answersLogoWhite
English Alphabet History
Filipino Language and Culture
Adam and Eve
Mga tanong sa Tagalog

Alamat ni malakas at maganda?

272829

Top Answer
User Avatar
Wiki User
Answered
2011-09-12 14:05:38
2011-09-12 14:05:38

Sinasabing sa simula ay wala pang daigdig at Tao; mayroon lamang langit at dagat. Magkasinlawak ang dalawa sapagkat sila'y magkatapat. Ang tanging nilalang na nakapagitan sa kanila ay isang ibon.

Walang tigil sa kalilipad ang ibon sa kalawakan hanggang mainip it at mapagod. Naroon nga ang langit sa itaas ngunit Hindi niya ito abot. Naroon nga ang dagat sa ibaba, ngunit Hindi naman siya makalapag.

Nag-isip ang ibon kung paano niya maaabot ang dalawa. Sumisid itong pabulusok at kumahig nang kumahig sa tubig. Nadama ng ibon na nagkaroon ng silbi ang kanyang ginawa. Mabilis at walang aptid ang kanyang pagkahig na ikinasaboy paitaas ang tubig.

Nagimbal ang langit. Natiyak na kapag Hindi tumigil sa pagkahig ang ibon ay baka umabot sa kanyang dibdib ang tubig-dagat. Naramdaman na rin niyang nag-alab ang dibdib ng dagat sapagkat ginalit nga ito ng ibon; dahil dito, nag-isip na siya ng paraan para mapahinto ito.

Naiisip ng langit na gumawa ng bato sa kanyang mga ulap at saka ibinagsak iyon sa dagat upang maampat ang galit niyo na nilikha ng ibon.

Sa mga batong ibinagsak niya sa dagat, inatasan lumapag ang ibon upang siyang gawing pugad, at saka sinabing huwag na silang gambalain pa ng dagat.

Lumapag anga ang ibon sa isang batong pulo ngunit my namataan naman siyang isang bagay na lulutang-lutang. Hindi niya iyon pinansin, ngunit nang siya ay masagi at masaktan ng putol na kawayang nakalutang, siya ay napoot at walang tigil na tinuka ang kawayang may dalawang biyas.

Nabiyak ang kawayan. Sa unang biyas ay lumitaw ang isang lalaki at isang babae naman sa ikalawa.

Sa dalawang ito nagsimula ang daigdig sapagkat sila ang naging unang Tao.

123
๐Ÿฆƒ
0
๐Ÿคจ
0
๐Ÿ˜ฎ
0
๐Ÿ˜‚
0

Related QuestionsAng alamat nina maLakas at maganda ay ang pinaniniwalaang pinagmulan ng mga tao. Naniniwala ang marami na sila ay nagmula sa nabiyak na kawayan dahil sa pagbagsak ng isang malaking bato na nabitawan ng nagngangalang mundo.


the characters in the story of malakas and maganda are bathala(god),malakas,maganda and the bird..................


moral lesson in the story of malakas and maganda?


malakas get angry to maganda because he dint do her job properly


The story of Malakas at Maganda happened in the Philippines.


Si Malakas Si maganda si ibon at si bungal


It is Malakas and Maganda based on an epic


The cast of Si malakas at si Maganda - 1947 includes: Tony Benroy Rosa Del Rosario


The story of Malakas and Maganda vary from region to region. But elements of the story remain the same: there is a bird that splits a giant bamboo, and Malakas and Maganda emerge from the halves. Many people have commented on how the story presents man and woman as equals, each coming from one half of the same bamboo.The cast of Si malakas at si Maganda - 1972 includes: Chiquito Pons De Guzman Conrad Poe Stella SuarezAlamat ng Pinya, Alamat ng Bayabas, Alamat ng Mangga, Alamat ng Lanzones, Alamat ni Maria Makiling, Alamat ng Baka at Kalabaw, Alamat ng Saging, Alamat ng Sampalok


ang kwento ni adan at eba ay hindi alamat ito ay TOTOO


Malakas and Maganda are two couples in love with each other and lives inside a bamboo trunk. This is just a short story from Philippines.


they are myth because is was passed on by oral tradition from the Philippine origin and it was a product of man's imagination


Kumuha ka ng martilyo pukpuk mu sa ulo mo


maganda,gwapo,matalino,masipag,malakas


The cast of Alamat ni limahong - 1973 includes: Paquito Diaz Maritess Revilla Ramon ZamoraAyon sa mga Kristiyano, nanggaling tayo sa Panginoong Diyos Ayon sa mga Siyensya, nanggaling daw tayo sa unggoy Ayon sa mga alamat, nanggaling daw tayo kina Malakas at Maganda


Mythical Theories: 1. Si Malakas at Si Maganda 2. The Story of the Brown People


This story is a Filipino myth. The story has been included in Nestor Redondo's book Men, Maiden and Myths.


The Philippines is the setting of the creation myth Si Malakas at si Maganda. The myth's title translates as "Strong and Beautiful," with si serving as a personal name marker for the first Filipino man and woman. The pronunciation will be "see MA-la-KAS at ma-gan-DA" in Tagalog.Copyright ยฉ 2020 Multiply Media, LLC. All Rights Reserved. The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply.