answersLogoWhite

0


Best Answer

claudine lim

User Avatar

Lorenza Kassulke

Lvl 10
2021-10-14 14:39:02
This answer is:
User Avatar
Study guides

What are medical problems that arise from color blindness

What are the characteristics of effective writing

What are the different types of diction

Another examples of community problems

➡️
See all cards
4.11
538 Reviews

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Sino ang may akda ng pabulang daga at ang leon?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Sino ang may-akda ng pabulang ang leon at ang daga''?

claudine lim


Sino ang may akda ng kwentong ang daga at ang leon?

sino ang author ng kwentong daga at leon?


Sino ang may akda ng daga at ng leon?

Tanong mo sa pagong


Sino ang may akda ng Ang Leon at Daga?

Tanong mo sa pagong


Sino ang may akda ng ang pabula ng leon at daga?

christine dela cruz :P hahahaha...


Sino ang may-akda ng pabula ang leon at ang daga?

christine dela cruz :P hahahaha...


Saan nagmula ang pabulang Ang Daga at ang Leon?

sa iyong puso


Mayakda ng pabulang ang daga at ang leon?

no one can get the correct answer baka naman ikaw


Sino ang sumulat sa daga at ang leon?

MICHAEL DE BELEN SAUDAN


Magbigay ng mga halimbawa ng pabula?

daga at ng leon


Mga halimbawa ng pabula?

Ang Pabula ng Daga at ng LeonIsang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog naleon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas aynagpapadausdos siya paibaba.Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakma ng leonang daga at hinawakan sa buntot na wari bagang balak siyang isubo atkainin. Natakot at nagmakaawa ang daga."Ipagpaumanhin mo kaibigan. Hindi ko sinasadyang gambalain ka sapagtulog mo. Wala akong masamang hangarin. Nakatuwaan ko lang namaglaro sa iyong likuran. Huwag mo akong kainin" sabi ng daga.Nabakas ng leon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa."Sige, pakakawalan kita pero sa susunod ay huwag mong gambalainang pagtulog ko," sabi ng leon."Salamat kaibigan. Balang araw ay makagaganti rin ako sa kabutihan mo, "sagot ng daga.Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sakagubatan ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno.Lumapit siya upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leon na nahulisa loob ng lambat na ginawang bitag ng mga nangagaso sa kagubatan.Dali-daling inakyat ng daga ang puno at nginatngat ang lubid na nakatali salambat. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat kasamaang leon sa loob. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan ang leon nanakawala sa lambat."Utang ko sa iyo ang aking buhay," laking pasasalamat na sabi ng leon sakaibigang daga.Mga aral ng pabula:Ang paghingi ng paumanhin sa kapwa ay sinusuklian ng pang-unawa.Ang pag-unawa sa kapwa ay humahantong sa mabuting pagkakaibigan.Huwag maliitin ang kakayahan ng iyong kapwa. Hamak man ang isang taoay maaari siyang makatulong ng malaki o makagawa ng bagay na lubhangmakabuluhan


What are some Tagalog animals that start from a-z?

Aso, Alimango, Baboy, Baka, Daga, Elepante, Gansa, Hipon, Ibon, Kabayo, Kalabaw, Kambing, Kuneho, Leon, Manok, Oso, Pato, Pusa, Sawa, Tamaraw, Tigre, Unggoy

People also asked