Quantcast
answersLogoWhite
notificationBell
Non-English Names Pronunciation
Mga tanong sa Tagalog

Magbigay ng 30 halimbawa ng magkasalungat na salita?


Top Answer
User Avatar
Wiki User
Answered 2011-08-02 04:16:29

magbigay ng 10 bagay na magkasalungat

234
๐Ÿ™
1
๐Ÿคจ
2
๐Ÿ˜ฎ
1
๐Ÿ˜‚
0
User Avatar

Your Answer

Still Have Questions?

Related Questions

Magbigay ng 30 halimbawa ng patalastas?

ewan ko nga din eh ! Napadaan lang dito ! naghahanap nga din ehh !


Magbigay ng 30 halim bawa ng dinaglat na salita?

Enero - EnePebrero - PebMarso - MarAbril - AbrMayo - MayHunyo - HunHulyo -HulAgosto - AgoSetyembre - SetOktubre - OktNobyembre - NobDisyembre - DisGobernador - GobSenador - SenHeneral - HenKapitan - KapBinibini - BbGinang - BngGinoo - GSanto - StoSanta - Sta


30 halimbawa ng tambalang di ganap?

hindi ko nga rin alam kasi di nyo ipinapakita sa aminWhat is 30 percent off 30 pounds?

£2130% off of £30= 30% discount applied to £30= £30 - (30% * £30)= £30 - (0.30 * £30)= £30 - £9= £21


How do you solve M 30 equals 30?

We don't know what operation you want. 1 x 30 = 30 0 + 30 = 30 60 - 30 = 30 900/30 = 30How many days are in 4 weeks 2 days?

30 days.30 days.30 days.30 days.30 days.30 days.30 days.30 days.30 days.30 days.30 days.


What ammunition is used in a Henry 30-30?

The Henry 30-30 uses 30-30 ammunition. Hence the name.What is 6 times thirty?

Its basically 30+30+30+30+30+30= So 6x30 is 180.


What is the distributive property to multiply 30 times 76?

30 * 76 = 30 * (70 + 6) = 30*70 + 30 * 6 = 2100 + 180 = 228030 * 76 = 30 * (70 + 6) = 30*70 + 30 * 6 = 2100 + 180 = 228030 * 76 = 30 * (70 + 6) = 30*70 + 30 * 6 = 2100 + 180 = 228030 * 76 = 30 * (70 + 6) = 30*70 + 30 * 6 = 2100 + 180 = 2280


What plus what equals 30?

Here are all the numbers that when added equal 30: 1+29= 30 2+28=30 3+27=30 4+26=30 5+25=30 6+24=30 7+23=30 8+22=30 9+21=30 10+20=30 11+19=30 12+18=30 13+17=30 14+16=30 15+15=30 16+14=30 17+13=30 18+12=30 19+11=30


All factors of 30?

1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. 1x30=30 2x15=30 3x10=30 5x6=30 6x5=30 10x3=30 15x2=30 30x1=30


What is 30 to the power of 30?

30^30 = 2.05891132 ร— 1044


Which is better 30-06 or 30-30?

Depending on intended use the answer can be, neither, the 06 or the 30-30.


What handgun ammo can be used in a 30 30 rifle?

The only ammunition that should be used in a 30/30 is 30/30


Is 30 over 30 less than 1?

30 over 30 is equal to 30 divide by 30 = 1


What is 20 percent off 30?

20% off of 30 = 24= 20% discount applied to 30= 30 - (20% * 30)= 30 - (0.20 * 30)= 30 - 6= 24


What are the first 6 multiples of 30?

0 * 30 = 0 1 * 30 = 30 2 * 30 = 60 3 * 30 = 90 4 * 30 = 120 5 * 30 = 150 6 * 30 = 180


What 30 increased by 55 percent equals?

46.530 increased by 55%=30 + (55% * 30)=30 + (0.55 * 30)=30 + 16.5= 46.5


What ammo do you use in your Winchester 94 30-30?

The basic 30-30 cartridge- my personal choice is the 30-30 Leverlution ammo by Hornady.What is 30 percent of 207?

30% of 207 30% = .30 .30 x 207= 62.1


What is 30 percent of 30 percent?

30% of 30% = 0.09 or 9%


Still have questions?

Trending Questions
Previously Viewed
Hindi nasagot na mga katanungan
May kaso ba ang paninilip? Asked By Wiki User
Is karagatan payak or maylapi? Asked By Wiki User