answersLogoWhite

0

Din at daw

Updated: 12/23/2022
User Avatar

Wiki User

13y ago

Best Answer

Ang din at daw ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay natapos sa patinig(Vowels) at kung nagtatapos ang salita sa letrang w at y.

hal. May bahay din sa Cavite sina Marley

Si Anna ay katulad mo ding masipag magtabaho.

User Avatar

Wiki User

13y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Din at daw
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Paano gamitin ang salitang rin raw din daw subukin at subukan?

so what?


When was John Daw born?

John Daw was born in 1870.


When did John Daw die?

John Daw died in 1965.


When was DAW Books created?

DAW Books was created in 1971.


When was Leila Daw born?

Leila Daw was born in 1940.


How tall is Marjorie Daw?

Marjorie Daw is 5' 3".


How tall is Renee Daw?

Renee Daw is 5' 4".


When was Kinkar Daw born?

Kinkar Daw was born in 1940.


How does a kidney perform its job?

pangutan ah daw daw ang kidney...


What is the area of Daw's Castle?

The area of Daw's Castle is 20,000.0 square meters.


When was Jeff Daw born?

Jeff Daw was born on 1972-02-28.


When was Majak Daw born?

Majak Daw was born on 1991-03-11.