answersLogoWhite

0

Who is magayon?

Updated: 12/5/2022
User Avatar

Wiki User

11y ago

Want this question answered?

Be notified when an answer is posted

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Who is magayon?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What is the theme in the story of daragang magayon?

theme of Daragang magayon?


Website that translate englishto bicol language?

magayon


What is the story of Mount Mayon?

Once there was a princess named Daragang Magayon (Daraga means lady, Magayon is beautiful) who lived in Bicol. She's so beautiful. She came from the family that reigns over the entire Bicol.Because of her beauty and influence, warriors, princes and datus from different parts of the country desired to have her as their wife. But Magayon fell in love with a warrior named Handiong, a prince who came from a tribe that was, unfortunately, the rival of Magayon's tribe. The two suffered so much from their respective family's attempts to separate them that they finally decided to flee. Unfortunately their families found out and fought a bloody tribal war. This caused the young couple so much pain they decided together to commit suicide.The tribes buried the lovers separately. Months passed when Magayon's tribe saw a volcano growing in the place where Magayon was buried. They named it for Daragang Magayon. "Bulkang Magayon" describing its perfect shape like their beautiful Daraga.


Magandang umaga sa salitang bicolano?

"magayon"


What is the moral lesson in the legend of mount mayon?

LEGEND OF MOUNT MAYONOnce there was a princess named Daragang Magayon (Daraga means lady, Magayon is beautiful) who lived in Bicol. She's so beautiful. She came from the family that reigns over the entire Bicol.Because of her beauty and influence, warriors, princes and datus from different parts of the country desired to have her as their wife. But Magayon fell in love with a warrior named Handiong, a prince who came from a tribe that was, unfortunately, the rival of Magayon's tribe. The two suffered so much from their respective family's attempts to separate them that they finally decided to flee. Unfortunately their families found out and fought a bloody tribal war. This caused the young couple so much pain they decided together to commit suicide.The tribes buried the lovers separately. Months passed when Magayon's tribe saw a volcano growing in the place where Magayon was buried. They named it for Daragang Magayon. "Bulkang Magayon" describing its perfect shape like their beautiful DaragaIt seems that there once lived a very beautiful native princess who had an uncle named Magayon. He was so possessive of his niece that no man dared to challenge his wrath by courting the favors of the young maiden. One day, however, a brave and virile warrior was so smitten by the princess that he threw all cares to the wind, clambered up through the window of the royal chamber and enticed the girl to elope with him.With Magayon at their heels, the couple prayed to the gods for assistance. Suddenly from out of nowhere, a landslide buried the raging uncle alive. Local folks now claim that it is Magayon's anger bursting forth in the form of eruptions.O ALAM NIYO NA!!!By:Nicaea Nuyda


Sino sino ang mga tauhan sa alamat ng daragang magayon?

Anu Ang suliranin sa kwento Ng alamat Ng bulknag mayon


How mayon volcano got his name?

Mayon volcano got its name from bicolano word Magayon which means beautiful.


Song of magayon festival?

you may request it to all legazpi radio stations like ok FM and magik FM.


Alamat ni daragang magayon kwento?

Noong unang panahon, may isang babaeng nagngangalang Daragang Magayon. Maraming kalalakihan ang nanliligaw sa nasabing dalaga sapagkat siya ay maganda at may makinis na kutis. Ayon sa ama ni Magayon na si Rajah Makusog nasa tamang edad na ang dalaga upang magpakasal kung kaya't pinapayagan na niya ito kung sakaling magpasya ang dalaga na makipag-isang dibdib. Ngunit si Magayon ay wala pang napipili mula sa kanyang mga manliligaw. Magpapakasal lang daw siya sa taong kanyang iniirog.Isang araw habang naliligo si Magayon sa ilog, siya ay nadulas at nahulog sa malalim na parte nito. Hindi marunong lumangoy ang dalaga. Mabuti na lamang at nakita siya ni Panganoron at iniligtas ang dalaga. Si Panganoron ay ang matapang na anak ni Rajah Karilaya. Nangangaso siya noong araw na iyon nang marinig niya ang iyak ni Magayon. Mabilis na tumalon ang matapang na mandirigma upang iligtas ang dalaga.Nabighani si Panganoron sa ganda ni Magayon kung kaya't niligawan niya ang dalaga. Gayundin si Magayon ay napa-ibig sa matapang na lalakeng nagligtas sa kanya. Di kalaunan ay ipinahayag ang pag-iisang dibdib ng dalawa sa buong kaharian.Subalit, si Pagtuga, isang masugid na manliligaw ni Magayon, ay naka-isip ng paraan upang hindi matuloy ang kasal. Binihag niya ang ama ni Magayon na si Rajah Makusog at hindi raw niya ito pakakawalan kundi papayag si Magayon na pakasal sa kanya. Dahil mahal ni Magayon ang kanyang ama, wala siyang magawa kundi pumayag sa kondisyon ni Pagtuga.Nagpunta ang dalaga sa lugar ni Pagtuga upang ibigay ang sarili upang pakawalan nito ang kanyang ama. Napag-alaman ni Panganoron ang ginawa ni Magayon. Tinipon nito ang kanyang mga matatapang na mandirigma upang iligtas ang mag-ama laban kay Pagtuga.Isang malaking digmaan ang naganap sa pagitan ng dalawang kampo. Nanaig si Panganoron laban kay Pagtuga at napatay niya ito. Noong makita ni Magayon na napatay ng kanyang kasintahan ang kalaban ay dali-dali itong tumakbo patungo kay Panganoron. Ngunit bago pa man magkalapit ang dalawa ay isang ligaw nasibat ang tumusok sa likod ni Magayon. Habang bumagsak si Magayon ay tinaga naman sa likod si Panganoron ng mandirigma ni Pagtuga. Nakita ni Rajah Makusog ang nangyari. Sinundan nito ang taong pumatay kay Panganoron at pinaslang ito.Nang matapos ang digmaan, iniuwi ng rajah ang walang buhay na katawan nila Magayon and Panganoron. Humukay ito at inilibing na magkasama ang magkasintahan.Ilang araw ang lumipas ng mapansin ng mga taong bayan na ang libingan ay tumaas. Lumaki ang libingan at ang lupa ay naghugis apa. Tinawag ito ng mga taong bayan ng Mayon mula sa kanilang magandang prinsesang si Magayon. Kung minsan maririnig ang Mayon na dumadagundong at lumilindol, ayon sa mga tao ito ang patunay ng pagmamahalan nila Magayon at Panganoron.


What exampl of words are words in Bicol?

Example of words in Bicol are as follows: Dios Marhay na aga - Good Morning Mabalos po - Thank you Magayon ka - You are beautiful


Other example of a legend story?

The Legends of Mt. MayonLike all Philippine legends, there's more than one story that attempt to capture the essence of the majesty that is Mount Mayon. Mayon is derived from "Magayon", which means beautiful in Bicolano.There's the story of two lovers not unlike Romeo and Juliet, as told by Laura Agpay, a native of Bicol:Once there was a princess named Daragang Magayon (Daraga means lady, Magayon is beautiful) who lived in Bicol. She's so beautiful. She came from the family that reigns over the entire Bicol.Because of her beauty and influence, warriors, princes and datus from different parts of the country desired to have her as their wife. But Magayon fell in love with a warrior named Handiong, a prince who came from a tribe that was, unfortunately, the rival of Magayon's tribe. The two suffered so much from their respective family's attempts to separate them that they finally decided to flee. Unfortunately their families found out and fought a bloody tribal war. This caused the young couple so much pain they decided together to commit suicide.The tribes buried the lovers separately. Months passed when Magayon's tribe saw a volcano growing in the place where Magayon was buried. They named it for Daragang Magayon. "Bulkang Magayon" describing its perfect shape like their beautiful Daraga.And then there's the story of an uncle Magayon*, whose anger depicts how violent the mountain can become.It seems that there once lived a very beautiful native princess who had an uncle named Magayon. He was so possessive of his niece that no man dared to challenge his wrath by courting the favors of the young maiden. One day, however, a brave and virile warrior was so smitten by the princess that he threw all cares to the wind, clambered up through the window of the royal chamber and enticed the girl to elope with him.With Magayon at their heels, the couple prayed to the gods for assistance. Suddenly from out of nowhere, a landslide buried the raging uncle alive. Local folks now claim that it is Magayon's anger bursting forth in the form of eruptions.(* now I don't know about you, but having a male name that means beautiful would definitely evoke such anger in me. *joke, joke, joke*) :-)I heard still another story that tells of Daragang Magayon's lover being killed by her family that she fled from them in anger. The next day, a beautiful but angry mountain grew where Magayon was last seen.Legend out of the science helps you learn evry thing about maps and country's


What are the legends of the Filipinos?

The Legend of Mount MayonMakusotg, the tribal chief of Rawis, had a daughter, Daragang Magayon, whose outward beauty was matched by her kind heart. Her suitors were legion, including Pagtuga, a handsome warrior but arrogant chief of the Iragas.But, Magayon's heart belonged to the noble Ulap, son of the Chief Karilaya of the Tagalogs. Thus, he gathered his warriors to fight for his beloved.In the ensuing battle, Ulap slayed Pagtuga. Overjoyed, Magayon rushed to embrace Ulap. But as she did so, a stray arrow hit her. As Ulap cradled the dying Magayon in his arms, one of Pagtuga's captains threw his spear at Ulap and killed him.The death of Ulap and Magayon sobered the people. Chief Makusog himself buried the two lovers in a single grave. Much to the people's astonishment, the grave grew higher and higher until a majestic mountain towered over their town.These days, when the top of Mount Mayon is veiled with clouds, people say that it is Ulap kissing Magayon. And when rain fall, they say those are his tears mourning their last love.A Visayan story about the creation of the earth, the first man, and the first woman.In the beginning, the earthThconsisted of the endless seas and skies. The great bird, Manaul, flew across this sapphire expanse searching for a perch. Tired of his endless flight, he appealed to the god of the Sea, Kaptan, and to the god of the Lands, Magauayan, for aid.The two, however, fell into a quarrel with each other over who was more powerful. They then sought to resolve this dispute by war. Kaptan sent furious and immense waves at his nemesis. Magauayan, meanwhile, unleashed whirlwinds that pushed back the seas to reveal the lands underneath. This went on for a long time, with neither gaining on the other.Manaul, desiring peace, then sent emissaries Kanauay and Amihan, to ask the gods to reconcile. But Magauayan and Kaptan ignored their pleas. Tired of the battle, Manaul thus flew to the tip of a high craggy mountain overlooking the ocean, and gathered colossal boulders. He then dropped these on the warring gods and succeeded in stopping them.When a lull was finally reached, Manaul flew down from his mountain perch until he landed near a tall clump of bamboo. A few moments later, he heard a voice inside the grove asking him to open the bamboos as those inside wanted to be free. Moreover, they desired to help him maintain peace and promised to populate his domains. With a mighty blow from his beak, Manaul opened the bamboos. From one emerged the first man, Si-Kalao and from another, the first woman, Si-Kalay.A Visayan Story of the Legend of RiceIn the olden days, famine gripped the land. The desperate people implored their goddess to save them. Moved by pity, the goddess descended to the earth. The land was parched with drought, with only a few hardy weeds on the ground.The goddess bared her bosom and squeezed milk into each barren ear of the weeds. When her milk run out and she saw that there were still empty ears, she asked the heavens to give her more milk.But when she pressed her bosom again, only blood came out. When she was done, she then bent low over the plants and pleaded with them to flourish and feed her again.Weeks passed and the weeds grew and became heavy with grain. When the people harvested the stalks and pounded these open, some grains were as white as the goddess' milk while some were are red as her blood.The people cooked these and found these nourishing. Rejoicing, for at last they have sustenance, they gave thanks to the goddess as they re-planted and harvested this weed which is what is now known as riceAnother Visayan Story, about The Legend of The FireflyThere was once a young man who was as handsome as he was vain. He had the habit of derisively pointing out the physical defects of those around him.One day, on his way to the forest, he saw a maiden clothed in silk. He was struck by her beauty and thought that, certainly, this was the loveliest woman in the world.Entranced, he started to come near her, but she turned and fled. He combed the forest all day searching for her, but she was nowhere to be found.Finally, tired and irritated, he burst out aloud, "You are not really beautiful! Your nose is flat and your ears are too wide." He then settled down against a tree and slept.He awoke with a start later to find the woman staring down at him. He also discovered that he had been transformed into an insect. The young woman, who was a fairy, told him that he would be cursed to remain thus until he finds a maiden who could exceed her in beauty. To this day, the enchanted young man continues his search, carrying a flickering light at night to help him in his quest