answersLogoWhite

0


Best Answer

Uri ng pang-uri

Ang PANG-URI ay salitang naglalarawan sa katangian o bilang ng pangngalan at panghalip.

May apat na uri ng panguri.

1.PANLARAWAN-nagsasabi tungkol sa hitsura ,laki,lasa,amoy,hugis at iba pang katangian ng pangngalan at panghalip.

Halimbawa: Ang mababait na kapitbahay ay tumutulong sa magkakapatid.

2.PAMILANG-nagsasabi ng dami o bilang ng pangngalan at pang-halip.

Merong anim na pamilang.

1. Patakaran/Kardinal - bilang sero hanggang trilion hal. isa ,dalawa, tatlo

2. Patakda/tiyak na bilang - inuulit ang unang pantig ng salitang bilang.

hal. iisa,tatatlo,dadalawa,aapat

3. Pahalaga - pera ang tinutukoy

hal. mamiso,mamiseta,piso

4. Pamahagi - paghahati-hati o pagbabahagi

hal. 1/4 - sangkapat,3/4 - tatlong kapat,8/10 - walong kasampu

5. Panunuran/Ordinal - pagkakasunod-sunod ng mga bilang

HAL. una,ikalwa,ikatlo / pangalawa,pampito,pangwalo

6.Palansak - grupo o maramihan;inuulit ang unang salita o nilalagyan ng panlapinh han/an.

hal. tatlu-tatlo , pitu-pito / waluhan,limahan

3.PANTANGI- may anyong pangngalang pantangi na naglalarawan sa isang pangngalan.

Halimbawa: Ang bus ay biyaheng Bicol

4.PAARI- mga salitang paari na tumuturing sa pangngalan.

Halimbawa: Mababait ang mga kapitbahay nila.

User Avatar

Wiki User

โˆ™ 2011-11-04 04:19:55
This answer is:
User Avatar
Study guides

What is the capital of the Philippines

What countries make up Indochina

What is the worlds most populous nation

Bangkok is the capital of what country

โžก๏ธ
See all cards
3.91
โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…
11 Reviews

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Uri ng pang uri at halimbawa nito?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
People also asked