answersLogoWhite

0

Ano ang sanhi ng global warming?

Updated: 6/15/2024
User Avatar

Wiki User

7y ago

Best Answer

green house effect

At mga pagsunog ng fossil fuel

User Avatar

Cali Cruickshank

Lvl 10
1y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

AnswerBot

1mo ago

Ang global warming ay sanhi ng pagtaas ng antas ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases sa atmospera dahil sa pagsunog ng fossil fuels, deforestation, at iba pang human activities. Ang mga greenhouse gases na ito ay nagpapalusaw ng ice caps, nagpapainit ng atmospera, at nagdudulot ng mga extreme weather events.

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ano ang sanhi ng global warming?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Continue Learning about Earth Science

Epekto ng global warming sa mundo?

ito ay nkakasira ng ating klikasan at mlaking epekto din ito sa mga tao.... kya dapat pngalagaan natin ating kalikasan...


Artikulo tungkol sa kalikasan?

Ang kalikasan ay mahalagang bahagi ng buhay sa mundo sapagkat nagbibigay ito ng mga likas na yaman upang mapanatili ang ekosistema at balanse sa kalikasan. Nagsisilbing tirahan din ito ng iba't ibang uri ng hayop at halaman. Mahalaga na pangalagaan at respetuhin natin ang kalikasan upang mapanatili natin ang kalidad ng ating buhay at ng mga susunod pang henerasyon.


What is mean of HeKaSi?

Heograpiya Kasaysayan SibikaAng HEKASI ay ang assignaturang nagsasabi kung saan nagmula ang ating bansa at kung ano na ang nanyayari ngayon sa ating bansa.ANg HEKASi ay MagaNdang assignatura marAmi kang matututunan tungkol sa ating bansa kaya dapat natin itong mahalin.... At ang mga sinaunang Filipino at iba pa


Urbana and felisa story?

Urbana at Felisa is a famous Tagalog story written by Modesto de Castro. It portrays the stark contrast between the characters Urbana, who represents virtue and good behavior, and Felisa, who embodies vice and wickedness. The story serves as a moral lesson on the importance of choosing right over wrong in one's actions and behavior.


What soil is sticky?

Clay soil is known for its sticky texture when wet due to its fine particles that have a tendency to clump together. This stickiness can make it challenging for plants to establish roots and for water to drain properly. Improving clay soil may involve adding organic matter to improve its structure and enhance drainage.