answersLogoWhite

0


Want this question answered?

Be notified when an answer is posted

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What is the english of sugnay na makapag-iisa?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Ano ang hugnayan?

hugnayan ay higit sa dalawa ang ideya o sugnay. *may makapagiisa at di makapag iisang sugnay *ginagamitan ng pangatnig na Hindi makatimbang tulad ng sapagkat,upang,nang,kung.


What is sugnay na di makapag iisa in English?

The phrase "sugnay na di makapag-iisa" in English translates to "clause that cannot stand alone." This refers to a clause in a sentence that does not make complete sense on its own and relies on the rest of the sentence for clarity and meaning.


Kahulugan ng sugnay na pang-abay?

ang sugnay na pang abay ay nagbibigay turing sa pandiwa,panguri at kapwa pangabay ginagamit ang mga pangatnig na kung,sakali,pagka,nang,pag,at upangsa sugnay na pangabay.Ginagamit ang mga ito sa hugnayang pangungusap.


Sugnay na di-makapag iisa?

ang sugnay na di makapag-iisa ay may sanhi at bunga...


What is the meaning of langkapang pangungusap?

"Langkapang pangungusap" is a Filipino term that refers to the structure of a sentence in grammar. It pertains to the arrangement and relationship of words in a sentence to convey meaning effectively. It focuses on how words are organized to form coherent and understandable sentences.


Ano ang sugnay na makapag iisa at di-makapag iisa?

ang sugnay na makapag iisa ay may paksa at panag uri at buo ang diwang ipinahahayag maaring gamitan ng mga pangatnig na,at ,saka,pati,ngunit,subait ,datapwat. maari ring gamitin ang habang at samantala. kung magkakasalungat ang diwang pinag-uugnayHalimbawa:* marami ang taong naghahangad ng tagumpay sa buhay.* sikapin mong magtagumpay upang guminhawa ang pamumuhay.ang sugnay na di-makapag iisa ay may paksa at panag-uri subalit hindi buo ang diwang ipinahahayag karaniwang pinangungunahan ng mga pangatnig na: nang,upang,pag,kapag,sapagkat , kaya, kung at habang at samantalang. ay magagamit din kung sabay na nagaganap ang gawaing isinasaad.*kapag ipinagpatuloy mo ang iyong mithiin.*kung magbabago ang iyong mga paniniwala sa buhay.Paula Ibarra-Mr.Mindoro


What is meaning of sugnay in Tagalog?

"Sugnay" in Tagalog refers to a clause or sentence that can stand alone as a complete thought or can be a part of a larger sentence. It is similar to the concept of a phrase or a group of words that convey a complete idea.


Ano ang iba't ibang uri at halimbawa ng linya sa sining?

malayang na sugnay at di malayang na sugnay


Ano ang ibig sabihiun ng langkapan?

ang langkapan ay langkapan na binubuo ng sugnay...


Pahambing na pangungusap?

ang pangungusap ay lipon ng mga salitang nagsasaad ng buong diwa o kaya mga lipon ng mga salita na mayroong simuno at panaguri


Ano ang sugnay na pang abay?

magbigay ng 5 halimbawa ng pang abay na pangagam


Ano ang sugnay na pangngalan at magbigay ng halimbawa?

gumaganap ng tungkulin ng isang tunay na pangngalan at gumagamit ng NA at KUNGhalimbawa:Ang tanging suliranin ay kung hindi siya magtatagumpay.