answersLogoWhite

0


Best Answer

,,Ang pangunahing teorya ng wika ay ang mga sumusunod:

1.teoryang bow-bow

2.teoryang pooh-pooh

3.teoryang yo-he-ho

4.teoryang ta-ra-ra-boom-de-ay

5.teoryang ta-ta

6.teoryang ding-dong

User Avatar

Wiki User

βˆ™ 12y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

βˆ™ 7y ago

1. Teoryang Bow-bow
- ito ay ang panggagaya ng tao sa mga tunog na nalikha ng kalikasan.
2. Teoryang Pooh-pooh
- ipinapalagay na natutong magsalita ang mga tao dahil sa hindi sinasadyang napapabulalas sila bunga ng masidhing damdamin. Ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya rin ang nagbibigay ng kahulugan nito.
3. Teoryang Yo-he-ho
- tunog na nalilikha sa pwersang pisikal kung saan natutong magsalita ang tao dahil sa nalilikha nilang tunog kapag sila ay gumagamit ng lakas.
4. Teoryang Ta-ra-ra-boom-de-ay
- sa mga tunog na galing sa mga ritwal ng mga sinaunang tao ang naging daan upang matutong magsalita ang tao. Ang mga sayaw, sigaw o incantation at mga bulong ay binigyan nila ng kahulugan at sa pagdaan ng panahon ito ay nagbagu-bago.
5.Teoryang Tata
- sa mga kumpas at galaw ng kamay na ginagawa ng mga tao sa mga partikular na okasyon ay ginaya ng dila hanggang ito ay mag-produce ng tunog at natutong magsalita ang mga tao. Ang tawag dito ay ta-ta na sa France ay paalam o goodbye.
6.Teoryang Ding-dong
- ito ay katulad lang ng Teoryang Bow-wow. Kasali na rito ang mga bagay na ginawa ng tao tulad ng doorbell, motor, tv, telepono at marami pang iba.


Another Answer:
teoryang dingdong
teoryang yoheho
teoryang yum-yum
teoryang bow wow
teorayng pooh-pooh


Another Answer:
Ding Dong - bagay. Ipinalagay sa teoryang ito na ang lahat ng bagay sa kapaliran ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa nasabing bagay. Mga tunog ang nagpapakahulugan sa mga bagay tulad ng kampana, relo, tren, at iba pa.


Bow Wow - kalikasan. Dito ang tunog ng nalikha ng kalikasan, anuman ang pinagmulan ay ginagad ng tao. Halimbawa, ang tunog-kulog, ihip ng hanging, at iba pa.


Pooh Pooh - tao. Ipinalalagay na ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya ring nagbibigay ng kahulugan. Dito ang tunog mula sa mga tao.
Kahariang Ehipto - Ayon sa haring si Psammatichos, ang wika ay sadyang natutuhan kahit walang nagtuturo o naririnig. Natutunan kahit walang nagtuturo. Unconsciously learning the language.


Charles Darwin - Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na "On the Origin of Language", sinasaad niya ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang malikha ng iba't ibang wika. Wika natutunan tungkol sa mga pakikipagsapalaran.


Genesis 11: 1-9 -Tore ng Babel. Story of Tower of Babel. Based on The Bible.


Wikang Aramean - Believes that all languages originated from their language, Aramean or Aramaic. Syria. May paniniwalang ang kauna-unahang wikang ginagamit sa daigdig ay ang lenggwahe ng mga Aramean. Sila ang mga sinaunang taong nanirahan sa Syria (Aram) at Mesopotamia. Tinatawag na Aramaic ang kanilang wika.
1. Teoryang Biblikal
* ang tore ng babel (Lumang Tipan) * ang pentekostes (Bagong Tipan) 2. Teoryang Sayantifik

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

βˆ™ 15y ago

1. paniniwala ng mga behaviorist

2. paniniwala ng inativist

3. paniniwala ng cognitivist

4. paniniwalang makatao

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

βˆ™ 13y ago

1.paniniwal ng behaviorist

2.paniniwala ng inativist

3.paniniwala ng cognitivist

4.paniniwala ng makatao

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ano ang mga teorya na pinagmulan ng wika?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp