answersLogoWhite

0

What is Kasama Ka?

Updated: 12/14/2022
User Avatar

Wiki User

12y ago

Best Answer

kasama and ka are Tagalog(Philippine Laguange) terms that mean:

Kasama = adj. companion or v. belong

Ka = adv. you

if you put them together, they mean "you belong or companionship with you"

User Avatar

Wiki User

12y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What is Kasama Ka?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Are you with the army translate in Filipino?

Are you with the army translates to "Kasama ka ba sa hukbong sandatahan?" in Filipino.


Are Earthquakes Constructive or Destructive?

The COnstructive is gagawa ka nang mga bahay kasi sabi mo constructitivetapos The distructive is maraming taong mamamatay pati ikaw kasama ka na doon


What will happen if the cerebellum was to get damaged you'll get CRAZY?

magiging bobo ka pagbinasa mo 2 pero lang yung nag type at kasama nito


When was Kasama Project created?

Kasama Project was created in 1975.


What is Kasama District's population?

The population of Kasama District is 170,929.


How do you say God go with you in Tagalog?

In Tagalog, "God go with you" can be translated as "Pumunta ang Diyos kasama mo."


What is the duration of Basta't Kasama Kita?

The duration of Basta't Kasama Kita is 1800.0 seconds.


Ano ang katangian ng oman?

monarkiya,demokrasiya at feudalism


When was Roman Catholic Archdiocese of Kasama created?

Roman Catholic Archdiocese of Kasama was created in 1913.


When was Basta't Kasama Kita created?

Basta't Kasama Kita was created on 2003-05-26.


When was Basta't Kasama Kita - film - created?

Basta't Kasama Kita - film - was created in 1995.


When did Basta't Kasama Kita end?

Basta't Kasama Kita ended on 2004-09-10.