answersLogoWhite

0


Best Answer

Sistema ng edukasyon sa Japan

Naglagda ang Japan nuong 1994 sa treaty ng United Nations ng 1989 tungkol sa "Karapatan ng Bata" . Ukol dito, ang karapatan sa edukasyon ng mga bata ay dapat ipagtanggol at igalang. Ang gobyernong Hapon ay hindi obligadong pwersahin ang magulang ng batang dayuhan upang pag-aralin ang kanilang mga anak ngunit mayroong karapatan ang mga bata na makapag-aral.

1-1 Sistema ng Edukasyon sa Japan

(1) Ang Sistemang 6-3-3-4

Ang sistema ng edukasyon sa Japan ay nahahati sa sumusunod na taon: 6 na taon sa Elementarya, 3 taon sa Junior High School, 3 taon sa Senior High School at 4 na taon sa Unibersidad (2 taon sa Junior College).

(2) Sapilitang Edukasyon

Dahil ang mababang paaralan at ang junior high school ay edukasyong sapilitan o katungkulan ayon sa batas, ang lahat ng bata ay inaasahang magtapos nito. Ang Sapilitang Edukasyon ay ipinagpatupad para sa mga batang Hapon, ngunit ang mga batang dayuhan na NASA edad 6 na taon hanggang 15 taon na nagnanais mag-aral ay maari din pamahagian ng pagkakataong pumasok sa paaralan tulad ng mga batang Hapon. Mabuting pag-aralin ang mga bata upang mapaghandaan ang magandang kinabukasan nila. Makipagsanggunian lamang sa malapit na munisipyo ng tinitirahan.

(3) Mga iba pang detalye

Kapag nakatapos ng pag-aaral sa junior high school ang mga batang Hapon, sila ay tumutuloy sa high school o unibersidad. Gayunpaman, upang makapasok sa high school o unibersidad, kinakailangang kumuha ng pagsusulit.

Bago pumasok ang mga bata sa elementarya, mayroong Kindergarten o Preschool. Mayroon ding Technical College at iba't-iba pang uri ng paaralan para sa mga batang nakapagtapos ng junior high school o senior high school na magpapaunlad sa mga kakayahan at kaalaman ng mga estudyante na kailangan para sa iba't-ibang hanapbuhay. Mayroon ding mga nakatatag na paaralan para sa mga batang may kapansanan.

13. Sistema ng Edukasyon sa Japan

Ang sistema ng edukasyon sa Japan ay nahahati sa mga sumusunod: 6 taon sa elementarya, 3 taon sa junior high school, 3 taon sa senior high school at 4 na taon sa unibersidad (2 taon kung junior o technical college). Ang edukasyon sa elementarya at junior high school ay sapilitang ipinatutupad (compulsory). May mga eskwelahan na pagmamay-ari ng gobyerno (national), pampubliko (pinapatakbo ng prefecture, city o town), at mga pribado. Nagsisimula ang pasukan sa Abril at nagtatapos sa Marso.

(2)Elementarya/Junior High School

(Sapilitang Ipinatutupad)

① Edad ng Pagpasok

Elementarya…Mga bata na ang ika-7 taong gulang ay nasa Abril 2 ng taon hanggang sa Abril 1 ng susunod na taon. Junior High School…Mga bata na ang ika-13 taong gulang ay nasa Abril 2 ng taon hanggang sa Abril 1 ng susunod na taon.

User Avatar

Wiki User

12y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

8y ago

By. ETHAN PAGADUAN ^_^

Ang Republika ng Indonesia (Indones: Republik Indonesia, bigkas: /ˌɪndoʊˈniːziə/o /ˌɪndəˈniːʒə/), ay isang bansa sa Timog-silangang Asya. Ito ay binubuo ng 17,508 mga pulo, at ito ang pinakamalaking estado sa buong daigdig na binubuo ng isang kapuluan. Tinatantiya na nasa 238 milyong katao ang populasyon ng Indonesia,[2] na pang-apat sa mga pinakamataong bansa sa mundo, at ang pinakamataong bansang Muslim; subalit walang opisyal na pananampalataya ang itinakda sa Saligang Batas ng Indonesia. Isang republika ang Indonesia, na may inihahalal na tagapagbatas (lehislatura) at pangulo. Ang kabisera ng bansa ay Jakarta. Pinapaligiran ang Indonesia ng Papua New Guinea, East Timor at Malaysia, at kinabibilangan rin ang Singapore, Pilipinas, Australya, at ang Kapuluang Andaman at Nicobar ng Indiya bilang mga kalapit na bansa at teritoryo.

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ano ang sistema ng edukasyon sa Indonesia?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp