answersLogoWhite

0


Best Answer

Sinasabing sa simula ay wala pang daigdig at Tao; mayroon lamang langit at dagat. Magkasinlawak ang dalawa sapagkat sila'y magkatapat. Ang tanging nilalang na nakapagitan sa kanila ay isang ibon.

Walang tigil sa kalilipad ang ibon sa kalawakan hanggang mainip it at mapagod. Naroon nga ang langit sa itaas ngunit Hindi niya ito abot. Naroon nga ang dagat sa ibaba, ngunit Hindi naman siya makalapag.

Nag-isip ang ibon kung paano niya maaabot ang dalawa. Sumisid itong pabulusok at kumahig nang kumahig sa tubig. Nadama ng ibon na nagkaroon ng silbi ang kanyang ginawa. Mabilis at walang aptid ang kanyang pagkahig na ikinasaboy paitaas ang tubig.

Nagimbal ang langit. Natiyak na kapag Hindi tumigil sa pagkahig ang ibon ay baka umabot sa kanyang dibdib ang tubig-dagat. Naramdaman na rin niyang nag-alab ang dibdib ng dagat sapagkat ginalit nga ito ng ibon; dahil dito, nag-isip na siya ng paraan para mapahinto ito.

Naiisip ng langit na gumawa ng bato sa kanyang mga ulap at saka ibinagsak iyon sa dagat upang maampat ang galit niyo na nilikha ng ibon.

Sa mga batong ibinagsak niya sa dagat, inatasan lumapag ang ibon upang siyang gawing pugad, at saka sinabing huwag na silang gambalain pa ng dagat.

Lumapag anga ang ibon sa isang batong pulo ngunit my namataan naman siyang isang bagay na lulutang-lutang. Hindi niya iyon pinansin, ngunit nang siya ay masagi at masaktan ng putol na kawayang nakalutang, siya ay napoot at walang tigil na tinuka ang kawayang may dalawang biyas.

Nabiyak ang kawayan. Sa unang biyas ay lumitaw ang isang lalaki at isang babae naman sa ikalawa.

Sa dalawang ito nagsimula ang daigdig sapagkat sila ang naging unang Tao.

User Avatar

Wiki User

12y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

12y ago

Ang alamat nina maLakas at maganda ay ang pinaniniwalaang pinagmulan ng mga tao. Naniniwala ang marami na sila ay nagmula sa nabiyak na kawayan dahil sa pagbagsak ng isang malaking bato na nabitawan ng nagngangalang mundo.

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Alamat ni malakas at maganda
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What is the characters of the story malakas and maganda?

the characters in the story of malakas and maganda are bathala(god),malakas,maganda and the bird..................


Anong uring pampanitikan ang si maganda at si malakas?

Ang "Si Maganda at Si Malakas" ay isang uri ng kasaysayan o alamat sa panitikan ng Pilipinas. Ito ay naglalarawan ng pagkakaroon ng katangian ng magandang asal at malakas na paninindigan.


What is the character map in buod ng kwentong s malakas at si maganda?

The character map in the story "Ang Pag-ibig ng Dalawang Taong Nagmamahalan" includes Malakas, Si Maganda, at si May-Ihing babae na nagiisang anak ni Malakas at si Maganda. They symbolize elements of nature and human relationships in Filipino folklore.


What is the climax of the story malakas at maganda?

In the story "Malakas at Maganda," the climax occurs when Malakas and Maganda hatch from the split bamboo after being created by Bathala. This moment marks the beginning of humanity and sets the stage for their role as the ancestors of all people.


Who are the characters of si malakas and si maganda?

Si Malakas Si maganda si ibon at si bungal


What is the characters of the malakas and maganda?

the characters in the story of malakas and maganda are bathala(god),malakas,maganda and the bird..................


What is the climax of malakas and maganda?

The climax of the Malakas and Maganda story is when they are finally released from the bamboo together and emerge into the world as the first man and woman. This marks the beginning of humanity in Philippine mythology.


Ano ang alamat tungkol sa pinagmulan ng unang Filipino?

ang teorya ng pinagmulan ng pilipinas ay ang "Plate Tectonic Theory" at ang paglitaw ng pilipinas sa sunda shelf.


What is the plot of Malakas at maganda?

"Malakas at Maganda" is a Filipino myth about the creation of the world. It tells the story of how two giants, Malakas (strong) and Maganda (beautiful), emerged from a bamboo tree and populated the earth with humans. The myth explores themes of creation, harmony, and the origins of humanity.


What is the setting of the legend of si malakas at si maganda?

The legend of "Si Malakas at Si Maganda" is set in a world where the first man (Malakas) and the first woman (Maganda) emerged from a bamboo tree and populated the earth. It is a creation myth from Filipino folklore that explains the origins of humanity.


What is the lesson that you can get in the Si Malakas at si Maganda?

moral lesson in the story of malakas and maganda?


What are the settings of malakas and maganda?

The myth of Malakas and Maganda is set in the sky world called Kaluwalhatian, where the first man (Malakas) and woman (Maganda) were said to have emerged from a bamboo stalk. The creation story originates from Filipino folklore and reflects the indigenous beliefs of the ancient Tagalogs regarding the origins of humanity.