answersLogoWhite

0


Best Answer

ano ng dalawang uri ng paghahambing

User Avatar

Wiki User

โˆ™ 2017-06-14 12:10:18
This answer is:
๐Ÿ™
0
๐Ÿคจ
0
๐Ÿ˜ฎ
0
User Avatar
Study guides

Literary Terminology

20 cards

Which sentence suggests the least amount of psychic distance

Which sentence suggests the greatest amount of psychic distance

Which effect could best be created using an unreliable narrator

Which lists the typical steps of the creative writing process

โžก๏ธ
See all cards

Languages and Cultures

21 cards

What is descriptive linguistics

The Russian language belongs to which branch of the Indo-European family of languages

What is the most widely spoken language family in the world today

During which century did the development of philosophical analysis occur

โžก๏ธ
See all cards

Languages and Cultures

23 cards

Where did the Renaissance movement begin

What did Humanists Believe

What is descriptive linguistics

Which subject could be included in both the humanities and social sciences

โžก๏ธ
See all cards

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ano ang dalawang uri ng paghahambing?
Write your answer...
Submit
Related questions

Ano ano ang dalawang uri ng paghahambing?

ano ng dalawang uri ng paghahambing


Ano ang dalawang uri yamang mineral?

ano ang dalawang uri ng mineral


Ano ang dalawang uri ng globo?

dalawang uri ng globo


Ano ang dalawang uri ng linya?

Ang dalawang uri ng linya ay :Kurabadong LinyaTuwid na Linya


Ano ang dalawang uri ng kasaysayan at ang batayan nito?

Ano ang 2 uri ng kasaysayan


Ano ang mga uri ng pagkamamamayan ipaliwanag ang bawat isa?

ano ang dalawang uri ng pagkamamamayan


Anu ano ang dalawang anyo ng tula?

ano ang dalawang uri ng tula


Ano ang dalawang uri ng tugma?

olive


Ano anu ang dalawang uri ng paglalarawan?

ang dalawang paraan ng paglalarawan ay payak patiyak


Ano ang dalawang ayos ng pangungusap?

ang dalawang uri ng pangungusap ay KARANIWAN at DI KARANIWAN.


Ano ang dalawang uri ng kasaysayan?

panget ka


Ano ang dalawang uri ng rebolusyon?

Lolo ko Ang dlwang Rebolusyon :)


Ano ang dalawang uri ng sanguniang pangkasaysayan?

ang nakasulat at Hindi nakasulat.


Ano ang dalawang uri ng prinsipyong panlahat?

ang 2 uri ng...ay panlahatan at panubay


Ano ang dalawang uri ng pangkat etniko?

malaki at maliit


Ano ang dalawang uri ng komunikasyon?

berbal at di berbal


Ano ang 2 uri ng panahon sa pilipinas?

Dalawang Uri ng Panahon at ang El Nino at El Nina


Anu-ano ang 2 uri ng populasyon?

ang dalawang (2) uri ng population ay ang food chainat fodd web


Anu anu amg mga uri ng globo?

anu ano ang dalawang uri ng globo


Anu-ano ang uri ng pagpapakilalang dalawang tauhan?

unknown XD


Anu-ano ang dalawang uri ng komunikasyon?

berbal at di berbal


Ano ang tawag sa dalawang uri ng populasyon?

matalino at malusog


Ano ang dalawang uri ng alamat?

ang alamat ng kalokohan at alamat ng katatawanan


Ano ang tagpuan at dalawang uri nito?

ang tagpuan kung saan nila gustong magkita.


Anu-ano ang mga uri ng pamahalaan noong unang panahon at kahulugan?

Ang dalawang uri ng pamahalaan ay ang barangay at sultanato.