answersLogoWhite

0

What are the maranaw?

Updated: 12/18/2022
User Avatar

Wiki User

9y ago

Want this question answered?

Be notified when an answer is posted

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What are the maranaw?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What makes the maranaw tribe from other tribes?

filipino tribe of maranaw?


What you know to maranaw?

the maranaw they came Mindanao's from lanao del norte and they are Muslim


What do you about the maranaw's?

maranaws are very religious people


What is torogan?

Torogan is better known as the Sultan's Palace or center of the Maranaw universe. MJam


What you want to know in maranaws?

the maranaw they came Mindanao's from lanao del norte and they are Muslim


What you want to know maranaws?

the maranaw they came Mindanao's from lanao del norte and they are Muslim


What you know about maranaw?

The Maranaws are the largest Moro and cultural minority in the Philippines, numbering more than 840,000 in the late 20th century


What do you know more about the maranaws?

The Maranaws are an indigenous group in the Philippines who primarily reside in the province of Lanao del Sur. They have a rich cultural heritage and are known for their intricate artwork, particularly in weaving and metalworking. Traditional Maranaw society is organized around clans and is deeply influenced by Islamic customs and traditions.


What is known about the Maranou or Maranaw people?

These are the original or ancient people of Mindanao, inhabiting the coastal area of Illana Bay. They speak the language called Maranou that is used in the provinces of Lanao del Norte and Lanao del Sur in the Philippines. They are known for their art and cuisine and for their cultural heritage. There are about 1.4 million of Maranaw people, and they are one of three original Muslim groups that have lived in Mindanao. They share many linguistic and cultural characteristics with some non-Muslim groups in this area. There has been an influence from Arab, Indian, Malay, Javanese and Chinese sources among them.


What is the setting of the origin of this world maranao version?

Activity 3 Recall the important points in the story. "The Origin of the World". Complete the table below by describing in details the given elements. Copy and answer it in your activity notebook. Setting: Place: Time: Weather Condition: Social Condition: Mood:​


What is the importance of no 7 in maranaw beliefs and myth?

The number 7 holds significance in Maranao beliefs and myths as it is considered a symbol of completion, perfection, and protection. It is often associated with good luck, harmony, and balance in various aspects of life, including rituals, traditions, and ceremonies. Additionally, the number 7 is believed to have spiritual significance and is thought to bring blessings and ward off evil spirits in Maranao culture.


Ano ang wakas ng ng kwentong naging sultan si pilandok?

Naging Sultan si PilandokAng kinagigiliwang Juan ng katagalugan ay may katumbas sa mga Maranaw - si Pilandok.Si Pilandok ay nahatulang ikulong sa isang kulungang bakal at itapon sa dagat dahil sa isang pagkakasalang kanyang ginawa.Pagkalipas ng ilang araw, ang sultan ay nanggilalas nang makita si Pilandok sa kanyang harap na nakasuot ng magarang kasuotan ng sultan. Nakasukbit sa kanyang baywang ang isang kumikislap na ginituang tabak."Hindi ba't itinapon ka na sa dagat?" nagtatakang tanong ng sultan kay Pilandok. "Siya pong tunay, mahal na Sultan," ang magalang na tugon ni Pilandok. "Paanong nangyaring ikaw ay nasa harap ko at nakadamit nang magara? Dapat ay patay ka na ngayon," ang wika ng sultan."Hindi po ako namatay, mahal na sultan sapgkat nakita ko po ang aking mga ninuno sa ilalim ng dagat nang ako'y sumapit doon. Sila po ang nagbigay sa akin ng kayamanan. Sino po ang magnanais na mamatay sa isang kahariang masagana sa lahat ng bagay?" ang paliwanag ni Pilandok. "Marahil ay nasisiraan ka ng bait," ang sabi ng ayaw maniwalang sultan. "Nalalaman ng lahat na walang kaharian sa ilalim ng dagat.""Kasinungalingan po iyan! Bakit po naririto ako ngayon? Ako na ipinatapon ninyo sa gitna ng dagat. Ako na ikinulong pa ninyo sa hawla ay naririto ngayon at kausap ninyo," ang paliwanag ni Pilandok. "May kaharian po sa ilalim ng dagat at ang tanging paraan sa pagtungo roon ay ang pagkulong sa hawla at itapon sa gitna ng dagat. Ako po'y aalis na at marahil ay hinihintay na ako ng aking mga kamag-anak." Umakmang aalis na si Pilandok."Hintay," sansala ng sultan kay Pilandok. "Isama mo ako at nais kong makita ang aking mga ninuno, ang sultan ng mga sultan at ang iba ko pang kamag-anak." Tatawagin na sana ng sultan ang mga kawal ngunit pinigil siya ni Pilandok at pinagsabihangwalang dapat makaalam ng bagay na iyon. Dapat daw ay mag-isang pupunta roon ang Sultan sa loob ng isang hawla."Kung gayon ay ilagay mo ko sa loob ng hawla at itapon mo ako sa gitna ng dagat," ang sabi ng sultan. "Sino po ang mamumuno sa kaharian sa inyong pag-alis?" ang tanong ni Pilandok. "Kapag nalaman po ng iba ang tingkol sa sinabi ko sa inyong kaharian sa ilalim ng dagat ay magnanais silang magtungo rin doon."Sandaling nag-isip ang sultan at nakangiting nagwika, "Gagawin kitang pansamantalang sultan, Pilandok. Mag-iiwan ako ngayon din ng isang kautusang ikaw ang pansamantalang hahalili sa akin." "Hintay, mahal na Sultan," ang pigil ni Pilandok. "Hindi po ito dapat malaman ng inyong mga ministro.""Ano ang nararapat kong gawin?" ang usisa ng sultan. "Ililihim po natin ang bagay na ito. Basta't ipagkaloob ninyo sa akin ang inyong korona, singsing at espada. Pag nakita ang mga ito ng inyong kabig ay susundin nila ako," ang tugon ni Pilandok.Pumayag naman ang sultan. Ibinigay na lahat kay Pilandok ang hinihingi at isinakay sa isang bangka. Pagdating sa gitna ng dagat ay inihagis ang hawlang kinalululanan ng sultan. Kaagad lumubog ang hawla at namatay ang sultan. Mula noon si Pilandok na ang naging sultan.