answersLogoWhite
Literature and Language
Mga tanong sa Tagalog

Ano-anu ang mga benepisyo ng pagbasa?


Top Answer
User Avatar
Wiki User
Answered 2011-08-13 00:58:56

matututo kang makipagsalamuha sa ibang tao dahil di ka takot magsalita sapagkat ikaw ay may nalalaman.

012
๐Ÿ™
1
๐Ÿคจ
0
๐Ÿ˜ฎ
0
๐Ÿ˜‚
0
User Avatar

Your Answer

Still Have Questions?

Related Questions

Mga elemento ng pagbasa?

Ang mga Elemento ng pagbasa ay: -emosyon/damdamin -tono -intonasyon


Ano ang mga estratehiya sa pagbasa?

ang mga bobo ng manbabasa katulad mo.gago.


Ano ang mga benepisyo ng bio intensive gardening?

Nakakabawas ng


Ano ang pagbasa at alamin ang mga iba't-ibang taong na nagbibigay ng depinisyon sa pagbasa?

Yes.


Ano ang mga salik sa pagbasa?

talasalitaan at nilalama


What is the tagalog of benefits?

Benefit - benepisyoBenefits - mga benepisyo


Mga uri ng pagbasa ng pahapyaw?

ano ang pahapyaw


Antas ng pag-unawa sa pagbasa?

ano ano ang mga antas ng pag unawa sa pagbasa?


Paano ang paraan ng pagsulat at pagbasa ng mga unang Filipino?

Ang namnam ay napa...


What is the lyrics of pagbasa ng pasyon?

Binabasa dito ang mga pagpapakasakit ng Panginoon ang Paghihirap niya..


Ano-anu ang mga makrong kasanayan?

pagbasa pagsulat pakikinig pagsasalita


Ano ang mga elemento ng metakognitiv na pagbasa?

ito ay kaululan


Anu-ano ang mga uri ng aklat na binabasa ng mga ilang mag-aaral sa kolehiyo?

Ang mgA uri ng Aklat ay Ang pAgbAsa aT WikA . . .


Ano ang mga teoryang metakognisyon sa pagbasa?

ewan q sayo!!!wla kng kwenta!!!


Ano ang mga kahalagahan ng pagbasa at pagsulat?

ito ay naghahatid o nagbibigay impormasyon


Pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik?

Ang kahalagahan ng pagbasa at pagsulat sa pananaliksik ay malalaman mo kung ano ang mga dapat isulat sa iyong sanaysay. hahahaha :P


Mga kaantasan ng pagbasa?

ang batayang antas ang inspectional na antas ang mapanuri o analitikal na antas ang sintopikal na antas


Interaktibong proseso ng pagbasa?

ang interaktibong prosseso ng pagbasa ay isang uri ng pag basa, sa katunayan ito ang mga ginagamit ng mga dalubwika na mga paraan para mapabilis ang kanilang pag basa.Putang inah proseso nga ang hinahanap ang bobo nmn ng mga taong ngsulat sah site na2putang ina sayang kayo sah oras


Mga problema sa pagbasa ng panitikan?

- Kawalan ng interes - Mahina ang benta - Ang mga manunulat ay nagtatrabaho sa ibang bansa - Kulang sa panahon -Maliit ang kita ng mga manunulat =) Yeah.Thanks


Paghahambing at pagkokontrast pagbasa at pagsulat?

ang paghahambing ay ang pagtatalakay o paglalarawan ng pagkakatulad ng katangian ng mga bagay. habang ang pagkokontrast ay ang [paglalarawan ng pagkakaiba ng mga bagay.


Ano ang mga limang yugto sa pagbasa?

Y U G T O Limang Letra!


Anu ang kaugnayan ng pagbasa at pagsulat sa pananaliksik?

magagamit mo ang pagbasa sa pananaliksik at magagamit mo ang pagsulat para sa isinaliksik mo kaya hndi maaaring mawala ang isa sa mga yan.sa pagsasaliksik kailangan mong magbasa ng mga teksto para sa kailangan mong report.


What is Tagalog of benefits?

Tagalog Translation of BENEFITS: mga benepisyo


Apat na Antas ng pagbabasa?

weak mo naman, di mo naman. 4 na Antas ng Pagbasa 1. Ang Batayang Antas - Tinatawag din itong panimulang pagbasa sapagkat pinauunlad dito ang rudimentaryong kakayahan. Ibig sabihin, dinedevelop ito mula sa kamangmangan. Elementaryang pagbasa rin ito, samakatuwid, dahil sinisimulang ipinatututo sa ppaaralang elementarya. Wika ang pokus sa antas na ito ng pagbasa. Unang konsentrasyon dito ang pagkilala sa aktwal na mga salita, at ang pagpapamalay sa kahulugan ng mga ito. 2. Ang Inspekyunal na Antas - Panahon ang pinakamahalaga sa antas na ito ng pagbasa. Itinatakda sa llimitadong oras ang pagbasa. Natural, Hindi siyempre hangand ditong kunin ang lahat-lahat sa binabasa, tanging yaong mga superfisyal na kaalaman lamang. Tungkol saan ang libro? Anu-anu ang mga bahagi nito? Anong uri ito ng babasahin - kasaysayan ba? Novela ba? Diskurso ba? - Pre-reading o sistematikong iskiming din kung tatawagin ito. 3. Ang Mapanuri o Analytikal na Antas - Aktibo naman ang antas na ito ng pagbasa sapagkat hangad ditong intindihing mabuti ang ipinapakahulugan sa pamamagitan ng malinaw na pag-iinter[reta sa mga metapora. Interpretatibo ito, samakatuwid, sapagkat matalinong hinihinuha ang mga pahiwatig at tagong kahulugang matatagpuan wika nga, sa pagitan ng teksto o linya. Gayundin, minamahalaga rito ang malalalim na nakapaloob na kaisipan. Syempre pa, Hindi mahihiwalay ang pagpapahalaga sa kahusayan ng mga paraan ng pagkakasualt nito. 4. Ang Sintopikal na Antas - Pinakamataas ang antas na ito ng pagbasa. Kumplikado at sistematikong pagbasa ito. Humahamon sa kakayahan ng bumabasa. Komparatibo rin ito. Ibig sabihin, dapat marami nang nabasang libro ang bumabasa para makapag-hambing siya, makapagtulad at makapag-iba-iba, makapagsuri, makapamuna at makapagpahalaga, kaya naman kahit matrabaho ang pagbasa rito, marami naming nakukuhang benepisyo. - Pag uunawang integratibo.


Sa aling bahagi ng pagbasa nade-decode ang mga nakalimbag na simbulo at naisasalin ng mambabasa ang mga titik papunta sa mga mental na representasyon o larawan ng mga ito?

sa utak ninyo of course