answersLogoWhite

0


Best Answer

The Seven Sacraments of the Catholic Church - Ang Pitong Sakramento ng Simbahang Katoliko

Baptism - Binyag

Confirmation - Kumpil

Confession - Kumpisal

The Anointing of the Sick - Pagpapahid ng langis sa may sakit

Holy Eucharist - Kumunyon

Holy Orders - Pagpapari

Holy Matrimony - Pag-aasawa

User Avatar

Wiki User

12y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

7y ago

Sa wikang English:
1. Baptism
2. Confirmation
3. Eucharist (Holy Communion)
4. Penance and Reconciliation
5. Anointing of the Sick
6. Matrimony
7. Holy Orders

Sa Tagalog:
1. Binyag
2. Kumpil
3. Eukaristiya (Komunyon)
4. Kumpisal
5. Pagpapahid ng banal na langis sa may sakit
6. Pag-aasawa
7. Pagpapari

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Sino ang mga pinuno ng simbahan ng katoliko?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp