answersLogoWhite

0


Best Answer

Ang mga sumusunod ay ang mga skills na dapat nating kasanayan sa pag-aaral ng araling panlipunan:

  1. Tiyaga-(Pangunahing skills na dapat mong taglayin)
  2. Talas ng Isipan-(kailangang mayron kang talas ng isipan na magagamit mo sa tuwing may mga petsa,lugar,Tao,o iba pang dapat alalahanin)
  3. Malawak na kaisipan-(Kailangan ito para sa higit pang pag-papalawig ng sariling imahinasyon)
  4. Tiwala sa sarili-(kailangan ito para tulungan mo ang iyong sarili na pataasin pa nito lalo ang kakayanan,Hindi lang mental kundi pisikal na rin
  5. Matinding konsentrasyon-(kailangan din nito upang Hindi malito ang sarili sa bawat paksa o kaganapan na papasok sa isip)

Micael Gabriel Itliong,"hope that it will help ":)SSC II-3

User Avatar

Wiki User

12y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

12y ago

anu anu ang mga skills na dapat matutunan sa araling panlipunan

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

13y ago

tan0ng ny0 sa teacher

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

12y ago

marami :)

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Mga skills at kasanayan na dapat matutunan sa araling panlipunan?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Skills o kasanayan na matutuhan sa araling panlipunan?

magmaganda ka pra mlamn mu


What is skills in tagalog?

The word "skills" in Tagalog can be translated as "kasanayan" or "kakayahan."


What are the skills of a heart surgeon?

life skills, singing skills, playing skills, juggling skills, hip hop dancing skills, night life skills, drinking skills, toy making skills, playing the banjo skills, piano skills, mamba skills, tango skills, pretty much whatever skill they want


What is an ability?

Examples of skills include: * writing * cooking * people skills, (aka interpersonal skills) getting along well with others * reading * decorating * organizational skills * drawing skills * mathematical skills * typing skills * computer skills * athletic skills * communication skills * cognitive skills * perceptual skills * reasoning skills * social skills * analytical skills * language skills * musical skills


What skills do you need for netball?

== == == == In Netball, you will need, running skills, catching skills, throwing skills, defending/intersecting skills, shooting skills, teamwork skills, dodging skills, footwork skills, good coordination and stopping skills. Your brain will also need to think fast.


What is another word for good social skills?

Interpersonal skills or communication skills.


What are some skills a car salesmen has?

There skills would be: money skills promoting skills advertising skills buisness skills and many many more


What are the three major types of managerial skills that managers need?

conceptual skills, human relations skills, technical skills. conceptual skills, human relations skills, technical skills.


What communication skills do you consider essential?

Some communication skills that are essential are interpersonal skills, writing skills, and presentation skills.


What are the management skills that must be developed by those seeking to be in management?

Communication skills, Conflict Management, Interpersonal skills, Motivational skills, negotiation skills, report writing skills, talent acquisition skills, team building skills, appraisal skills, Knowledge management, etc


What skills does the lysosomes have?

Lysosomes are specialized organelles in cells that contain digestive enzymes. They are responsible for breaking down waste materials, foreign invaders, and cellular debris through a process called autophagy. Lysosomes also play a role in recycling cellular components and maintaining cell homeostasis.


How are technical skills skills important?

decisional skills