answersLogoWhite

0


Want this question answered?

Be notified when an answer is posted

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ang komunikasyon ay interaksyonal at transaksyonal?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Ano ang kahulugan ng komunikasyon?

Ang komunikasyon ay ay isang uri ng pakikipag-ugnayan o pakikipagtalastasan sa ibang tao na nagpapalitan ng ideya o opinyon at isang sistema o paraan ng paghahatid at pagtatanggap ng mensahe.


Kahalagahan ng komunikasyon?

Ang komunikasyon ay isang paraan upang tayo ay magkaunawaan. Isa ito sa pinakamahalagang sangkap ng pagkakaintindihan sa isang lipunan. Dito naipapahayag natin ang ating mga saloobin ukol sa ating mga nakikita at nararamdaman. Ang komunikasyon ay nagpapanatili ng kapayapaan sa isang lipunan. Ang lipunang kulang sa komunikasyon ay kadalasang nagkakagulo at hindi nagkakaintindihan.


Bakit sinasabing ang wika ay buhay?

dahil ang komunikasyon ay masasabing taglay na ng tao. ito ay tumutukoy sa kagalingan at paraan natin sa pakikipagkomunika


Ibat-ibang katuturan ng wikang komunikasyon?

ang katuturan ng komunikasyon ay pag papahiwatig ng nararam daman sa ibang tao!!


Modelo ng komunikasyon ni shannon?

Ang modelo ni Shannon ay ang Mathematical Theory of Communication na pinagsama-samang teorya ng signal at information processing sa komunikasyon. Layunin nito ay masuri ang dami ng impormasyon na maipapasa mula sa source patungo sa receiver sa pamamagitan ng channel na mayroong noise. Ang modelo ni Shannon ay nagbibigay-diin sa mga teknikal na aspeto ng pagpapasa ng impormasyon sa komunikasyon.


What is the Tagalog definition of pantomime?

Ang Tagalog ng pantomime ay parang pag sasalita/pakikipag komunikasyon gamit ang aksyon o galaw


Sangkap ng komunikasyon ayon kay Charles?

Ayon Kay Charles , may limang sangkap ng komunikasyon . Ito ay ang mgasumosunod:1.ang pinanggalingan ng mensahe2.ang ideya o mensahe3.kodigo4.tsanel5.tumatanggap ng mensahe


Ano ang halimbawa ng di-berbal na komunikasyon?

TiskerPekskerGagskerPukskerTangsker


Ano ang dalawang uri ng komunikasyon?

Ilan sa mga modelong komunikasyon na ginagamit ng karamihan ay ang pag-text, pag-email at pag-chat gamit ang mga celphone at computers.katulad la lungss ng FACEBOOK Etc.=yaan na yung sagot mga DIMUNGKOG kayooXDAko pa pinasagot niyoXD


Ano ang mga konsiderasyon sa mabisang komunikasyon?

Ang mga dapat isaalang-alang upang mas maging mabisa ang pakikipagtalastasan ay. . .


Pagpapaunlad ng transportasyon at kominikasyon?

Isa sa programa na bibigyang pagpapaunlad ng pamahalaan ay ang transportasyon at komunikasyon upang ang bawat isa ay


Ano ang ibig sabihin ng di-pasalitang komunikasyon?

Ang komunikasyon, kailanman, ay Hindi maiiwasan. Kung walang komunikasyon Hindi magagampanan ng Tao nang maayos ang kanyang tungkulin; Hindi makakamit ang mga nais at Hindi matatamo ang karunungan, kasanayan at tagumpay. Anuman ang kalagayan ng Tao -- pipi man, gwapo, inhinyero o emperador, gustuhin man niya o Hindi ay nagiging bahagi siya ng komunikasyon - Berbal man o di berbal. Ang isang naglalakad na babae, makakasalubong niya o maaari ring iiwas niya ang kanyang tingin dito. Alinmang reaksyon ang ibigay ng babae ay may mensahe siyang ipinaaabot o may nagaganap na komunikasyon.Maaaring ang komunikasyon ay interpersonal o dalawahang pag-uusap, pangmaliit na grupo o pampublikong komunikasyon. Paano man nagaganap, nakatutulong ito sa Tao na magsimula, maglinang, magkontrol at magpanatili ng relasyon sa kapwa Tao.Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng komunikasyon sa relasyon ng mga Tao sa epektibong pagsasakatuparan ng mga gawain at tungkulin kayat Hindi nakapanghihinayang ang mga panahon gugugulin sa paglinang ng kasanayang at kahusayan dito. Ang pakikipag-usap nang maraming iba't ibang bilang ng Tao araw-araw ay Hindi nagbibigay katiyakan na ang isang indibidwal ay mahusay nang komyunikeytor. ang pagalam at paglinang ng mga pamamaraan upang maging mahusay na komyunikeytor ay makapaghahatid ng tagumpay sa relasyon at sa lahat ng aspekto ng buhay at makapagdudulot ng pansariling kaganapan o self - fulfillment.Ayon sa kahulugang ibinigay ni Webster (1973), ang komunikasyon ay pagpapahayag, pagpapabatid o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan, isang pakikipag-ugnayan, pakikipagpalagayan o pakikipag-unawaan.Masasabi na ang komunikasyon ay pakikibahagi ng Tao sa kanyang kapwa at pakikibagay sa kanyang kapaligiran.Ayon naman sa bagong American College Dictionary Nina Barnhart, ang komunikasyon ay pagpapahayag at paglilinang ng ideya, opinion o impormasyon sa pamamagitan ng pagsasalita, pagsulat at pagsenyas.Special Thanks to:Komunikasyon sa Akademikong Filipino (filipino 1)Adventist University of the Philippines (AUP)Puting Kahoy, Silang Cavite