mahaba sa patinig (a, e, i, o, u ) ng bawatpantig.* maaaring gumamit ng simbolong tuldok (. ) para sa pagkilala sa haba.* mga halimbawa ng salita:bu.kas = nangangahulugang susunod na arawbukas = Hindi sarado2. Diin*tumutukoy ito sa lakas ng pagbigkas s isangpantig ng salitngbinibigkas.*maaring gamitin sa pagkilala ng pantig na may diin ang malaking titik.*Mga halimbawa ng salita:BU:hay = kapalaran ng taobu:HAY = humihinga paLA:mang = natatangila:MANG = nakahihigit; nangunguna3. Tono* nagpalilinaw ng mensahe o intensyong nais ipabatid sa kausap* Tulad ng pag-awit, sa pagsasalita ay may mababa, katamtaman atmataas na tono.* maaaring gamitin ang blg. 1 sa mababa, blg. 2 sa katamtaman at blg.3 sa mataas.* halimbawa ng salita:Kahapon = 213, pag-aalinlanganKahapon = 231, pagpapatibaytalaga = 213, pag-aalinlangantalaga = 231, pagpapatibay4. Hinto*ito ay ang saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na magingmalinaw ang mensahe.*maaring gumamit ng simbolo kuwit( , ), dalawang guhit na pahilis ( // )o gitling ( - )* mga halimbawa ng salita:Hindi, siya ang kababata ko.Hindi siya ang kababata ko.


What actors and actresses appeared in Haba - 2010?

The cast of Haba - 2010 includes: Chamyto Aguedan Joeffrey Javier Jeff Luna


What is pulau haba in English?

Saba island


Which material is predominately used in the manufacturing of HABA toys?

Wood is primarily used in the production of HABA toys. HABA produces high quality children's toys as well as popular toys for babies. Families enjoy visiting retail stores where these products are sold.


What actors and actresses appeared in Kay haba ng gabi - 1986?

The cast of Kay haba ng gabi - 1986 includes: Amy Austria Barbara Luna


Who makes air conditioner model haba-f048sd?

Luxaire


When did Stella Mwangi first participate in the Eurovision song contest representing Norway?

She only represented Norway in 2011 with "Haba Haba", the first Eurovision Song Contest entry to be sung in Swahili.


Who are the hubajaba gods?

jaba the hut nango the haba buda the hut