answersLogoWhite

0


Want this question answered?

Be notified when an answer is posted

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ano ang pangalan ng 2 tao na kasama ni Hesus ipinako sa krus?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Si hesus -kristo ba ay talagang namatay sa krus o sa huling panahon pa lang papatayin para matubos ang kasalanan ng tao?

Si hesus ay namatay sa krus dahil sa mga kasalanan nang tao...inako nya ang kasalanan na walang kapalit...


May krus sa dibdib?

May Krus sa dibdib


What actors and actresses appeared in Krus na bato - 1934?

The cast of Krus na bato - 1934 includes: Manuel Barbeyto


Where is the krus of Magellan located?

it is located in Cebu


Who is the autor of papasanin ko ang krus ni tatang?

Patrocinio Villafuerte, siya ang may akda ng "Papasanin ko ang krus ni tatang"


Ano ang pitong hapis ni maria?

Ang Pitong Hapapis ni Maria1. Ang Hula ni Simeon sa sanggol na si Hesus (Lucas 2:34)Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula sa Diyos ngunit hahamakin ng marami". Ang lahat ng ito'y naunawaan ni Maria ngunit nagsimula siyang makaramdam ng kalungkutan. Batid niya ang misteryong nakapaloob sa hula ni Simeon. Bagama't labis ang pagdurusa ng kanyang puso at isipan ang lahat ng ito ay tahimik na dinala ni Maria.3. Ang pagkawalâ ng batang si Hesus ng tatlong araw (Lucas 2:43)Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Hesus sa Jerusalem ngunit Hindi ito napansin ng kanyang mga magulang.Walang kapantay ang pag-áalalá at kalungkutan ni Maria nang mawala si Hesus. Sa loob ng tatlong araw, Hindi siya kumain at natulog sa paghahanap ng nawawalang si Hesus. Ngunit si Maria ay naging matatag sa gitna ng kalungkutan kaya't lubos ang kanyang tuwâ nang matagpuan nila ang batang si Hesus.2. Ang pagtakas patungo sa Ehipto (Mateo 2:13)Pagkaalis nila, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, at dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hangga't Hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin."Walang pagtutol na sinunod ni Maria si Jose na pumunta sa Ehipto upang iligtas ang sanggol na si Jesus. Pagod, gutom, pagkauhaw, mga mapanganib na hayop at iba pang mga paghihirap at panganib ang pinagdaanan ng pamilya sa mahabang paglalakbay nila sa disyerto. Higit sa lahat ay ang kalungkutan ni Maria sa pag-áalalá niya sa sanggol na si Hesus.4. Ang pagtatagpo ni Hesus at Maria sa Daan ng Krus (Lucas 23:26)Nang dala na nila si Hesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga-Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus.Sa kabila ng labis na paghihirap ng kalooban dahil sa pagdurusa ng anak na si Hesus, si Maria ay nanatiling tahimik at mapagkumbaba sa kanyang mga kilos. Marami ang kumukutya sa kanyang anak, ngunit ang kanyang tingin ay puno pa rin ng kabutihan para sa mga taong iyon. Walang tigil din ang pagdarasal niya para sa mga taong nagpapahirap kay Jesus.5.Ang pagpako kay Hesus kung saan nakatayo si Maria sa paanan ng Krus (Juan 19:25)Nakatayo sa tabi ng krus ni Hesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleofas. Naroon din si Maria Magdalena.Sa pagtayo niya sa paanan ng krus ni Hesus, higit ang sakit na naramdaman niya. Ang kanyang luha ay dumaloy na tulad ng dugo sa kanyang mga ugat nang makita ang paghihirap ng kanyang anak. Subalit naunawaan ni Mariana ang lahat ay nangyari ayon sa kalooban ng Diyos.6. Ang pagkuha ng katawan ni Hesus mula sa krus kung saantinanggap ni Maria sa kanyang mga kamay (Mateo 27:57)Bago magtakipsilim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea, na nagngangalang si Jose. Siya'y alagad din ni Hesus.Hindi mailalarawan ng sinuman ang kalungkutan ni Maria ng mgaoras na iyon. Labis ang kanyang hapis habang pinagmamasdanang walang buhay na katawan ni Hesus. Nang sandaling iyon ay nakaramdam din si Maria ng kapayapaan dahil nahawakan niya angmga sugat at napunasan ang mga dugo sa katawan ni Hesus.7. Ang paglilibing kay Jesus (Juan 19:40)Kinuha nila ang bangkay ni Hesus, at nilagyan ng pabango habangbinabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Judio.Bagama't ang sakit na nararamdaman ni Maria ay Hindimaihahalintulad sa kahit anuman, nakadama pa rin siya ngtuwa dahil alam niyang si Hesus ay di na muling magdurusa atma m amatay kundi mabubuhay nang walang hanggan.


What actors and actresses appeared in Pasang krus - 1939?

The cast of Pasang krus - 1939 includes: Rosa Aguirre Justina David Corazon Noble Nati Rubi Billy Surot Viscarra


What are some examples of vowel digraphs?

who is the first tagabantay ng bakal na krus


What actors and actresses appeared in Krus ng digma - 1948?

The cast of Krus ng digma - 1948 includes: Rosa Aguirre Teddy Benavides Bimbo Danao Gil de Leon Cris de Vera Linda Estrella


What actors and actresses appeared in Pasang krus - 1957?

The cast of Pasang krus - 1957 includes: Justina David Rita Gomez Luis Gonzales Tony Marzan Rosa Mia Susan Roces Romeo Vasquez Zeny Zabala


What actors and actresses appeared in Ang krus sa monte piedra - 1983?

The cast of Ang krus sa monte piedra - 1983 includes: Jun Aristorenas Marianne de la Riva Johnny Delgado Laarni Enriquez


What actors and actresses appeared in Krus na bakal - 1954?

The cast of Krus na bakal - 1954 includes: Nela Alvarez Miniong Alvarez Teody Belarmino Gil de Leon Eusebio Gomez Oscar Obligacion Tessie Quintana