answersLogoWhite

0

interupsyon ng demand at suplay

Updated: 10/10/2023
User Avatar

Wiki User

∙ 10y ago

Best Answer

1. Kagastusan

2. Subsidy

3. Inaasahan ng mga Prodyuser

4. Panahon/Klima

5. Presyo ng Ibang Produkto

6. Teknolohiya

7. Dami ng Nagtitinda

User Avatar

Wiki User

∙ 12y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Interupsyon ng demand at suplay
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Katanungan at kasagutan tungkol sa kakulangan ng suplay ng langis?

questions and answers about the lack of oil supply?


Mga salik na nakakaapekto sa suplay?

1. teknolohiya 2. prodyuser 3. dami ng nagtitinda 4. kagastusan 5. presyo ng alternatibong produkto 6. subsidy 7.panahon/klima 8. ekspektasyon 9. presyo ng mga salik na produksyon


Iskedyul ng demand?

tae


Mga salik na nakakaepekto sa demand electisidad ng demand?

Can you please rephrase your question and ask again.


Ano ang pagkakakiba ng kakapusan at kakulangan?

Ang kakapusan ay tumutukoy sa limitasyon o hangganan ng isang produkto na nililikha o lilikhain pa lamang.isa itong permanenteng kaganapan o kawalan ng pangangailangan.Samantalang ang kakulangan ay ang pansamantalang kaganapan o kawalan ng pangangailangan.Ito ay nagnyayari lamang kapag may Hoarding o pagtatago ng suplay ng produkto na madalas ginagawa ng mga rice kartel.Ang kartel ay isang gropo o samahan na komokontrol at nagmamanipula ng pagbili pagpresyo at paglabas ng produkto.


Di-elastik na kurba?

Di elastik - kapag mababa ang antas ng pagtugon, nangangahulugan naman ito na mababa ang bahagdan ng pagbabago sa dami ng demand kaysa bahagdan ng pagbabago ng presyo. elastik - kapag mataas ang antas ng pagtugon, nangangahulugan ito na nakalalamang sa pagbabago ng presyo ang bahagdan ng pagbabago sa dami ng demand.


Anu ang Mga dahilan at epekto ng pagdami ng populasyon?

MGA TEORYA UKOL SA POPULASYONMALTHUSIAN THEORY:ang bilang ng anak ay nasa kagustuhan ng mag asawa.DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY:ang makabagong medisina ay daan pagbaba ng populasyon.MICROECONOMIC THEORY:ay pagbabago ng populasyon at suplay ng pagkain ay nakasalalay sa tao.


You work your PC in without earth then it CPU body is shock to you is any problem make?

iam CPU body of full hevi elactric shock suplay why?


Sino si Adam smith?

Adam Smith is the father of modern capitalism. He is responsible for the popularity of the idea of the invisible hand, and the supply-and-demand-based economy. Adam Smith ang ama ng modernong kapitalismo. Siya ay responsable para sa popularidad ng mga ideya ng mga invisible kamay, at ang supply-and-demand na batay sa ekonomiya.


Salik na naka-aapekto sa pag-lipat ng kurba ng demand sa kanan?

dahil ang mga mamimili at tindera ay walang alam ukol dito


1ano ang elastisidad ng demand 2ano ang elastisidad 3ano ang tatlong uri nito?

elastik di-elastik unitary


What is the meaning of demand for quality and effeciency?

hoy kung wala kayong maisagot wag na lang kayong mag answer ng Mali..................