answersLogoWhite

0


Best Answer

hatdog

User Avatar

Anonymous

Lvl 1
3y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ano ang iyong natutunan sa Aralin sa KULTURA Pamana ng Nakaraan Regalo ng Kasalukuyan at Buhay ng Kinabukasan?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What is the interpretation of the poem Kultura ang pamana ng nakaraan?

The interpretation of the poem "Kultura ang pamana ng nakaraan" is that culture is the legacy of the past. It highlights the importance of preserving and valuing cultural heritage as it shapes our identity and understanding of our history. The poem conveys a sense of pride and connection to one's roots.


Batayan at pananaw sa pag-aaral sa kasaysayan?

Ang pag-aaral sa kasaysayan ay mahalaga upang maunawaan at maipahalagahan ang mga naganap na pangyayari sa nakaraan. Ito rin ay may mahalagang papel sa paghubog ng ating identidad, pagpapalalim ng ating kritisismo, at pagtuklas ng mga aral na maaaring magamit sa kasalukuyan at hinaharap.


Ma disiplinang panliunan na may kaugnayan sa kasaysayan?

Ang disiplinang panliunan na may kaugnayan sa kasaysayan ay tinatawag na Archaeology. Ito ang pag-aaral ng mga artifact, lugar, at iba pang ebidensya ng nakaraan upang maunawaan at mabigyan ng konteksto ang mga nakalipas na kultura at lipunan. Ang archaeology ay mahalagang paraan upang maipakita ang kahalagahan ng kasaysayan sa ating kasalukuyan.


Kultura ng Singapore?

kultura singapore


When was Kultura created?

TVP Kultura was created in 2005.


When did Kultura end?

Kultura ended in 2000.


When was Kultura - newspaper - created?

Kultura - newspaper - was created in 1929.


When was Kritika Kultura created?

Kritika Kultura was created in 2002.


When was Kultura Diktatura created?

Kultura Diktatura was created in 2004.


Paano lumaganap ang epiko sa pilipinasmula noong panahon ng katutubo hangang sa kasalukuyan?

Ang epiko sa Pilipinas ay lumaganap sa pamamagitan ng mga salaysay at kwento na iniukit o inisulat. Sa kasalukuyan, ito ay patuloy na pinag-aaralan, inaalagaan, at mino-modernize ng mga manunulat at mang-aawit upang mapanatili ang integridad at kahalagahan nito sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas.


Disiplinang Panlipunan Na May Kaugnayan Sa Kasaysayan?

Ang kasaysayan ay isang disiplina sa larangan ng mga disiplinang panlipunan na nag-aaral ng mga pangyayari at phenomenon sa nakaraan upang maunawaan ang pag-unlad ng lipunan at kultura. Ito ay mahalagang sangay ng kasaysayan dahil nagbibigay daan sa pag-aaral at pag-unawa sa mga pangyayari at kabatiran ng nakaraan na nakakaapekto sa kasalukuyang lipunan. Ang pagsusuri at interpretasyon ng kasaysayan ay mahalaga sa pagpapatatag ng identidad, pag-unawa sa mga suliraning panlipunan, at pagtuturo ng mga aral mula sa nakaraan.


Ano ang mga kultura ng mga taga Bohol?

ano ang kultura ng davao