answersLogoWhite

0


Best Answer

Kasaysayan

Historia - pananaliksik

Herodotus - ama ng kasayasayan

2 Batayan:

1. Primarya - pag-iipon ng mga artifacts

2. Secondarya - nasusulat (hal. libro, papeles)

Mga Disiplinang Panlipunan

1. Agham Pampulitika - isang uri ng Agham Panlipunan na tumutukoy sa sistematikong pag-aaral ng pulitika ng isang bansa.

Robert Dahl - ang nagsimula, pagtatag ng mga teorya, nakagawian, prinsipyo ng 1 bansa kaugnay ng paniniwalang pampulitika.

2. Ekonomiks - nakatuon sa gawain ng tao at sa kanilang materyal na pangangailangan

- sinusuri nito ang mga gawain ng tao bilang kasapi ng institusyon sa lipunan

- pinag-aaralan ang tungkol sa produksyon, distribusyon at palitan ng kalakal at ang pagkokonsumo

3. Antropolohiya - pag-aaral ng simula (origin) pag-unlad (development) at katangian ng tao (nature)

- Antropos = Tao Logos = makaagham na pagaaral

Apat na sangay ng pag-aaral ng Antropolohiya

A. Pangbiyolohiya - pagsusuri ng mga "fossils"

B. Arkeolohikal - pagsusuri ng mga nahukay upang matukoy ang mga

naganap na

C. Sosyo- Kultural - pananaliksik pangkasaysayan

D. Wika - mga lenggwahe - ang lawak o saklaw ng mga gumamit nito

4. Sosyolohiya - pag-aaral ng pakikipang-ugnayan ng mga tao sa mga pangkat, institusyon o samahan.

- Socios = lipunan

5. Heograpiya - pag-aaral o pagsusuri ng katangian ng daigdig

*Natural na agham

*Agham panlipunan

Salik ng Heograpiya

A. Klima

B. panahon

C. anyong lupa/tubig

D. mga likas na yaman

6. Sikolohiya - nakapokus sa indibidwal

- tinatalakay ang pakikipag-ugnayan ng indibidwal sa pangkat o lipunan

- mga katangian o katauhan ng tao

- paglinang ng indibidwal sa sangkatauhan

Konseptong Sikolohiya

A. Personalidad - katangian ng 1 tao

B. Motibo - ang hangarin ng indibidwal

C. Persepsyon - "stimuli"

D. Sariling pagpapatunay - kakayahan ng bawat 1

User Avatar

Wiki User

11y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

11y ago

malay ko ba bakit ako tinatanong mo? hahaha

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

10y ago

dahil sa ugnayan ng ibat-ibang kasaysayan nakakatulong ito sa disiplinang panlipunan sa pag-unlad ng bansa

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

12y ago

itulog nyo yan :)

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ano ang kaugnayan ng kasaysayan sa ibang disiplinang panlipunan?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Ano ano ang inat ibang disiplina may kaugnayan sa pag aaral ng kasaysayan?

Anu ano ang mga disiplinang panlipunan na may kaugnayan sa kasaysayan


Anu ano ang mga disiplinang panlipunan ay may kaugnayan sa pagaaral ng kasaysayan?

May iba't-ibang disiplinang panlipunan dito sa pilipinas..Ito ay ang mga sumusunod:1. Arkeolohiya2. Heograpiya3. Siyensa ng pulitikal4. Ekonomiks5. Antropolohiya6. Sosyolohiya


Anu-ano ang iba't-ibang disiplinang panlipunan na may kaugnayan sa pag- aaral ng kasaysayan?

Anu-ano ang mga kaugnay na disiplina


Kaugnayan ng kasaysayan sa ibang disiplina at asignatura?

ito'y asignatura


Agham panlipunan na may kaugnayan sa kasaysayan?

Ang agham panlipunan ay tumutukoy sa pag-aaral ng lipunan at kultura ng mga tao. Kasama sa agham panlipunan ang mga pag-aaral ng kasaysayan, antropolohiya, sosyolohiya, at ekonomiya upang mas maintindihan ang pag-unlad at pagbabago ng lipunan sa iba't ibang panahon. Ang kasaysayan ay isa sa mga mahalagang sangay ng agham panlipunan na nagtutok sa pag-aaral ng mga nakaraang pangyayari at kaganapan.


Ano ano ang iba't ibang sangay ng agham panlipunan na tumutulong sa pag-aaral ng kasaysayan?

search on google


Ano ang kaugnayan ng ekonomiks sa ibang asignatura?

ang ekonomiks bilang isang agham ay may kaugnayan sa ibang disiplina o asignatura na may kinalaman sa Tao o lipunan :D


Anu-ano ang ibat-ibang sangay ng agham panlipunan na nakakatulong sa pag-aaral ng kasaysayan?

ang mga agham panlipunan na nakatutulong sa pag-aaral ng kasaysayan ay mga kalikasan


Ibigay ang iba't ibang pasanayan sa pag-aaral ng araling panlipunan?

ibat ibang uri ng panlipunan


Magsaliksik tungkol sa ibat -ibang tema ng kasaysayan?

dsadsads


Ano-anu ang ibat-ibang klase ng terorismo?

Domestic terrorism, International terrorism, State-sponsored terrorism, Narco-terrorism, Biological terrorism, at Cyberterrorism -source: Kasaysayan ng Daigdig: batayang Aklat sa Araling panlipunan Ikatlong taon


Ano ang ibat-ibang sangay ng araling panlipunan?

Ano ang machu picchu..??