answersLogoWhite

0


Best Answer

Tropiko ng kanser

User Avatar

Anonymous

Lvl 1
4y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Anonymous

Lvl 1
4y ago

Tropiko ng kaprikonyo

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ano ang hangganan ng pinakahilagang hangganan ng pahilis na sinag ng araw at ng sonang gitnang latitude?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Ano ang Arctic Circle at Antarctic Circle?

Ang arctic circle ay matatagpuan sa Northern Hemisphere. Nakalatag ito sa 66.5 digri hilaga ng Ekwador. Ito ang pinakadulong naaabot ng pahilis na sinag ng araw sa Hilaga. Ang Antarctic Circle naman ay nasa 66.5 digri timog ng ekwador. Ito ang pinakadulong naaabot ng pahilis na sinag ng araw sa timog. -Danie =)


What is calado?

eto yung burda sa barong na parang butas butas. may hinihilang hibla, tapos itinatali ang iba, tapos ay mumungguhan o tatahian pa ng parang mga kadenang magkakrus pahilis. ginagamit itong pangpalitaw sa mga burdang nakaumbok.


What is calado embroidery?

eto yung burda sa barong na parang butas butas. may hinihilang hibla, tapos itinatali ang iba, tapos ay mumungguhan o tatahian pa ng parang mga kadenang magkakrus pahilis. ginagamit itong pangpalitaw sa mga burdang nakaumbok.


Ano ang ibat ibang uri ng diin?

1.Malumay- binibigkas ito nang may diin sa ikalawang pantig mula sa huli at banyad na binibigkas sa huling pantig, Iro ay m=maaring magtapos sa patinig o katinig at hindi na tinutuldikan. Halimbawa: Bata (robe), Tubo (pipe), Ulap, Bote, kalawakan 2.Malumi- ito ay binibigkas tulad ng malumay, ANg kaibahan lamang ay may impit na tunog sa huli, nagtatapos sa patinig aat nilalagyan ng tuldik na paiwa (to the right) (') na itinatapat sa patinig ng huling pantig halimbawa: bata (with the ' on the letter a) Mabilis- tuloy-tuloy itong binibigkas, walang antala at diin hanggang sa huling pantig. Ito ay maaring magtapos sa patinig at katinig at nilalagyan ng tuldik na pahilis (to the left) (') Halimbawa: tanim ( with the pahilis on i) Maragsa- binibigkas nang tuloy-tuloy na may impit sa huling pantig. Ito ay nagtatapos sa patinig at mag tuldik na pakupya (^) halimbawa: Dugo ( ang pakupya at NASA o), Bansa (ang pakupya ay nasa A)


Ano ang uri ng diin?

1.Malumay- binibigkas ito nang may diin sa ikalawang pantig mula sa huli at banyad na binibigkas sa huling pantig, Iro ay m=maaring magtapos sa patinig o katinig at hindi na tinutuldikan. Halimbawa: Bata (robe), Tubo (pipe), Ulap, Bote, kalawakan 2.Malumi- ito ay binibigkas tulad ng malumay, ANg kaibahan lamang ay may impit na tunog sa huli, nagtatapos sa patinig aat nilalagyan ng tuldik na paiwa (to the right) (') na itinatapat sa patinig ng huling pantig halimbawa: bata (with the ' on the letter a) Mabilis- tuloy-tuloy itong binibigkas, walang antala at diin hanggang sa huling pantig. Ito ay maaring magtapos sa patinig at katinig at nilalagyan ng tuldik na pahilis (to the left) (') Halimbawa: tanim ( with the pahilis on i) Maragsa- binibigkas nang tuloy-tuloy na may impit sa huling pantig. Ito ay nagtatapos sa patinig at mag tuldik na pakupya (^) halimbawa: Dugo ( ang pakupya at NASA o), Bansa (ang pakupya ay nasa A)


Anu ano ang mga halimbawa nito?

anu ano ang halimbawa nito


Ano ang maragsa malumay malumi at mabilis?

1.Malumay- binibigkas ito nang may diin sa ikalawang pantig mula sa huli at banyad na binibigkas sa huling pantig, Iro ay m=maaring magtapos sa patinig o katinig at hindi na tinutuldikan.Halimbawa: Bata (robe), Tubo (pipe), Ulap, Bote, kalawakan2.Malumi- ito ay binibigkas tulad ng malumay, ANg kaibahan lamang ay may impit na tunog sa huli, nagtatapos sa patinig aat nilalagyan ng tuldik na paiwa (to the right) (') na itinatapat sa patinig ng huling pantighalimbawa: bata (with the ' on the letter a)3. Mabilis- tuloy-tuloy itong binibigkas, walang antala at diin hanggang sa huling pantig. Ito ay maaring magtapos sa patinig at katinig at nilalagyan ng tuldik na pahilis (to the left) (')Halimbawa: tanim ( with the pahilis on i)4. Maragsa- binibigkas nang tuloy-tuloy na may impit sa huling pantig. Ito ay nagtatapos sa patinig at mag tuldik na pakupya (^)halimbawa: Dugo ( ang pakupya at nasa o), Bansa (ang pakupya ay nasa A)


Ibat't ibang uri ng tinig?

1.Malumay- binibigkas ito nang may diin sa ikalawang pantig mula sa huli at banyad na binibigkas sa huling pantig, Iro ay m=maaring magtapos sa patinig o katinig at hindi na tinutuldikan. Halimbawa: Bata (robe), Tubo (pipe), Ulap, Bote, kalawakan 2.Malumi- ito ay binibigkas tulad ng malumay, ANg kaibahan lamang ay may impit na tunog sa huli, nagtatapos sa patinig aat nilalagyan ng tuldik na paiwa (to the right) (') na itinatapat sa patinig ng huling pantig halimbawa: bata (with the ' on the letter a) Mabilis- tuloy-tuloy itong binibigkas, walang antala at diin hanggang sa huling pantig. Ito ay maaring magtapos sa patinig at katinig at nilalagyan ng tuldik na pahilis (to the left) (') Halimbawa: tanim ( with the pahilis on i) Maragsa- binibigkas nang tuloy-tuloy na may impit sa huling pantig. Ito ay nagtatapos sa patinig at mag tuldik na pakupya (^) halimbawa: Dugo ( ang pakupya at NASA o), Bansa (ang pakupya ay nasa A)


What is ponemang suprasegmental?

Ponema - ang pinakamaliit na unit ng makabuluhang tunog.0Ang pag-aaral ng ponema ay binubuo ng segmental atsuprasegmental.Segmental = ay ang tunay na tunog at ang bawat tunog aykinakatawanan ng isang titik sa ating alpabato.Suprasegmental = ay ang pag-aaral ng ng diin (Stress), tono(tune), haba (lengthening) at hinto(Juncture).2 Sa pakikipagtalastasan, matutukoy natin ang kahulugan, layunin o intensyon ng pahayag o ng nagsasalita sa pamamagitan ng mga ponemang suprasegmental o ng mga haba, diin, tono at hintosa pagbibigkas at pagsasalita.1. Haba* ito ay ang pagbigkas nang mahaba sa patinig (a, e, i, o, u ) ng bawatpantig.* maaaring gumamit ng simbolong tuldok (. ) para sa pagkilala sa haba.* mga halimbawa ng salita:bu.kas = nangangahulugang susunod na arawbukas = Hindi sarado2. Diin*tumutukoy ito sa lakas ng pagbigkas s isangpantig ng salitngbinibigkas.*maaring gamitin sa pagkilala ng pantig na may diin ang malaking titik.*Mga halimbawa ng salita:BU:hay = kapalaran ng taobu:HAY = humihinga paLA:mang = natatangila:MANG = nakahihigit; nangunguna3. Tono* nagpalilinaw ng mensahe o intensyong nais ipabatid sa kausap* Tulad ng pag-awit, sa pagsasalita ay may mababa, katamtaman atmataas na tono.* maaaring gamitin ang blg. 1 sa mababa, blg. 2 sa katamtaman at blg.3 sa mataas.* halimbawa ng salita:Kahapon = 213, pag-aalinlanganKahapon = 231, pagpapatibaytalaga = 213, pag-aalinlangantalaga = 231, pagpapatibay4. Hinto*ito ay ang saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na magingmalinaw ang mensahe.*maaring gumamit ng simbolo kuwit( , ), dalawang guhit na pahilis ( // )o gitling ( - )* mga halimbawa ng salita:Hindi, siya ang kababata ko.Hindi siya ang kababata ko.


Mga halimbawa ng ponemang suprasegmental?

1. Haba* ito ay ang pagbigkas nang mahaba sa patinig (a, e, i, o, u ) ng bawatpantig.* maaaring gumamit ng simbolong tuldok (. ) para sa pagkilala sa haba.* mga halimbawa ng salita:bu.kas = nangangahulugang susunod na arawbukas = hindi sarado2. Diin*tumutukoy ito sa lakas ng pagbigkas s isangpantig ng salitngbinibigkas.*maaring gamitin sa pagkilala ng pantig na may diin ang malaking titik.*Mga halimbawa ng salita:BU:hay = kapalaran ng taobu:HAY = humihinga paLA:mang = natatangila:MANG = nakahihigit; nangunguna3. Tono* nagpalilinaw ng mensahe o intensyong nais ipabatid sa kausap* Tulad ng pag-awit, sa pagsasalita ay may mababa, katamtaman atmataas na tono.* maaaring gamitin ang blg. 1 sa mababa, blg. 2 sa katamtaman at blg.3 sa mataas.* halimbawa ng salita:Kahapon = 213, pag-aalinlanganKahapon = 231, pagpapatibaytalaga = 213, pag-aalinlangantalaga = 231, pagpapatibay4. Hinto*ito ay ang saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na magingmalinaw ang mensahe.*maaring gumamit ng simbolo kuwit( , ), dalawang guhit na pahilis ( // )o gitling ( - )* mga halimbawa ng salita:Hindi, siya ang kababata ko.Hindi siya ang kababata ko.