answersLogoWhite

0

Karapatan ng isang mag aaral

Updated: 12/20/2022
User Avatar

Wiki User

12y ago

Best Answer

Karapatan nilang matuto. Maipahayag ang sarili.

User Avatar

Wiki User

12y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Karapatan ng isang mag aaral
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Malayong uwian ng isang mag-aaral?

heaven


Ano ang tungkulin ko bilang isang mamamayan?

karapatan ng bata ang mag-aral


Ibat ibang karapatan ng manggagawa?

Answersa lipunan dahil sa dakilang ginawa.10. Karapatan ng isang manggagawa na magpahinga.9. Karapatan ng isang manggagawa na makilala sa sariling paggawa.8. Karapatan ng isang manggagawa na makilala sa maayus na gawain.7. Karapatan ng isang manggagawa na mabigyan ng puri.6. Karapatan ng isang manggagawa na mabigyan ng dangal.5. Karapatan ng isang manggagawa na mabigyan ng kasarinlan sa paggawa.4. Karapatan ng isang manggagawa na magkaroon ng isang maayos na pakakilala3. Karapatan ng isang manggagawa na magkaroon ng magbuting pagkilala2. Karapatan ng isang manggagawa na sang-ayunan ang isang magandang plano niya.1. Karapatan ng isang manggagawa na magkaroon ng kagila-gilalas na pagtangap


Ano ang tatlong uri ng karapatan?

Karapatan sa pampulitika, o ang karapatan ng isang indibidwal sa demokrasya at paglahok sa pamahalaan. Karapatan sa pang-ekonomiya, o ang karapatan ng isang indibidwal sa trabaho, edukasyon, at pantustos sa kanyang pangangailangan. Karapatan sa panlipunan, o ang karapatan ng isang indibidwal sa kalusugan, proteksyon sa abuso, at pagkakapantay-pantay sa lipunan.


Ano ang computer games sa mga mag aaral ngayon?

ano ang maaring epekto ng computer games sa mga mag aaral ngaun


Anu-ano ang epekto ng Hindi pagsunod sa alituntunin ng paaralan?

1. Napipilitang mag-aral ang estudyante 2. Hindi na pumapasok sa klase ng guro 3. Nagiging seryoso sa pag-aaral 4. Nagiging persyonista 5. Natataranta sa pagsagot 6. Nagiging responsible 7. Umiiwas sa Guro 8. Nananahimik sa takot sa guro 9. Nagiging inspirasyon ang pag-pasa 10. Lumilipat ng paaralan


Mag tala ng iba pang ekspresyong ginagamit sa kapulungan pampaaralan?

Ilalabas ang amin ng kalapunang magbubuklod, gabay ng mag-aaral, at pagpupulong ng mag-aaral.


Anu ang kahulugan ng mag aaral?

makinig sa payo ng paaralan at tungkulin na makapagtapos ng pag aaral


Kahulugan ng metodolohiya?

isang sistema ng mga pamamaraan na ginagamit sa isang partikular na lugar ng pag-aaral o gawain.


Anu ang tungkulin ng mag-aaral?

Ang tungkulin ng mag-aaral ay maging responsable sa pag-aaral, sundin ang mga patakaran ng paaralan, magpursige sa pag-unlad ng kaalaman at kasanayan, at tumulong sa pagpapalaganap ng edukasyon sa pamamagitan ng pagiging modelo at inspirasyon sa iba.


Anu ano ang karapatan ng bansang malaya?

Ang mga karapatan ng isang bansang malaya ay ang mga sumusunod:a.) Karapatan sa Kalayaanb.) Karapatan sa Pantay na Pribilehiyoc.) Karapatan sa Saklaw na Kapangyarihand.) Karapatan sa Pagmamay-arie.) Karapatan sa Pakikipag-ugnayan


Ibig sabihin ng karapatan?

ito`y ang mga bagay na dapat nating madama o maranasanITO ANG KAKAYAHAN NG ISANG MAMAMAYAN SA ISANG BANSA NA GUMAWA NG BAGAY NA MAY KALAYAAN GAWIN ITO....karapatan nang babaeng bumoto sa halalan.....