answersLogoWhite

0


Best Answer

4 teorya ng pagbasa
a. Teoryang Bottom-Up- Ito ay isang traditional na pagbasa. Ito ay bunga ng teoryang behaviorist na higit na nagbibigay pokus sa kapaligiran sa paglinang ng komprehension sa pagbasa. Ayon sa teoryang ito, ang pagbasa ay pagkilala ng serye ng nakasulat na mga simbolo upang maibigay ang katumbas nitong tunog. Nananalig ang teoryang ito na ang pagkatuto sa pagbasa ay nagsisimula sa pagkilala sa mga titik, salita, parirala, at pangungusap bago malaman ang kahulugan ng teksto. Sinasabi nitong ang pagbasa ay pagkilala ng mga salita, at ang teksto ang pinakamahalaga sa pagbasa. Ang mambabasa ay isang pasib na partisipant lamang sa proseso ng pagbasa dahil ang tangin tungkulin niya ay ulitin ang lahat ng mga detalyeng nakasaad sa tekstong kanyang binasa. Ang proseso ng pag-unawa ayon sa teoryang ito, ay nagsisimula sa teksto (bottom), patungo sa mambabasa (up), kaya tinawag itong bottom up. Tinatawag din itong "outside-in" o "data driven" sapagkat ang impormasyon sa pag-unawa ay hindi nagmula sa tagabasa kundi sa teksto.
b. Teoryang Top-Down- Nabuo ito bilang reaksyon sa naunang teorya. Ito ay dahil napatunayan ng maraming dalubhasa na ang pag-unawa ay hindi nagsisimula sa teksto kundi sa mambabasa tungo sa teksto. Ito ay impluwensya ng sikolohiyang Gestalt na naniniwalang ang pagbasa ay isang prosesong holistik. Ayon dito, ang mambabasa ay napakaaktib na partisipant sa proseso ng pagbasa, na siya ay may taglay na dating kaalamang nakaimbak sa kanyang isipan ay may sariling kakayahan sa wika na kanyang ginagamit habang nakikipagtalastasan sa may-akda sa pamamagitan ng teksto. Tinatawag din ang teoryang ito na "inside out" o "conceptually-driven" dahil ang kahulugan o impormasyon ay nagsisimula sa mambabasa patungo sa teksto. Ito ay nangyayari dahil ang mambabasa ay gumagamit nga kanyang mga dating kaalaman at ng konseptong nabuo sa kanyang isipan mula sa kanyang mga karanasan at pananaw sa paligid. Bunga nito, nakakabuo siya nga kanyang mga palagay at hinuha na kanyang iuugnay sa mga ideyang inilalahad ng awtor ng isang teksto.
c. Teoryang Interaktib- Bunga naman ito ng pambabatikos ng mga dalubhasa sa ikalawang teorya. Ayon sa mga proponent nito, ang top-down at maaaring akma lamang sa mga bihasa nang bumasa at hindi sa mga baguhan pa lamang. Higit na angkop daw ang kombinasyong top-down at bottom-up na nagpapahiwatig ng dalawang direksyon ng komprehensyon, itaas-pababa at ibaba-pataas. Ayon sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa wika at kaisipan. Dito nagaganap ang interaksyong awtor-mambabasa at mambabasa-awtor.. kung gayon, ang interaksyon ay may dalawang direksyon o bi-directional. Masasabing ang teoryang ito ay isang pagbibigay-diin sa pag-unawa sa pagbasa bilang isang proseso at hindi bilang produkto. Sa teoryang itong, mahalaga ang larangan ng metakognisyon na nahihinggil sa kamalayan at kabatiran sa taglay na kaalaman at sa angking kasanayan ng mambabasa.
d. Teoryang Iskima- Mahalaga ang tungkuling ginagampanan sa pagbasa ng dating kaalaman ng mambabasa. Ito ang batayang paniniwala ng teoryang iskima. Bawat bagong impormasyong nakukuha sa pagbabasa ay naidaragdag sa dati nang iskima. Samakatuwid, bago pa man basahin ng isang mambabasa ang teksto, siya ay may taglay nang ideya sa nilalaman ng teksto mula sa kanyang iskima sa paksa. Maaaring binabasa na niya lamang ang teksto upang mapatunayan kung ang hinuha o hula niya tungkol sa teksto ay tama, kulang o dapat baguhin. Dahil dito, maaaring sabihin na ang teksto ay isang input lamang sa proseso ng komprehensyon. Hindi teksto ang iniikutan ng proseso ng pagbasa, kundi ang tekstong nabubuo sa isipan ng mambabasa.

1. Bottom-up
2. Top Down
3. Interaktibo
4. Iskima
iba't - ibang uri ng tekstong akademiko

teoryang istraktural at teoryang saykolinggwistika ____remie pama____

User Avatar

Wiki User

โˆ™ 2016-08-12 18:54:45
This answer is:
๐Ÿฆƒ
1
๐Ÿคจ
0
๐Ÿ˜ฎ
2
User Avatar
Study guides

Literary Terminology

20 cards

Which sentence suggests the least amount of psychic distance

Which sentence suggests the greatest amount of psychic distance

Which effect could best be created using an unreliable narrator

Which lists the typical steps of the creative writing process

โžก๏ธ
See all cards

Languages and Cultures

21 cards

What is descriptive linguistics

The Russian language belongs to which branch of the Indo-European family of languages

What is the most widely spoken language family in the world today

During which century did the development of philosophical analysis occur

โžก๏ธ
See all cards

Languages and Cultures

23 cards

Where did the Renaissance movement begin

What did Humanists Believe

What is descriptive linguistics

Which subject could be included in both the humanities and social sciences

โžก๏ธ
See all cards

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ano ang mga teorya ng pagbasa?
Write your answer...
Submit
Related questions

Anu ano ang mga teorya ng kasaysayan?

anu-ano ang teorya ng kasaysayan


Anu-ano ang mga teorya ng w?

anu ano ang teorya ng wika


Anu ano ang mga teorya tungkol sa pinagmalan ng daigdig?

anu ano ang mga teorya na magpapaliwanag hinggil sa pinagmulan ng daigdig?


Ano ang mga estratehiya sa pagbasa?

ang mga bobo ng manbabasa katulad mo.gago.


Antas ng pag-unawa sa pagbasa?

ano ano ang mga antas ng pag unawa sa pagbasa?


Ano ang pagbasa at alamin ang mga iba't-ibang taong na nagbibigay ng depinisyon sa pagbasa?

Yes.


Ano ang mga salik sa pagbasa?

talasalitaan at nilalama


Anu-ano ang mga teorya ng pagbasa?

1.top-down 2.bottom-up 3.iskima 4.interaktiv


Mga uri ng pagbasa ng pahapyaw?

ano ang pahapyaw


Anu-ano ang mga teoryang pinagmulan ng mga tao?

ang teorya ng pinagmulan ng Tao ay ang mga unggoy


Ano ang mga teorya na kinapalooban ng pornograpiya?

Thesis


Ano ang mga elemento ng metakognitiv na pagbasa?

ito ay kaululan


Ano ang ibig sabihin ng teorya?

Ang teorya ay mga pahayag na ipinapaliwanag ang isang bagay/grupo ng bagay o pangyayari.


Ano ang mga teorya ng pinagmulan ng daigdig?

i search nyo


Alamat sa pinagmulan ng tao ang ebolusyon ng tao ano ang mga iba't ibang teorya ng pinagmulan ng tao ano ang mga teorya na pinagmulan ng tao ano ang mga teorya ng pinagmulan ng mga tao ano ang mga teo?

gago ba kayo? bakit niyo tinatanong sa akin eh nag tatanong din kayo siguro sa tingin ko nagkantutan silang mga tao!!!:P bleeeeeeeehh tanga ka ga kaya nga nagtatanong " use your mind ok " tanga kah "


Anu-ano ang mga theorya na pinagmulan ng pilipinas?

mga teorya pinagmulan ng pilipinas


Ano ano ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng daigdig?

hindi ko alam,,,,,hahaha


Ano ang mga teorya tungkol pinagmulan ng tao sa Pilipinas?

sa taong tabon raw nanaggaling ang mga Tao


Ano ang iba't ibang teorya ukol sa pinagmulan ng wikang filipino?

magsaliksik ng mga teorya hinggil sa pinagmulan ng mga pilipino


Anu-ano ang mga uri ng aklat na binabasa ng mga ilang mag-aaral sa kolehiyo?

Ang mgA uri ng Aklat ay Ang pAgbAsa aT WikA . . .


Ano ang mga teoryang metakognisyon sa pagbasa?

ewan q sayo!!!wla kng kwenta!!!


Ano ang mga kahalagahan ng pagbasa at pagsulat?

ito ay naghahatid o nagbibigay impormasyon


Ano ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng tao?

di ko alam


Anu-ano ang mga bagong teorya na pinagmulan ng daigdig?

i search nyo


Ano ang mga teorya sa ebolusyon ng tao?

Afxe touli crynbo awerqy

People also asked

Sagabal sa mabisang pagbasa?

View results