answersLogoWhite

0


Best Answer

1. Pagmamahal sa Diyos (love of God) - Bilang nilikha ng Diyos, marapat na Siya ay mahalin. Higit pa ditto Siya ang pinagmulan ng pag-ibig kaya sinasabing Ang Diyos ay pag-ibig. Siya ang pinagmulan ng tao at Siya rin ang patutunguhan ng tao (ultimate end). 2. Pagpapahalaga sa Katotohanan (love of truth) - ang katotohanan ay maaaring tuklasin ng tao dahil sa kanyang intellect at will. Ang kanyang pag-iisip ay may kapasidad na magsuri, magmuni-muni at timbangin ang katotohanan ng bawat bagay. Ang katotohanan ay hindi nagbabago kahit magbago pa ang panahon. 3. Paggalang sa buhay (respect for life) - ang buhay ay dakilang kaloob ng Diyos sa tao. Ang paggalang ditto ay paraan ng pagpapahalaga at pagmamahal sa Diyos. Hindi maaaring isakripisyo ang buhay para lamang sa material na kagalingan. 4. Paggalang sa Kapangyarihan (respect for authority) - ang unang tatlo sa sampung utos ng Diyos ay ang patungkol sa paggalang sa kapangyarihan ng Diyos. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin kayat marapat lamang na igalang at sambahin ang Diyos. Ang pang-apat na utos ay ang paggalang sa mga magulang Sila ang paraan at tinawag na kasama sa paglikha (co-creator) ng tao sa mundo. Sila rin ang bumubuhay at nangangalaga sa kanilang mga anak kaya nararapat na sila ay igalang. Ang pinuno naman ng bayan ay iginagalang dahil sila ang namumuno ng kaayusan at kabutihan ng lahat. 5. Paggalang sa Sekswalidad (respect for human sexuality) - ang pagiging mabuting babae at mabuting lalaki ay sukatan ng mabuting pagkatao. Walang kahihinatnan ang dunong at yaman kung walang paggalang sa iyong sekswalidad at sekswalidad ng iba. Ang pagiging marangal ng tao ay nababatay kung paano ka kumilos ayon sa iyong kasarian. 6. Wastong Pamamahala ng mga Materyal na Bagay (responsible dominion over material things) - naunang likhanin ng Diyos ang lahat ng bagay, may buhay o wala kaysa sa tao. Kayat ang tao ang siyang ginawang tagapangasiwa (steward) ng mga ito. Ang tao ay lilipas sa mundong ito ngunit mananatili ang mga bagay na ito sa mundo.

User Avatar

Wiki User

11y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What is love of god as in the six core moral values?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What are the core values that are taught under the banner of moral education all over the world in main religions?

Love God, Love your neighbor as yourself,Faith, hope and love


What are the six core moral values?

The Six Core Moral Values are listed below: 1. Love of God 2. Respect for Authority 3. Selfless Love for People 4. Respect for the Dignity of Human Sexuality 5. Responsible Dominion Over Material Things 6. Respect for Truth Becoming a better person in our work and through our work, means striving hard to always practice the six core moral values in all aspects of our working life and likewise, in all aspects of our entire life.


What are the 6 core moral values?

The Six Core Moral Values are: 1. Love of God 2. Respect for Authority 3. Selfless Love for People 4. Respect for the Dignity of Human Sexuality 5. Responsible Dominion Over Material Things 6. Respect for Truth Becoming a better person in our work and through our work, means striving hard to always practice the six core moral values in all aspects of our working life and likewise, in all aspects of our entire life.


What are the 6 moral values?

The Six Core Moral Values are: 1. Love of God 2. Respect for Authority 3. Selfless Love for People 4. Respect for the Dignity of Human Sexuality 5. Responsible Dominion Over Material Things 6. Respect for Truth Becoming a better person in our work and through our work, means striving hard to always practice the six core moral values in all aspects of our working life and likewise, in all aspects of our entire life.


What are the meaning and cycles of 6 core moral values?

The Six Core Moral Values are listed below: 1. Love of God 2. Respect for Authority 3. Selfless Love for People 4. Respect for the Dignity of Human Sexuality 5. Responsible Dominion Over Material Things 6. Respect for Truth Becoming a better person in our work and through our work, means striving hard to always practice the six core moral values in all aspects of our working life and likewise, in all aspects of our entire life.


When do values became moral?

When the values are in line with God's will. Like remembering to love God and love your neighbor. Also remembering to treat other's how you would like to be treated, and to not do things to that would harm anyone.


Does God reveal moral values outside the pages of Scripture?

Moral values are to be found everywhere. Even non-believers can live by the highest moral values. Whether these moral principles were revealed to non-believers by God is problematic.


What are the 8 core values of koronadal?

Love of God Love of Country Respectfulness Integrity Discipline Stewardship Commitment Competitiveness -Angela Marie Nijaga XOXO


What is the 8 core values of university of perpetual help?

8 core values I. Love of God, Love of Self, Family and Neighbor II. Love of Country and Good Governance III. Academic and Professional Excellence IV. Health and Ecological Consciousness V. Peace and Global Solidarity VI. Filipino Christian Leadership VII. Value of Catholic Doctrine VIII. UPHSD and the Perpetualite


Moral legacy of Jose rizal?

The moral legacies that Jose Rizal left behind made him become a martyr. Some of them include love of God, love of parents, love of others, courage and obedience among others.


What holds an atheist to be loyal and honest in a relationship?

Their moral values. God has nothing to do with love between two people, and you shouldn't let it come between two people in a healthy realtionship.


What is the moral lesson of the story Where Love is There God is Also?

The moral lesson of "Where Love is, There God is Also" is that kindness and compassion towards others can lead to a deeper connection with God. By helping and caring for those in need, we can find spiritual fulfillment and experience the presence of God through acts of love and selflessness.