answersLogoWhite

0


Best Answer

loksit ketdi awan pai mabirukan...poltak......mherheynow...

User Avatar

Wiki User

βˆ™ 2012-06-19 11:19:10
This answer is:
User Avatar
Study guides

What are medical problems that arise from color blindness

What are the characteristics of effective writing

What are the different types of diction

Another examples of community problems

➑️
See all cards
4.19
β˜†β˜…β˜†β˜…β˜†β˜…β˜†β˜…β˜†β˜…
296 Reviews

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Anong kahulugan ng panitikan sa ibat-ibang awtor?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Ano ang kahulugan ng wika ayon sa ibat ibang awtor?

MADAFAKA


Title about wika at panitikan na maaaring gawing thesis?

ano ang katuturan sa ideya o damdamin ng isang awtor


Ano ang istilo ng awtor sa pagislam?

nagiging shunga ang awtor


Aurea M Ligaya?

sang awtor na asasas


Pagsusuri sa mga teknik na ginamit ng awtor sa paghahatid ng mensahe?

Pagsusuri sa mga teknik na ginamit ng awtor


Paano winakasan ang ibong adarna?

paano winakasan ng awtor ang ibong adarna


Kahalagahan ng pag-aaral ng panitikan?

maibabahagi natin ang ating mga damdaminito ay nagbibigay ng isang paraan ng pag-iisipnagbibigay sa atin ng impormasyon, edukasyon, libangan, mga pananaw, at kaalaman.tumutulong ito upang makahanap ng mga solusyon sa mga problema..


Pagsusuri ng mga teknik na ginagamitan ng awtor sa pagpapabatid ng mensahe?

geatay lng jud walay sulod


Layunin ng awtor sa ibong adarna?

bigyan ng magandang asal at matutong magpakumbaba sa iba lalo na sa mga kapatid mo.


3 card catalog?

1.) Author card (Kard ng Awtor o May-akda) 2.) Title card (Kard ng Pamagat) 3.) Subject card (Kard ng Paksa)


Uri ng kard katalog?

Ang tatlong uri ng Kard Katalpg ay angKard ng Paksa (subject card)Kard ng Awtor (author card)Kard ng Pamagat (title card)


Kahulugan at kahalagahan ng pagbasa proseso at katangian?

Pagbasa - ay pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas nang pasalita. Ito rin ay pag-unawa sa wika ng aktor sa pamamagitan ng mga nakasulat na simbulo. *Proseso at Katangian 1. Persepsyon - hakbang sa pagkilala sa mga nakalimbag na simbulo at maging sa pagbigkas nang wasto sa mga simbulong nababasa. 2. Komprehensyon - Pagproproseso ito ng mga impormasyon o kaisipang ipinahahayag ng simbulong nakalimbag na binasa. 3. Reaksyon - hinahatulan o pinagpapasyahan ang kawastuhan,kahusayan at pagpapahalaga ng isang tekstong binasa. 4. Asimilasyon - isinasama at iniuugnay ang kaalamang nabasa sa mga dati nang kaalaman o karanasan. *Teorya 1. Teoryang Bottom-up Ayon sa teoryang ito, ang pagbasa ay ang pagkilala ng mga serye ng mga nakasulat na simbulo upang maibigay ang katumbas nitong tugon. Nananalig ang teoryang ito na ang pagkatuto sa pagbasa ay nagsisimula sa yugto-yugtong pagkilala ng mga titik sa salita, parirala at pangungusap ng teksto,bago pa man ang pagpapakahulugan sa buong teksto. Ang proseso ng pag- unawa, ayon sa teoryang ito, ay nagsisimula sa teksto (botom) patungo sa mambabasa (up) kaya nga tinawag itong bottom-up. 2. Teoryang Top-down Ang pananaw na ito ay impluwensya ng sikolohiyang Geatalt na naniniwalang ang pagbasa ay isang prosesong holistik. Ayon sa proponent nito, ang mambabasa ay isang napakaaktib na partisipant sa proseso ng pagbasa, na siya ay may taglay na dating kaalaman (prior knowledge) na nakaimbak sa kanyang isipan at may sariling kakayahan sa wika (language proficiency) at kanyang ginagamit habang siya ay nakikipagtalastasan sa awtor sa pamamagitan ng teksto. Tinatawag din itong teoryang inside out o conceptually-driven dahil ang kahulugan o impormasyon ay nagsisimula sa mambabasa patungo sa teksto. Ito ay nagaganap dahil ang mambabasa ay gumagamit ng kanyang dating kaalaman at mga konseptong nabuo sa kanyang isipan mula sa kanyang mga karanasan at pananawa sa paligid. Bunga nito, nakakabuo siya ng mga palagay at hinuha na kanyang iniuugnay sa mga ideyang inilalahad ng awtor ng isang teksto. 3. Teoryang Interaktib Ayon sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa wika at kaisipan ng awtor at sa pag-unawa nito, ang isang mambabasa ay gumagamtit ng kanyang kaalaman sa wika at mga sariling konsepto o kaisipan. Dito nagaganap ang interaksyong awtor-mambabasa at mambabasa-awtor. Ang interaksyon, kung gayon, ay may dalawang direksyon o bi-directional. Masasaing ang teoryang ito ay isang pagbibigay diin sa pag-unawa sa pagbasa bilang proseso at hindi bilang produkto. 4. Teoryang Iskima Ayon sa teoryang ito, bawat bagong impormasyong nakukuha sa pagbabasa ay naidaragdag sa dati nang iskima. Samakatwid , bago pa man basahin ng isang mambabasa ang isang teksto, siya ay may taglay nang ideya sa nilalaman ng teksto mula sa kanyang iskima sa paksa. Maaring binabasa niya lamang ang teksto upang patunayan kung ang hinuha o hula niya tungkol sa teksto ay tama, kulang o dapat baguhin. Dahil dito, masasabing ang teksto ay isang input lamang sa proseso ng komprehensyon. Hindi teksto ang iniikutan ng proses ng pagbasa, kundi ang tekstong nabubuo sa isipan ng mambabasa.

People also asked