answersLogoWhite

0


Best Answer
KALAYAANsa balintawak ang gumising ay isang sigaw

bumalik ang sagot na tila alingawngaw

KALAYAAN

at sa bawat lugar ay mauulinig

ang dala ng hanging may saliw na awit

KALAYAAN

narinig namin doon sa taniman

narinig namain sa mangangalakal

narinig namin hanggang doon sa karagatan

KALAYAAN

bawat makata awit ang nalilikha

at ang mga titik apoy ang ibinabadya

KALAYAAN

narinig namin sa manggagawa ng niyugan

narinig namin sa mangingisda ng karagatan

naring namin sa manininda ng pondohan

KALAYAAN

lahat ng Tao iisa ang sigaw

kahit ang kapalit ay kanilang buhay

KALAYAAN

sa puntod ng alipin at punong mga angkan

iisa rin ang tinig na itinitighaw

KALAYAAN

sa ituktok ng bundok hanggang sa kapatagan

palakas ng palakas palakas ng palakas ang mapapakinggan

KALAYAAN

User Avatar

Wiki User

∙ 12y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Copy of kalayaan by pat villafuerte?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Kopya ng sabayang pagbigkas na kalayaan by pat villafuerte?

Kalayaan ni Pat V. Villafuerte Sa Balintawak ang gumising ay isang sigaw, Bumalik ang sagot na tila alingawngaw, Kalayaan! At sa bawat lugar ay mauulinig, Ang dala ng hanging may saliw na awit, Kalayaan! Narinig namin doon sa taniman, Narinig namin sa mangangalakal, Narinig namin hanggang doon sa karagatan, Kalayaan! Bawat makata ang nalilikha, At ang mga titik apoy ang ibinabadya, Kalayaan! Narinig namin sa manggagawa ng niyugan, Narinig namin sa maninisid ng karagatan, Narinig namin sa maninda ng pondohan, Kalayaan! Lahat ng tao iisa ang sigaw, Kahit ang kapalit ay kanilang buhay, Kalayaan!


What is the biography of pat villafuerte?

Pat Villafuerte is a private individual so her biography may not be available publicly. However, she is known for her work as a marketing professional and content creator, particularly in the fashion and beauty industry. She is also a social media influencer, sharing lifestyle content on platforms like Instagram and YouTube.


What is the birth name of Cav Villafuerte?

Cav Villafuerte's birth name is Clarence Adrian Villafuerte.


When was José Villafuerte born?

José Villafuerte was born in 1956.


What is Edwin Villafuerte's birthday?

Edwin Villafuerte was born on March 12, 1979.


When was Edwin Villafuerte born?

Edwin Villafuerte was born on March 12, 1979.


When was Brandon Villafuerte born?

Brandon Villafuerte was born on 1975-12-17.


When did Juan Villafuerte die?

Juan Villafuerte died on 1977-08-15.


When was Juan Villafuerte born?

Juan Villafuerte was born on 1945-07-19.


How tall is Christina Villafuerte?

Christina Villafuerte is 5' 5 1/2".


What is the real cellphone number of clarence villafuerte?

09224318660 clarence villafuerte CELLPHONE NUMBER


How old is Edwin Villafuerte?

Edwin Villafuerte is 32 years old (birthdate: March 12, 1979).