answersLogoWhite

0


Best Answer

Ang misyong ng kapatiran
ito ang layunin ng ating samahan:


1-isabuhay ang tatlong gintong simulain: makadiyos, makabayan, at makatao

2-isagawa ang pag-ibig sa diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga

3-isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan, at kababaan ng kalooban

4-ipalaganap ang pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago na paunlad

5-magkaroon ng paggagalangan, pag-unawaan, at pagmamahalan sa isa't-isa bilang mga kapatid at kapwa-tao

6-maging dakila sa isip, sa salita, at gawa, para sa diyos, sa bayan, at tao

7-ipagpatibay ang kautusan ng diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng katauhan ng bawat kasapi ng samahan, at tumupad sa adhikain ng diyos sa tao

User Avatar

Wiki User

14y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: 51 dibinong estado unibersong samahan
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

51 lungsod estado ng amerika sa pilipinas?

kay boang man og piste pa og kayaton taka jerjer ta


What is 10 percent off of 51?

10% off of 51= 10% discount applied to 51= 51 - (10% x 51)= 51 - (0.10 x 51)= 51 - 5.1= 45.9


How do you work at area 51?

u need 51 kids and 51 wives u need 51 kids and 51 wives u need 51 kids and 51 wives u need 51 kids and 51 wives u need 51 kids and 51 wives


What is the LCM of 3 17 and 51?

LCM(3, 17, 51) = 51


What is 36- 87?

-51


What is 51 of 75?

75% of 51= 75% * 51= 0.75 * 51= 38.25


What times what equels 51?

It can be: 3*17 = 51 or 1*51 = 51


What is 51 percent in fractions 51 percent equals?

51% = 51/100


How do you find 89 percent of 51?

89 percent of 51 = 45.3989% of 51= 89% * 51= 0.89 * 51= 45.39


What is 86 percent of 51?

86% of 51= 86% * 51= 0.86 * 51= 43.86


How many threes are there in the first 500 digits of pi?

51. 51. 51. 51.


What is 204 divided by 4?

51