answersLogoWhite

0


Best Answer

ang ekonomiks ay ang pag-aaral ng produksyon, distribusyon at pagkonsumo ng produkto o serbisyo.

User Avatar

Wiki User

11y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Dalawang batayan ng pag aaral ng ekonomiya?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Dalawang uring batayan ng kasaysayan?

ano ang dalawang batayan sa pag-aaral ng kasaysayn?


Anu ang dalawang sangay ng ekonomiks?

Ang dalawang sangay ng ekonomiks ay makroekonomiks at mikroekonomiks. Ang makroekonomiks ay tumutukoy sa pag-aaral ng kabuuang ekonomiya ng isang bansa o rehiyon habang ang mikroekonomiks ay tumutukoy sa maliliit na yunit ng ekonomiya tulad ng indibidwal na tao, pamilya, o kompanya.


Anu-anu ang batayan sa pag-aaral ng kasaysayan?

ang dalawang batayan sa pag-aaral ng kasaysayan ay primarya at sekondarya.... ang primariang batayan ay ang mga fossils at artifacts...ang secondarya naman ay ang mga libro, tradisyong oral at mga documents.


Paano nagiging isang agham ang ekonomiks?

ito ay ang pag aaral ng mga kabataan na tumutukoy sa ekonomiya


Paano nakakatulong ang ekonomics sa ating pag-aaral?

Ang economics ay makakatulong sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-unawa sa mga prinsipyo ng paggawi ng ekonomiya, tulad ng pag-aaral ng supply at demand, cost-benefit analysis, at iba pa. Makakatulong ito sa atin na mas maintindihan kung paano gumalaw ang ekonomiya at kung paano ito nakakaapekto sa iba't ibang aspeto ng ating buhay at lipunan.


Ano ang mga halimbawa ng pangunahin at sekondaryang batayan sa pag-aaral ng kasaysayan?

halimbawa ng PRIMARYANG BATAYAN labi ng sinaunang mga bagay, halaman, sandata, talambuhay, kasangkapan at iba pa . :)


What actors and actresses appeared in Dalawang pag-ibig - 1953?

The cast of Dalawang pag-ibig - 1953 includes: Nestor de Villa


How do you say kamusta na ang pag aaral in kapampangan?

The Kapampangan translation of "How's your studies going?" is "Kamusta na ing pag-aaral mu?"


Epekto ng marijuana sa pag aaral?

Ang pagsasaliksik ay nagpapakita ng epekto ng marijuana sa pag-aaral, kabilang ang kahinaan sa memorya, kakayahan sa pag-aaral, at kahinaan sa pagpapasya. Ang mga taong gumagamit ng marijuana ay maaaring magkaroon ng mas mababang pag-aaral at mas mababang marka kaysa sa mga hindi gumagamit.


Ano ang dalawang batayan sa pagpapangkat ng etnolinggwistiko?

Ang dalawang batayan sa pagpapangkat ng etnolinggwistiko ay ang mga pagkakaiba sa wika at kultura ng mga pangkat etniko, at ang kasaysayan ng kanilang migrasyon at pag-unlad. Ang mga katangiang ito ang nagbibigay daan sa mga antropolohista at lingguwista upang maunawaan at maibahagi ang kahalagahan ng bawat pangkat etniko.


Batayan at pananaw sa pag-aaral sa kasaysayan?

Ang pag-aaral sa kasaysayan ay mahalaga upang maunawaan at maipahalagahan ang mga naganap na pangyayari sa nakaraan. Ito rin ay may mahalagang papel sa paghubog ng ating identidad, pagpapalalim ng ating kritisismo, at pagtuklas ng mga aral na maaaring magamit sa kasalukuyan at hinaharap.


What is the Tagalog of learning?

Tagalog translation of LEARNING: pag-aaral