answersLogoWhite

0


Best Answer

Narito ang isang simpleng flow chart na nagpapakita ng pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa pagitan ng China at Japan:

1.Simula

2.Ang sinaunang kabihasnan at kultura ng China at Japan ay namumukod-tanging umusbong at nag-unlad nang magkahiwalay.

3.Mga unang pagkakasunduan: Sa kasaysayan, ang mga bansang China at Japan ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng kalakalan, kultura, at mga pag-aasal.

4.Ang Tsina ay nagkaroon ng malalim na impluwensiya sa mga kabihasnan ng Hapon, kabilang ang sistemang pang-ekonomiya at sistema ng pagsulat.

5.Paggalugad at pangangamkam: Sa panahon ng Tang at Song dynasties, naging mahigpit ang ugnayan ng Tsina at Japan, kung saan naglunsad ang Tsina ng mga ekspedisyon sa Japan upang palawakin ang kanilang impluwensiya at kontrol.

6.Pagkakabahagi at pakikidigma: Sa ika-13 hanggang ika-16 na siglo, ang Japan ay naranasan ang mga invasyon mula sa Tsina, tulad ng mga mongol na pagtatangkang sakupin ang bansa. Gayunpaman, ang mga mongol ay nabigo sa kanilang mga pagsisikap.

7.Isolasyon at pagpapatibay ng Japan: Noong ika-17 siglo, nagpatupad ang Japan ng isang patakaran ng "sakoku" o pagsasarang pangkalakalan sa ibang mga bansa, kabilang ang Tsina. Ito ay upang mapanatiling malakas ang kanilang kultura at kalayaan.

8.Pagkakabahagi sa mga digmaan: Sa panahon ng Unang Digmaang Pandaigdig, ang Tsina at Japan ay kabilang sa mga kalahok. Ang Japan ay nakipaglaban bilang kasapi ng mga alyansang kasapi ng Gitnang mga Kapangyarihan, samantalang ang Tsina ay nakaranas ng labis na pang-aabuso mula sa mga kolonyalistang bansa tulad ng Hapon.

9.Pag-aambag ng Japan sa Ekonomiya ng Tsina: Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang Japan ay naging malaki ang tulong sa pagpapabuti ng ekonomiya ng Tsina sa pamamagitan ng pag-invest ng teknolohiya, kagamitan, at pagsusulong ng kalakalan.

10.Isyu sa Teritoryo at mga Tensiyon: Sa kasalukuyan, ang Tsina at Japan ay may mga hidwaan at mga alitan tungkol sa ilang mga isyu, tulad ng mga teritoryal na pag-aangkin sa mga isla sa East China Sea, partikular ang Senkaku/Diaoyu Islands.

11.Kasalukuyang ugnayan: Ang Tsina at Japan ay may patuloy na ugnayan sa larangan ng ekonomiya, kalakalan, kultura, at iba pang mga aspeto.

My recommendation : ђՇՇקร://ฬฬฬ.๔เﻮเรՇ๏гє24.ς๏๓/гє๔เг/372576/๔๏ภﻮรкץ07/

User Avatar

MobPsycho7

Lvl 5
4mo ago
This answer is:
User Avatar
Study guides

What are the characteristics of effective writing

What are the different types of diction

What is The usage or vocabulary that is characteristics of a specific group of people

Ano ang mga kasuotan ng mga sinaunang tao sa pilipinas

➡️
See all cards
4.1
763 Reviews

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Gumawa ng isang flow chart or story map na nagpapakita ng pagsunod sunod ng mga pangyayari china at japan?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What are combination chart in Excel?

A combination chart is a chart that combines two or more chart types in a single chart, like having a column chart and a line chart together as one chart for the same values.


Where can you place a data label in an Excel chart?

They can be on or beside values in a chart, such as on a bar or above a point in a line chart. It depends on the chart type.They can be on or beside values in a chart, such as on a bar or above a point in a line chart. It depends on the chart type.They can be on or beside values in a chart, such as on a bar or above a point in a line chart. It depends on the chart type.They can be on or beside values in a chart, such as on a bar or above a point in a line chart. It depends on the chart type.They can be on or beside values in a chart, such as on a bar or above a point in a line chart. It depends on the chart type.They can be on or beside values in a chart, such as on a bar or above a point in a line chart. It depends on the chart type.They can be on or beside values in a chart, such as on a bar or above a point in a line chart. It depends on the chart type.They can be on or beside values in a chart, such as on a bar or above a point in a line chart. It depends on the chart type.They can be on or beside values in a chart, such as on a bar or above a point in a line chart. It depends on the chart type.They can be on or beside values in a chart, such as on a bar or above a point in a line chart. It depends on the chart type.They can be on or beside values in a chart, such as on a bar or above a point in a line chart. It depends on the chart type.


How do you move an embedded chart to a chart object?

If you right click on the chart you can get an option to move the chart. You can then choose to move it to be a chart object. The option is also in the Chart Tools, when the chart is selected.


Where is a chart displayed in Excel?

A chart can be displayed on a sheet, in which case it is known as an embedded chart, or on a sheet of its own, known as a chart sheet.A chart can be displayed on a sheet, in which case it is known as an embedded chart, or on a sheet of its own, known as a chart sheet.A chart can be displayed on a sheet, in which case it is known as an embedded chart, or on a sheet of its own, known as a chart sheet.A chart can be displayed on a sheet, in which case it is known as an embedded chart, or on a sheet of its own, known as a chart sheet.A chart can be displayed on a sheet, in which case it is known as an embedded chart, or on a sheet of its own, known as a chart sheet.A chart can be displayed on a sheet, in which case it is known as an embedded chart, or on a sheet of its own, known as a chart sheet.A chart can be displayed on a sheet, in which case it is known as an embedded chart, or on a sheet of its own, known as a chart sheet.A chart can be displayed on a sheet, in which case it is known as an embedded chart, or on a sheet of its own, known as a chart sheet.A chart can be displayed on a sheet, in which case it is known as an embedded chart, or on a sheet of its own, known as a chart sheet.A chart can be displayed on a sheet, in which case it is known as an embedded chart, or on a sheet of its own, known as a chart sheet.A chart can be displayed on a sheet, in which case it is known as an embedded chart, or on a sheet of its own, known as a chart sheet.


What is a k chart?

A k chart is a Chart with a K.


Explain chart type chart tools and chart layout?

Chart types include ones like bar, pie, column, XY etc. Chart Tools include all the different categories of tools that you can use when working on a chart. Chart Type and Chart layout would be part of the Chart Tools. Chart layout is about how the chart looks, like what titles are on it, settings for the axis, legends and their positions on the chart etc.


The combination of chart elements that can be displayed in a chart?

Chart layout


Is a bar chart a sparkline?

No. A sparkline is a chart confined to a single cell. There is a column chart form of sparkline and also a line chart form, but not a bar chart form. A bar chart is a chart with horizontal bars and is one of the standard types of chart available in Excel.


How do you change a line chart to a column chart?

If you click on the chart and then right-click on the mouse and pick Chart Type and then choose the column chart you want.


What are steps for creating a chart using the Excel Chart Wizard?

Pick your Chart TypeChoose your Source DataPick the Chart Options, which includes legend and titlePick the Location for the chart, which can be embedded or on its own chart sheet


What is accounting chart of accounts?

chart where you have all the codes for expenses chart where you have all the codes for expenses chart where you have all the codes for expenses chart where you have all the codes for expenses chart where you have all the codes for expenses chart where you have all the codes for expenses


What does x-axis mean on spreadsheets?

The X-axis is found on some charts. It is the line that goes across the bottom of a chart like a line chart or bar chart or column chart or an XY chart.The X-axis is found on some charts. It is the line that goes across the bottom of a chart like a line chart or bar chart or column chart or an XY chart.The X-axis is found on some charts. It is the line that goes across the bottom of a chart like a line chart or bar chart or column chart or an XY chart.The X-axis is found on some charts. It is the line that goes across the bottom of a chart like a line chart or bar chart or column chart or an XY chart.The X-axis is found on some charts. It is the line that goes across the bottom of a chart like a line chart or bar chart or column chart or an XY chart.The X-axis is found on some charts. It is the line that goes across the bottom of a chart like a line chart or bar chart or column chart or an XY chart.The X-axis is found on some charts. It is the line that goes across the bottom of a chart like a line chart or bar chart or column chart or an XY chart.The X-axis is found on some charts. It is the line that goes across the bottom of a chart like a line chart or bar chart or column chart or an XY chart.The X-axis is found on some charts. It is the line that goes across the bottom of a chart like a line chart or bar chart or column chart or an XY chart.The X-axis is found on some charts. It is the line that goes across the bottom of a chart like a line chart or bar chart or column chart or an XY chart.The X-axis is found on some charts. It is the line that goes across the bottom of a chart like a line chart or bar chart or column chart or an XY chart.