answersLogoWhite

0


Best Answer

"TAO SAAN KA PATUNGO?" Sa simula'y ginawa ng Diyos ang mundo Nang may masilungan ang lilikhaing tao, Dilim ay hinawi, liwanag natamo, Masaganang lupa sa yama'y napuno. Lungkot sa daigdig ay kanyang napuna- Humugis ng tao, lalaking inuna; Inukit na kamukha't kawangis Niya Upang mamahala sa Kanyang Biyaya. Sa una'y masaya itong si Lalaki Sa huli'y nalungkot, saya ay napawi, Dakilang lumikha, nag-isip na muli, Binuhay si Evang sa tadyang pinili. Babai'y hinugot di sa paa't sa nguso Kundi nga sa tadyang malapit sa puso; Di upang sumuko kay Adang pinuno Manapa'y busugin sa kanyang pagsuyo. Iyan ang simula ng buhay ng tao- Obra-maestrang likha ng Poong totoo; Magmula sa buto ng Kanyang buto; Sa hininga't laman, ay nabuhay ito. Ngunit nang lumaon naghangad ng labis, Naipunlang bait, kagyat na napalis; Sa buyo ng sawang doo'y nakalingkis Si Eva't si Ada'y nagkasalang tikis. Babae lamang: Diyan nagsimula ang sala ng tao- Nagpasalin-salin sa anak at apo; Hangang sa lumaon, Hesus naparito, Layon ay tubusin ang sala sa mundo. Lalaki lamang: Araw ay nagdaan, panaho'y lumipas, Patuloy ang tao sa gawang taliwas, Nabubuhay itong sala ay kapilas- Anong mangyayari sa araw ng bukas? Solo: Nilalang ng Diyos ang lahat ng tao Upang sama-samang manahan sa mundo, "Kayo'y magmahalan," ani Hesu Kristo, "Sa magandang asal na mabuhay kayo." Ang tao ay tao, may puso at diwa, Kahit marupok, mayro'n ding dakila; Pilit iwawaksi ang minanang sama Maging tapat lang sa kanyang ninanasa. Yaman ay di lahat sa buhay ng tao, Mayroon pang ibang mahigit pa rito- Malinis na budhi, damdaming totoo Sa iyong sarili at mga kapwa mo. Mga nasalanta ng lindol at bagyo, Sikaping damayan kahit paano; Sa Red Cross ay mag-abuloy tayo Ng pagkain, gamut at ilang sentimo. Sa silid-aralan, dito hinahasa Kagandahang asal ni Ate at Kuya; "Magandang hapon po," mabilis na wika Kapag nasalubong ang guro't matanda Ang nais ng guro ay batang magalang Upang pagtuturo ay maging magaan, Dapat din marahil, sa puso Manahan Paggalang ng guro sa tinuturuan. Kahit sa tanggapan, sadyang sinisino Mga empleyadong doo'y tumatao; Ngiting matatamis kahit kanino Alay sa mabuti't tunay makitungo. Doon sa kalsada, matatandang patawid, Agad na sinalubong ng Boy Scout na paslit "Tayo na po, Lola," inakay na pilit "Salamat sa iyo, " ang tanging nasambit. Ang pagkamatapat, dapat ding hubugin Sa diwa't isipan ating pagyamanin; Anumang mapulot kung hidi sa atin, Huwag pagnasaan o kaya'y angkinin. Kahit na mahirap ang isang nilalang, Sa yaman ay salat, sa ligaya'y kulang, Mabuting ugaling tapat at dalisay, Yamang madadala hanggang sa 'ting hukay. Tao mang mahirap, tao ring totoo, Kahit na mabaho, tunay paring tao; Dapat na igalng kahit sang kanto Sapagkat sila rin, mayroong prinsipyo. Taong nakalimot sa mabuting asal, Walang dinirinig kahit anong aral; Mayroon namang iba sa Aklat na Banal, Doon kumukuha ng payo't pangaral. Ang tao ay tao, marupok man ito; Nilikha ng Diyos, hawig N'yang totoo; Damdami'y mula sa sariling puso, Dugong dumadaloy ay iisang dugo. Buhay na halaghag, dapat ding talikdan, Salapi, panahon, lakas, karunungan, Huwag aksayahin pagkat kailangan Sa pagpapaunlad ng sandaigdigan. Kayo ang asin ng langit, ngunit kung ang asin ay tumabang, ano ang ipampapaalat? Walang anumang kabuluhan Kundi itapon sa labas at yurakan ng tao. Ang sinumang sa abo nanggaling, Tiyak sa abo rin magbabalik. Ikaw... ako... oo, Ikaw... tayo- Saan ba tayo patutungo?

User Avatar

Wiki User

12y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

13y ago

WIKANG FILIPINO SA PAMBANSANG KALAYAAN at PAGKAKAISA (piyesa sa sabayang pagbigkas ni Pat V. Villafuerte)Jul 22, '09 9:38 PM

for everyone

WIKANG FILIPINO

SA PAMBANSANG KALAYAAN AT PAGKAKAISA

ni Pat V. Villafuerte

Bawat buhay, masaya't malungkot, magulo't makulay

ay nakalimbag sa pahina ng kasaysayan;

mula sa pagkakasilang patungo sa kamusmusan

maging sa paglaki hanggang sa kamatayan.

Isa-isahin ang buhay ng mga dakilang tao sa daigdig:

ng mga paham, syentipiko, mananaliksik,

o ng mga guro, doktor, abogado, mangingisda't magbubukid

bawat isa, may mithiin, may pangarap na nais makamit:

ang mailuklok ang pangalan na kasintayog ng langit

at isama sa mga bituing di-masungkit-sungkit.

Iisa ang diwang kanilang pinapanday

iisa ang mithiing sa puso nila'y bumubukal

iisa rin ang himig na kanilang hinihiyaw:

kami'y palayain o bayan kong minamahal.

A, oo nga pala

bilanggo sila ng sariling bayan, may piring ang mata

may busal ang bibig, may gapos-tanikala

Sila'y mga buhay ngunit di-humihinga

sila ang larawan ng masang hinahamak, lumuluha, nagdurusa.

Sa bawat panahon, sa bawat kasaysayan, sa bawat henerasyon

may palawakan ng isip, may palitan ng paniniwala

may tagisan ng matuwid,

maging ito'y magbunga ng tuwa, ng lungkot, ng galit.

Sila-sila'y nagtatagpo, kayu-kayo'y nagpapangkat

tayu-tayo'y nag-iisip, nagsusuri, bumabalangkas.

Isang diwa ang nagpasya, isang wika ang ginamit

wikang Filipino! Wikang maka-Diyos, makabayan, makatao.

wikang naglalagos sa isipang makabansa

wikang nanunuot sa damdaming makalupa.

At,

paisa-isang dila, parami-raming labi, sama-samang tinig

bumubulong, sumasatsat, humihiyaw, nagngangalit

hinihiling ay kalayaan! katarungan! katarungan! kalayaan!

Ah,

hanggang kailan susukatin?

hanggang kailan bubuhayin?

hanggang kailan maaangkin?

Layang mangusap, layang sumulat

layang mamuhay, layang manalig

layang humalakhak, layang maghimagsik

maghimagsik! maghimagsik! maghimagsik!

Kasaysayan pala'y mababago isang saglit

sa dakong silangan . . . doon sa silangan

ang sikat ng araw . . . sumilip, sumikat, uminit

naantig ang diwang inaliping higit

tumibok ang pusong dating di-humihibik

nagising ang ugat ng hapong mga bisig.

bawat isa'y nagkaisang mailantad sa daigdig

ang mga pang-aaping sugat niyaring dibdib.

sari-saring mukha, magkakabalat, magkakadugo, magkakapatid

sama-samang gumising, magkakapit-bisig, nag-alsa't tumindig.

lakas ng tao! lakas ng bayan! lakas ng daigdig!

laban sa tirano, sa gahaman, sa mapanupil, sa mapanlupig.

Pangkat-pangkat, sama-sama. kapit-bisig bawat isa

kilala't di-kilala, kaaway at di-kaaway, mayama't mahirap,

matalino't mangmang, aktibista't militar.

nagkaisang ganap sa isang mithiing kapanga-pangarap.

propesyonal at di-propesyonal, manggagawa, kawani, guro,

mangangalakal, estudyante, iskolar, istambay, sundalo,

pulis, drayber, pari, madre, mangingisda't magbubukid.

nagkaisa,nagkasama, nagkasama, nagkaisa.

Ang wikang ginamit? Wikang Filipino!

wikang ginagamit sa lahat ng dako

ma-Tagalog, ma-Cebuano, ma-Pangasinan, ma-Ilokano,

ma-Kapampangan, ma-Ilonggo, ma-Waray, ma-Bikolano

ma-Maranao, ma-Tausug, lahat ng ito'y Filipino!

wika ng pagkakaisa, kababayan ma't dayo

wikang tagapagligtas ng digmaa't gulo

wikang tagapagtanggol ng lahat ng tao.

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Meron po ba keo halimbawa ng sabayang pagbigkas?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

How tall is Keo Woolford?

Keo Woolford is 6'.


When was Keo Nakama born?

Keo Nakama was born in 1920.


When was Keo Meas born?

Keo Meas was born in 1926.


When did Keo Meas die?

Keo Meas died in 1976.


When did Keo Nakama die?

Keo Nakama died in 2011.


When did Chao Keo Naovarat die?

Chao Keo Naovarat died in 1939.


When was Keo Sokngon born?

Keo Sokngon was born on 1992-04-30.


When was Chao Keo Naovarat born?

Chao Keo Naovarat was born in 1862.


When was Shiloh Keo born?

Shiloh Keo was born on 1987-12-17.


How tall is Shiloh Keo?

NFL player Shiloh Keo is 5'-11''.


What is the birth name of Keo Souvannavong?

Keo Souvannavong's birth name is Keoprasith Souvannnavong.


What NFL team does Shiloh Keo play for?

Shiloh Keo plays for the Houston Texans.