answersLogoWhite

0


Want this question answered?

Be notified when an answer is posted

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Sinu-sino ang mga dumalaw kay hesus?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Ano ang pitong hapis ni maria?

Ang Pitong Hapapis ni Maria1. Ang Hula ni Simeon sa sanggol na si Hesus (Lucas 2:34)Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula sa Diyos ngunit hahamakin ng marami". Ang lahat ng ito'y naunawaan ni Maria ngunit nagsimula siyang makaramdam ng kalungkutan. Batid niya ang misteryong nakapaloob sa hula ni Simeon. Bagama't labis ang pagdurusa ng kanyang puso at isipan ang lahat ng ito ay tahimik na dinala ni Maria.3. Ang pagkawalâ ng batang si Hesus ng tatlong araw (Lucas 2:43)Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Hesus sa Jerusalem ngunit Hindi ito napansin ng kanyang mga magulang.Walang kapantay ang pag-áalalá at kalungkutan ni Maria nang mawala si Hesus. Sa loob ng tatlong araw, Hindi siya kumain at natulog sa paghahanap ng nawawalang si Hesus. Ngunit si Maria ay naging matatag sa gitna ng kalungkutan kaya't lubos ang kanyang tuwâ nang matagpuan nila ang batang si Hesus.2. Ang pagtakas patungo sa Ehipto (Mateo 2:13)Pagkaalis nila, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, at dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hangga't Hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin."Walang pagtutol na sinunod ni Maria si Jose na pumunta sa Ehipto upang iligtas ang sanggol na si Jesus. Pagod, gutom, pagkauhaw, mga mapanganib na hayop at iba pang mga paghihirap at panganib ang pinagdaanan ng pamilya sa mahabang paglalakbay nila sa disyerto. Higit sa lahat ay ang kalungkutan ni Maria sa pag-áalalá niya sa sanggol na si Hesus.4. Ang pagtatagpo ni Hesus at Maria sa Daan ng Krus (Lucas 23:26)Nang dala na nila si Hesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga-Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus.Sa kabila ng labis na paghihirap ng kalooban dahil sa pagdurusa ng anak na si Hesus, si Maria ay nanatiling tahimik at mapagkumbaba sa kanyang mga kilos. Marami ang kumukutya sa kanyang anak, ngunit ang kanyang tingin ay puno pa rin ng kabutihan para sa mga taong iyon. Walang tigil din ang pagdarasal niya para sa mga taong nagpapahirap kay Jesus.5.Ang pagpako kay Hesus kung saan nakatayo si Maria sa paanan ng Krus (Juan 19:25)Nakatayo sa tabi ng krus ni Hesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleofas. Naroon din si Maria Magdalena.Sa pagtayo niya sa paanan ng krus ni Hesus, higit ang sakit na naramdaman niya. Ang kanyang luha ay dumaloy na tulad ng dugo sa kanyang mga ugat nang makita ang paghihirap ng kanyang anak. Subalit naunawaan ni Mariana ang lahat ay nangyari ayon sa kalooban ng Diyos.6. Ang pagkuha ng katawan ni Hesus mula sa krus kung saantinanggap ni Maria sa kanyang mga kamay (Mateo 27:57)Bago magtakipsilim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea, na nagngangalang si Jose. Siya'y alagad din ni Hesus.Hindi mailalarawan ng sinuman ang kalungkutan ni Maria ng mgaoras na iyon. Labis ang kanyang hapis habang pinagmamasdanang walang buhay na katawan ni Hesus. Nang sandaling iyon ay nakaramdam din si Maria ng kapayapaan dahil nahawakan niya angmga sugat at napunasan ang mga dugo sa katawan ni Hesus.7. Ang paglilibing kay Jesus (Juan 19:40)Kinuha nila ang bangkay ni Hesus, at nilagyan ng pabango habangbinabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Judio.Bagama't ang sakit na nararamdaman ni Maria ay Hindimaihahalintulad sa kahit anuman, nakadama pa rin siya ngtuwa dahil alam niyang si Hesus ay di na muling magdurusa atma m amatay kundi mabubuhay nang walang hanggan.


What are the 10 focuses on interest?

I dON`T KNOW.. ^_^ kay ang dog kay ero niya ang ero kay dog.....


Sino ang pumatay kay jose p rizal?

ang dumipensa kay jose rizal ay:espanol


What does mata sa mata at ngipin sa ngipin means?

MATA SA MATA, NGIPIN SA NGIPIN, may katotohanan ang kasabihang ito "kung ano ang utang yun din ang kabayaran" kung literal nating ipapaliwanag ang kasabihang ito, subalit sinasabi ito sa pamantayan ng paghihiganti. Sa katunayan binibigyan kahulugan ditto ang pantay at makataong pagpapataw ng parusa sa taong nagkasala sa isang tao. Sa legal na usapan, ang isang taong naka sugat ng isang paa ng kapwa, isang paa rin ang dapat sasaktan sa kanya, bilang kabayaran. Kapag buhay ang inutang buhay din ang kabayaran. Itinuturo ni Hesus sa kanyang alagad ang pamamaraan upang maputol ang karahasan at kasamaang dulot ng batas na ito. Para kay Hesus, HINDI DAPAT PINAPATULAN ANG KASAMAAN, bagkus itinatama sa pamamagitan ng kabutihan. Hindi nararapat sa mga tagasunod ni Kristo na pagsimulan ng kasamaan at mabuhay sa paghihiganti. Kung ang pamantayan ng mga Judio at ng maraming tao ay "Mata sa mata at ngipin sa ngipn" kay Hesus "Puso sa puso"


Ilang taon ang pumatay kay Dr Jose Rizal?

Ilng taon ang pumatay kay Dr.Jose Rizal


Sino ang pumatay kay julius caesar?

Ang pumatay kay Julius Caesar ay ang kanyang matalik na kaibogan na si Marcus brunus


What is ebanghelisasyon?

Ang ebanghelyo (Ingles: gospel) ay isang salitang hinango mula sa wikang Griyego na nangangahulugang ang "mabuting balita hinggil sa kaligtasan". Binubuo ang Bibliya, ng apat na mga ebanghelyo: ang mula kina Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Mayroong sagisag ang bawat isa ayon kay propeta Ezequiel: "Tao" para kay Mateo, "Leon" para kay Marcos, "Baka" para kay Lucas, samantalang "Agila" ang kay Juan.


Suliranin ni ferdinand marcos?

kasapatan sa bigas-green revulutiuon labanan ang krimen-smuggling


sino ang pumatay kay rizal?

[object Object]


What is gabang?

ambot nimo!ang gabasa kay unggoy


Bakit nagalit ang diyos kay haring david at pinatay ang anak niya kay batsheba?

dahil masama ang pagpatay at ayon sa bibliya masama ang pumatay malaking kasalanan ang pumatay ng kapwa kahit na malaki ang kasalanan nito sa iyo


Ano ang wika ayon kay Tumangan?

. . . ang wiKa aii ndHi kuH aLAm