answersLogoWhite

0


Want this question answered?

Be notified when an answer is posted

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Sanaysanay tungkol sa sariling Talento Hilig Pagpapahalaga Kasanayan Mithiin?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Ano ang kabuuang mithiin ng kilusang propaganda?

ang kabuuang mithiin ay parang taong mababait na


Ano ang kabutihang dulot ng mithiin?

sr4fg


Ano ang kaibahan ng pangarap at mihiin?

For my opinion, sa pagkakaintindi ko, Ang pangarap ay dream lang. at Ang mithiin ay goal o dapat gawin. halimbawa, Ang pangarap ko ay maging singer. Ang mithiin ko naman ay makatapos ng pag-aaral


Ano ang kaibahan ng pangarap sa mithiin?

Ano ang kahulugan ng pangmadalian


What does the waray word hingyap means in tagalog?

The Waray word "hingyap" translates to "hangad" in Tagalog, which means "aspiration" or "goal."


Anu-ano angmga pamantayan sa pagtakda sa mithiin?

Ang mga pamantayan sa pagtakda ng mga mithiin ay dapat na SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, at Time-bound. Kailangan malinaw at tiyak ang layunin, kaya dapat masukat ito at makakamit sa loob ng tinakdang panahon, at may kinalaman sa pangunahing layunin o adhikain ng isang tao o organisasyon.


What is the Tagalog meaning of objectives?

The Tagalog meaning of "objectives" is "layunin" or "mga layunin." It refers to the specific goals or aims that one wants to achieve within a defined timeframe or context.


Ano ang wika ayon kay salzmann?

nakasalalay sa mag ibinigay na nagpapakahulugan sa mga tao sa paligid.,


Bakit mahalaga ang pamantayan sa pagtakda ng mithiin ipaliwanag?

dito magtataguyod ng kabutihan ,mas hihigit pang makikilala mo ang iyong sarili kung nanainisin mong magtagumpay.


Bakit mahalagang magampanan ng bawat kasapi ng pamilya ang kanilang gampanin?

Para para matagumpayan nila ang kanilang pagsubok at makamit ng mga anak ang mithiin


Ano ang ginawang paraan para maiwasan ang ikatlong digmaang pandaigdig?

upang miwasan ang digman dapat pantay pantay ang pagtingin ng bawat bansa at karapatn at dapat rin magkaisa ang bwat lider para sa iisang mithiin na dapat nilang mapaunlad ang kanikanilang bansa :) charGABOR :)


What is the Tagalog version of the preamble of the Philippines Constitution?

Tagalog:PANIMULAKami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino, na humihingi ng tulong sa Makapangyarihang Diyos, upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang Pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan, at titiyak para saming sarili at angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan, ay naglalagda at naghahayag ng Konstitusyong ito.English :PREAMBLEWe, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society, and establish a Government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity, the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution.