answersLogoWhite

0


Best Answer

kalendaryo

User Avatar

Wiki User

βˆ™ 2011-08-17 10:21:47
This answer is:
User Avatar
Study guides

Ancient Egypt

21 cards

The blocks that were used to construct the pyramids were made of

A shadoof is a device used in

How did you become a Pharoh

How many pyramids did the ancient Egyptians bild

➑️
See all cards
4.05
β˜†β˜…β˜†β˜…β˜†β˜…β˜†β˜…β˜†β˜…
19 Reviews

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ano ang mga mahahalagang bagay na naiambag ng Ehipto sa kasaysayan?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Mahahalagang bagay upang maging malaya ang pilipinas?

rendezvous


5 kahalagahan kung mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan?

oo dahil dito nain malalaman ang lahat ng Hindi natin nalalaman at dito rin natin malalaman sa kasaysayan ang mga mahahalagang bagay na nakikita mo o nahahawakan mo.


Limang kahalagahan ng kasaysayan?

Upang malaman ang mga pangyayari noon. Upang mapatunayan na may kasaysayan ang lahat ng bagay Upang mapaghandaan ang kinabukasan Erica


Ano ang ibig sabihin ng kasaysayan?

Ang kasaysayan ay isang mahalagang nakaraan ng isang bagay. tulad ng kasaysayan ng isang bansa na nagsasaad ng mga importanteng detalye na nangyari sa isang bansa sa nakaraan.


5 kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan?

1.upang malaman ang mga pangyayari noon. 2.upang mapatunayan na may kasaysayan ang lahat ng bagay. 3upang mapaghandaan ang kinabukasan.


Ano ang kaligirang kasaysayan ng panitikan?

( ang kasaysayan ng panitikan ay naghahantulad sa ksaysayan ng isang bagay lahi o bansa )... ang panitikan ay nagpapahayag ng kaisipan,damdaminkaranasan,damdamin,hangarin,at diwa ng mga tao..


Anu ang kahulugan ng kasaysayan at heograpiya?

ang kasaysayan ay ginaganit bilang isang pangkahalatang kataga para sa impormasyon tungkkol sa nakaraansana makatulong sa inyo yang aking sagot...I will improve your answer>>>>>kasaysayan > ito ay pag-aaral sa mga bagay sa nakaraan na may saysay.heograpiya > ito ay pag-aaral sa mundo at mga nakatira dito


Ano ang Dapat malaman tungkol sa Hilagang Asya?

ang mga bagay na may kinalaman sa hilagang asya katulad ng mga rehiyon dito, mga suliranin, at ang kasaysayan nito.


Ano ang mga halimbawa ng pangunahin at sekondaryang batayan sa pag-aaral ng kasaysayan?

halimbawa ng PRIMARYANG BATAYAN labi ng sinaunang mga bagay, halaman, sandata, talambuhay, kasangkapan at iba pa . :)


Paano naipasa nang ating mga ninuno ang kasaysayan sa sumosunod na mga henerasyon?

naipapasa ang kasaysayan sa pamamagitan ng pagguhit sa bato,papel,at sa anumang bagay na maaaring sulatan maaari namang isalaysay sa kanyang mga anak,apo,hanggang sa sumusunod pa na salin lahi....."


Ano ang paglalagom ngh kaisipan?

ito ang mga salitang ginagamit sa mga pangungusap na nagtataglay ng kaisipan sa anyong maikli, ngunit malinaw at naglalaman ng mahahalagang bagay. halimbawa ay: bilang pagwawakas bilang konklusyon dahil dito bilang pagtatapos


How are things in Tagalog?

Tagalog Translation of HOW ARE THINGS: Kumusta ang bagay-bagay?or simply say, "Kumusta naman?

People also asked