answersLogoWhite

0


Best Answer

Ano ka? Ano siya? Ano ako? Ano tayo?

Sabi nila'y Pilipino

Ugat natin ay silangan

Anak-dagat ang ninunong hatid dito ng barangay

Galing doon sa malayo sa matandang kalupaan

Dito sila ipinadpad ng magandang kapalaran

2

Naibigan itong pulo kaya'y dito nangagkuta

Nanirahan, nangaglahi, nangabuhay nang sagana

May ugaling katutubo, may gobyerno at bathala

May samahan at ibigan, maayos at payapa

May sariling wika

Tayo raw ito

Sa ante-panahon ng kolonyalismo

3

Walang abog

Mula sa kanluran ang dayo'y sumapit

Ako ay hinamak, siya ay inapi, ikaw ay hinamig

Siniil ang laya, kinamkam ang yaman

Barangay ay binuwag

Mga tala ay sinunog

Abakada'y binawal

Ipinasiyang mga mangmang

Ang lahat ng katutubong kayumanggi ang kulay

At naging alipin ang bayan kong irog

Ma-iloko, ma-bisaya, ma-kapampangan, ma-tagalog

Ito tayo

Pilipino

4

At sa halip, at sa halip

Pinalitang lahat-lahat

Ang gobyerno, ang relihiyon, ang ugali, ang kultura

Kinastila itong dila

Itong puso'y kinastila

5

Edukasyon ay hulog ng langit

Mga tao ay dumunong sa pagbasa at pagsulat

Kastilalo'y ang panturo, kastilalo'y ang balangkas

Kaya't ako'y nagkastila

Sa kaluluwa at sa balat

Pinagtilad-tilad - ikaw, ako't siya

Sa adhika'y paghatiin - divide et impera

At yumabong

Ilukano'y ilukano

Kapampanga'y kapampangan

Bikulano'y bikulano

Pangasina'y pangasinan

Ang Cebuano'y Cebuano

Iyang Waray laging waray

Ang Ilongo ay ilongo

Mga Muslim laging muslim

Ang Tagalog ay tagalong

Kanya-kanya tayu-tayo

Masawi na ang sampangkat, malipol man ang santribu

Huwag lamang tayo

Huwag lamang ako

Pagkat tayo'y ito

Mga Pilipino

6

Ang naamis ay nagbangon, lumaban, naghimagsik

Kamatayan ay sinuong, sinagupa ang panganib

Bumagsak ang mapaniil na nag-iwan ng bakas

Kolonyal na edukasyon, ekonomiya at sosyedad

7

Kaya't laya'y itinindig sa kislap ng mga tabak

At sa Kawit nagwagayway ang maningning na sagisag

Dapwa't sasansaglit

Pagsasarili ay inagaw ng malakas

Dinagit ang dambuhalang diumano'y bagong mesiyas

Diumano'y naparito upang noon ay iligtas

Ang barbarong walang dunong, walang alam sa paghawak

Ng gobyerno at ng laying para lamang sa di uslak

8

Di ngayon nga

Awtoridad ay naiba

Napalitan ang balangkas, nangagbago ang sistema

Ngunit 'yon din: ang dayuha'y panginoon

Pilipino ang busabos, nakayuko, tagasunod

Walang tutol

9

Edukasyon popular: kinano ang sistema

Umunlad, di nga kasi: Pilipino ay dumunong

Naging kano sa ugali, naging kano sa damdamin

Naging kano sa kaisipan, naging kano sa pagsulong

Sadyang gayon ang katwiran

Masterin mo iyang wika't

Ang Kultura niyang wika'y ikaw iyang mamasterin

Ang nangyari: ang produkto

Nitong ating edukasyon: prospektibong mandarayo,

10

Di gradwadong makabansa, hinding hindi Pilipino

Divide at impera

Ilukano'y ilukano

Kapampanga'y kapampangan

Bikulano'y bikulano

Pangasina'y pangasinan

Ang Cebuano'y Cebuano

Iyang Waray laging waray

Ang Ilongo ay ilongo

Mga Muslim laging muslim

Ang Tagalog ay tagalong

Kundi rin lang itong akin

Mabuti pang sa dayo

Ito tayo

Pilipino

Isang lahing makaako, tayu-tayo

11

At nagdilim

At kumulog at kumidlat at lumindol

At ang ulan ay bumuhos at bumaha at umunos

Ang sanlahi'y nagliliyab nalulunod

Nagliliyab nalulunod

12

Ay, salamat sa karimlan

Ay, salamat sa magdamag

At sumikat ang liwayway ng maningning na liwanag

Isang phoenix ang nabangon sa abo ng lumipas

Nagmistulang manunubos ng naamis nating palad

Kaguluhan ay inayos, mga giba ay binuo

Nilipol ang kasamaan, kayarian ay binago

Tenancy, ekonomiya, sosyeda, gobyerno

Edukasyo'y nakaangkop sa lahat ng kailangan

Nang sa gayo'y bumalikwas ang duhagi nating bagay

13

Pinabubulas ngayong muli ang kulturang katutubo

Bilang tanda ng luwalhati ng kahapong sinisiphayo

Isang bansang hindi dayo

Isang lahi't bansang

Pilipinong-pilipino

Kailangan natin ngayon ay uri ng paturuang magbubuklod

Sa biyaya ng magandang katubusan

Sambandila't isang awit, isang wikang hindi hiram

Dapat itong maging bunga nitong bagong kaayusan

14

At pag ito'y natupad na

At pag ito'y naganap na

Masasabing taas noo

Ikaw, siya saka ako'y

Mga bagong Pilipino

User Avatar

Wiki User

∙ 12y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Pahingi nga ng kopya ng Filipino isang depinisyon ni ponciano pineda?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp