answersLogoWhite

0


Best Answer

Ang isang nagbabadyang hidwaan ay maaring maiwasan sa maraming mabubuti at maayos na paraan at ilan lamang ang mga sumusunod sa mga ito:

1. Pag- usapan ang naging alitan o dahilan ng Hindi pagkakaunawaan.

2. Alamin ang panig ng kabilang kampo nang sa gayon ay maunawaan mo ang hinanakit nito.

3. Isipin mo kung mabuti ba o masama ang iyong panig tungkol sa inyong pinagaawayan.

4. Huwag na huwag idaan ang isang alitan sa mabrutal na paraan.

User Avatar

Wiki User

12y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ilang hakbang upang maiwasan ang nagbabadyang Hidwaan?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What is most reflection about ilang ilang?

What reflection of ilang ilang


How many petals in ilang ilang?

The ilang-ilang flower typically has between five to six petals. However, this can vary slightly depending on the specific species of plant or variety of ilang-ilang.


What is the scientific name of Ilang-ilang?

The scientific name of Ilang-ilang is Cananga odorata.


What is the english name of ilang-ilang?

The English name of Ilang-ilang is Ylang-ylang.


How do you extract ilang-ilang oil?

Ilang-ilang oil is typically extracted from the flowers of the Cananga odorata tree through a process called steam distillation. The flowers are collected and then steam is passed through them to extract the oil. The oil is then separated from the water and other plant material to obtain pure ilang-ilang oil.


What kind of person is ilang ilang?

hako


How ilang ilang got its name?

Nnajajajsjsnnsnqkaks


How did ilang-ilang get its name?

The name "ilang-ilang" is derived from the Tagalog words "ilang" meaning wilderness or jungle, and "ilang-ilan" meaning rare or unique. The tree is known for its distinctive fragrance and is native to Southeast Asia.


What is the setting of story of how ilang got its name?

The story of how Ilang got its name is set in the Philippines, specifically in the region of Mindanao. It revolves around the legend of a prince named Ilang-Ilang and a tree that bore fragrant flowers, which eventually led to the naming of the plant as the "ilang-ilang."


What is the component of the oil coming from ilang ilang?

The component of the oil coming from ilang -ilang is methyl anthranilate.also known as MA, methy2-aminobenzoate or carbomethoxyyaniline, is an ester of anthranilic acid. Its chemicalformula is C8H9NO2. from, angel316


From which province did the legend of ilang-ilang originate?

The plant originated in Indonesia.


Give you 20 examples of ibanag folk song?

Ilang Ilang