answersLogoWhite

0


Best Answer

"Ang wika ang pangunahin at pinakamabusising anyo ng gawaing pansagisag ng tao."

- Archibald Hill

"Itinuturing ang wika bilang saplot ng kaisipan; gayunman, mas angkop marahil sabihing ang wika ay ang saplot-kalamnan, ang mismong katawan ng kaisipan."

- Thomas Carlyle

"Ang wika ay isang kalipunan ng mga salita at ang pamamaraan ng pagsasama-sama ng mga ito para magkaunawaan o makapagkomyunikeyt ang isang grupo ng mga tao."

- Pamela Constantino at Galileo Zafra

User Avatar

Wiki User

10y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

11y ago

ooii9oolouy8jo

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Kahulugan ng panitikan ayon sa iba't ibang manunulat?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Kahulugan ng wika ayon sa iba't ibang eksperto?

kahulugan ng eksperto sa wika


Ibat ibang uri na pangungusap ayon kayarian?

uri na pangngungusap


Kahulugan ng komunikasyon ayon kay burgoon?

tang ina naman


What is the meaning of wika ayon sa iba't ibang akda?

Ang wika ayon sa iba't ibang akda ay maaaring maisalarawan bilang isang sistema ng komunikasyon na nagbibigay-daan sa mga tao na magkakaunawaan at magbahagi ng kanilang kaisipan at damdamin. Ito rin ay isang mahalagang bahagi ng kultura at identidad ng isang bansa o komunidad. Ang wika ay patuloy na nagbabago at nag-aadapt upang maging kasangkapan sa pagsasalin ng kaalaman at pag-unlad ng lipunan.


Ano ang kahulugan ng personal na ayon sa bagay na binubuwisan?

buwis


Kahulugan ng bisinal?

Ay tumutukoy sa lokasyon nito ayon sa mga bansang nakapaligid nito


Ibat-ibang mukha ng asya ayon sa heograpiya?

nagmumukhang tae ang mga asyano dahil sa heograpiya


Mga klasipikasyon ng buwis?

May anim na uri ng buwis ayon sa iba't ibang batayan. 1. Ayon sa bagay na binubuwisan a.Personal b.Ari-Arian 2.Ayon sa layunin a.Pangkalahatan b.espesyal 3.Ayon sa antas ng pamahalaan a.Pambansa b.Lokal 4.Ayon sa pagtatakda ng halaga a.Tiyak (ayon sa bigat,bilang at iba pa) b. Ad Valorem (ayon sa halaga) 5.Ayon sa kung sino ang papasan ng bigat a.Tuwiran b.Di-tuwiran 6.Ayon sa pagtaas ng antas a.Proporsyonal b.Progresibo c.Regresibo


Ano ang kahulugan ng tula ayon kay Julian cruz balmaceda?

maaaring ito raw ay nakakaapekto sa katangiang pisikal


Ano ang kontemporaryong panitikan?

Ang mga anyo ng kontemporaryong panitikan filipino ayon kay mark ariel ito'y isang saling wika na pinatatag ng kangyang buhok sa kadahilanan siya ay pinanganak noong 1960's. Ayon naman sa pagsasaliksik ni Dr. jessie john onza ito'y isang haka haka lamang na wag paniwalaan dahil ito'y makakasira sa inyong kaisipan.


Kahulugan ng wika ayon kay kessing?

ang wika ang nagsasabi upang maiparating ntin sa kapwa tao ang ating nais iparating


Ibig sabihin ng pamahalaan?

Ang pamahalaan ay isang institusyon na nagsasagawa at nagpapatupad ng batas.na may ibat ibang uri ng pamahalaan ayon sa kapangyarihan.