answersLogoWhite

0


Best Answer

The poem entitled Sa Aking Mga Kabata was written by the Philippines national hero, Dr. Jose Rizal. The reactions to this poem include faith in the youth and how they are empowered as well as encouraged to change their country for a better future.

User Avatar

Wiki User

15y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

15y ago

Sa Aking Mga Kabata by Jose Rizal has 6 stanzas of 3 to 4 lines each. Here is a stanza-by-stanza interpretation or paraphrase.

First stanza: When a country loves God and its God-given language, it also wants to attain freedom--freedom like that of a bird flying in the sky.

Second stanza: By its language, a nation is judged or assessed.

Third stanza: Anyone who does not love his native tongue is worse than an animal and stinks like a dead fish.

Fourth stanza: This is why a native tongue or language has to be cultivated.

Fifth stanza: The Tagalog language is like any other language--Latin, English, and Spanish.

Sixth stanza: Tagalog has its own alphabet.

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

11y ago

its about the language

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

12y ago

It la juventud filipina

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

11y ago

hdfasjfhjdhhfeufnd

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

13y ago

excellent!

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Anonymous

Lvl 1
4y ago

la juventud Filipina

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Can you give me a stanza-by-stanza interpretation of Rizal's Sa Aking Mga Kabata?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

When did rizal wrote the poem sa aking kabata?

1869At the age of eight, Rizal wrote his first poem entitled "Sa Aking Mga Kabata." The poem was written in tagalog and had for its theme "Love of One's Language."by: almightyME92


What poem did Jose rizal wrote when he was 15?

Jose Rizal wrote the poem "Sa Aking Mga Kabata" (To My Fellow Youth) when he was 8 years old, not 15. This poem expresses his love for the Filipino language and urges his fellow youth to seek knowledge and cultivate their talents.


What does sa aking mga kabata intended for?

Like the title, he wrote this to his fellow youth.


Can you give me a stanza-by-stanza explanation of Rizal's Sa Aking Mga Kabata?

tagalog vesion what is the meaning sa aking mga kababata


Sa aking kabata and its theme?

ambot lang unsay answer ! nangita pdt cuh !


Saan iniaalay ni rizal ang tulang Sa Aking Mga Kabata?

Kinikilala bilang kamakailan lamang na postumong tula Si Aking Mga Kabata, ipinapahayag ni Jose Rizal dito ang pagpapahalaga sa pagtuturo ng wika sa mga kabataan. Hinahamon niya ang mga kabataan na huwag kalimutang ibigin ang kanilang sariling wika at kultura.


Ano ang mensahe ng tulang sa aking kabata bawat isang pangungusap?

Ang mensahe ng tulang "Sa Aking Kabata" ni Dr. Jose Rizal ay ang pagmamahal at pagpapahalaga sa ating sariling wika at kultura. Ipinapahayag nito na ang pagiging makabayan ay nagsisimula sa pagmamahal sa sariling bayan at sa pagpapahalaga sa ating mga tradisyon at kasaysayan.


Meaning of the poem sa aking kabata by Jose Rizal?

The poem "Sa Aking Mga Kabata" (To My Fellow Youth) was the very first poem written by Jose Rizal. It was written in his native Tagalog while he was yet 8 years old. The poem is about love of one's native language, in this case, Tagalog. Paraphrase: A nation that loves its God-given language also loves freedom.


Ano ang mga elemento o sangkap sa tulang aking mga kabata?

ang mga elemento sa tulang sa aking mga kababata ay ang halimbawa ng mga tayutay,paraan ng pagsasalaysay,at paggamit sa panandang paglalarawan.....


Who did Jose rizal dedicate the poem sa aking kababata?

Jose Rizal dedicated the poem Sa Aking Kababata to the Filipino children. But there is a believe that it is not only intended for the youth but for the general public.


Ang kabanata ko na si Jose rizal tula?

Ang kabata ay katutubong wika noong panahon ni Rizal at kalaunan itoy naging kasing hulugan ng kababata tulad ng isang tulang naisulat ni rizal nong siya'y 8 taon palang na "Sa aking mga kabata"


Ano ang ibig ipaabot ng tulang sa aking mga kababata?

Ang tulang ito ay nagpapaalala at nagtuturo na mahalin ang sariling wika higit sa ano mang wikang banyaga.