answersLogoWhite

0


Best Answer

Lalapindigowa-i: Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti

Pabula ng Maranao

Batay sa pananaliksik ni Dr. Nagsura madale)

Si Lalapindigowa-i (isang putakti) ay isang masipag na magsasaka. May dalawa

siyang asawa, sina Odang (hipon) at si Orak (itlog). Tulad ng ibang Maranao, Hindi

lamang siya masipag na magsasaka kundi isang tapat na asawa. Nagsusumikap siyang

magtrabaho upang mapakain ang dalawa niyang asawa.

Isang araw, nagwika siya sa mga asawa niya na dalhan siya ng pananghalian

sa bukid nang sa ganoon ay di masayang ang kanyang oras sa pag-uwi. Nagkasundo at

nagpasya ang dalawa niyang asawa na mula noon ay dadalhan siya ng pagkain sa

bukid.

Pagkaraan ng maraming araw at buwan ng paghahatid ng pagkain, nagsawa

ang mga asawa ni Lalapindigwa-i. Sa daan papuntang bukid, nagalit si Odang at

tumangging magdala ng pagkain. Si Orak ay ayaw ring maghatid ng pagkain.

Nagalit si Odang, ang hipon, at nagsimula itong magdadamba hanggang ito'y

mahulog sa kaserola at naging pula ang balat. Naawa si Orak kay Odang dahil ito ay

naluto kaya't ipinaghele niya ito. Sa di sinasadya, tumama siya sa bunganga ng kaserola

at ito'y naluto rin.

Samantala, si Lalapindigowa-i ay ginutom sa kahihintay sa kanyang dalawang

asawa. Pagkaraan ng ilang oras ng paghihitay, nagpasya siyang lumakad pauwi. Sa

daan nakita ng gutom na si Lalapindigowa-i ang basag na kaserola at ang mga asawa

niyang naluto.

Galit siya sa mga asawang tamad at sa kaparusahang tinanggap ng mga

ito.Gutum na gutom na siya kaya hinigpitan niya ang kanyang sinturon. Simula noon,

ang beywang ni Lalapindigowa-i ay lumiit nang lumiit dahil batid niyang wala nang mga

asawang magluluto para sa kanya.

User Avatar

Wiki User

12y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

13y ago

Ayon sa pabula. may dalawang asawa si Lalapindigowa-i na putakti. Si Odang Hipon at si Ora Itlog. Inutusan ni Lalapindigowa-i ang kanyang dalawang asawa na ipagdala siya ng tanghalian sa bukid. Ngunit ang dalawa niyang asawa ay ayaw magluto. Si Odang ay napilitan na magluto. Sa kanyang pagdadabog habang nagluluto, siya ay nahulog sa kaserola at namula ang balat. Hinele naman ni Ora si Odang. At sa di sinasadya, tumama ang ulo ni Ora sa kaserola at nahulog din ito. Nainip si Lalapindigowa-i at umuwi ng nagtitiis sa gutom. Pag uwi niya ay nakita niya ang kanyang dalawang asawa na naluto at ang kaserola na basag. Mula noon, inisip ni Lalapindigowa-i na wala nang asawa na magluluto para sa kanya. Kaya naman lumiit ng lumiit ang baywang ni Lalapindigowa-i.

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

12y ago

Batay sa pananaliksik ni Dr. Nagsura madale)

Si Lalapindigowa-i (isang putakti) ay isang masipag na magsasaka. May dalawa

siyang asawa, sina Odang (hipon) at si Orak (itlog). Tulad ng ibang Maranao, Hindi

lamang siya masipag na magsasaka kundi isang tapat na asawa. Nagsusumikap siyang

magtrabaho upang mapakain ang dalawa niyang asawa.

Isang araw, nagwika siya sa mga asawa niya na dalhan siya ng pananghalian

sa bukid nang sa ganoon ay di masayang ang kanyang oras sa pag-uwi. Nagkasundo at

nagpasya ang dalawa niyang asawa na mula noon ay dadalhan siya ng pagkain sa

bukid.

Pagkaraan ng maraming araw at buwan ng paghahatid ng pagkain, nagsawa

ang mga asawa ni Lalapindigwa-i. Sa daan papuntang bukid, nagalit si Odang at

tumangging magdala ng pagkain. Si Orak ay ayaw ring maghatid ng pagkain.

Nagalit si Odang, ang hipon, at nagsimula itong magdadamba hanggang ito'y

mahulog sa kaserola at naging pula ang balat. Naawa si Orak kay Odang dahil ito ay

naluto kaya't ipinaghele niya ito. Sa di sinasadya, tumama siya sa bunganga ng kaserola

at ito'y naluto rin.

Samantala, si Lalapindigowa-i ay ginutom sa kahihintay sa kanyang dalawang

asawa. Pagkaraan ng ilang oras ng paghihitay, nagpasya siyang lumakad pauwi. Sa

daan nakita ng gutom na si Lalapindigowa-i ang basag na kaserola at ang mga asawa

niyang naluto.

Galit siya sa mga asawang tamad at sa kaparusahang tinanggap ng mga

ito.Gutum na gutom na siya kaya hinigpitan niya ang kanyang sinturon. Simula noon,

ang beywang ni Lalapindigowa-i ay lumiit nang lumiit dahil batid niyang wala nang mga

asawang magluluto para sa kanya.

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

13y ago

Si Lalapindigowa-i (isang putakti) ay isang masipag na magsasaka. May dalawa

siyang asawa, sina Odang (hipon) at si Orak (itlog). Tulad ng ibang Maranao, hindi

lamang siya masipag na magsasaka kundi isang tapat na asawa. Nagsusumikap siyang

magtrabaho upang mapakain ang dalawa niyang asawa.

Isang araw, nagwika siya sa mga asawa niya na dalhan siya ng pananghalian

sa bukid nang sa ganoon ay di masayang ang kanyang oras sa pag-uwi. Nagkasundo at

nagpasya ang dalawa niyang asawa na mula noon ay dadalhan siya ng pagkain sa

bukid.

Pagkaraan ng maraming araw at buwan ng paghahatid ng pagkain, nagsawa

ang mga asawa ni Lalapindigwa-i. Sa daan papuntang bukid, nagalit si Odang at

tumangging magdala ng pagkain. Si Orak ay ayaw ring maghatid ng pagkain.

Nagalit si Odang, ang hipon, at nagsimula itong magdadamba hanggang ito'y

mahulog sa kaserola at naging pula ang balat. Naawa si Orak kay Odang dahil ito ay

naluto kaya't ipinaghele niya ito. Sa di sinasadya, tumama siya sa bunganga ng kaserola

at ito'y naluto rin.

Samantala, si Lalapindigowa-i ay ginutom sa kahihintay sa kanyang dalawang

asawa. Pagkaraan ng ilang oras ng paghihitay, nagpasya siyang lumakad pauwi. Sa

daan nakita ng gutom na si Lalapindigowa-i ang basag na kaserola at ang mga asawa

niyang naluto.

Galit siya sa mga asawang tamad at sa kaparusahang tinanggap ng mga

ito.Gutum na gutom na siya kaya hinigpitan niya ang kanyang sinturon. Simula noon,

ang beywang ni Lalapindigowa-i ay lumiit nang lumiit dahil batid niyang wala nang mga

asawang magluluto para sa kanya.

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

11y ago

Kasi ayon sa alamat ng mga Maranao, ay hinigpitan nito ang kanyang sinturon dahil sa gutom. Nagutom ito dahil hindi naipagluto at napadalahan ng pagkain ng mga tamad na mga asawang sina Orak at Odang.

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

13y ago

kasi maliit sila

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

13y ago

bakit maliit ang bewang ni potakling

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Anonymous

Lvl 1
3y ago

Maliit ito dahil wala na siyang mga asawa na magluluto para sa kanya dahil pinalayas niya ang mga íto

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ano ang aral ng pabulang lalapindigowa-i bakit maliit ang bewang ng putakti?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp