answersLogoWhite

0


Best Answer
  • ♦ Para sa sinaunang Babylonia
  • may paniniwalang ang Diyos na si Marduk ang lumikha ng daigdig, kalangitan at Tao buhat sa kanyang pagkakagapi sa babaing halimaw na si Tiamat. Ang pagkakahating ginawa ni Marduk ka Tiamat ay nagbunsod ng paglikha sa daigdig at kalangitan. Samantala matapos naman manaig sa asawa niyang si Kingu ginamit ni Marduk ang dugo nito upang lumikha ng Tao.
  • ♦ Para sa mga Maya ng Mesoamerica
  • ang Tao ay nilikha ng mga Diyos na sina Tepeu at Gucamatz mula sa minasang mais. Ito ay matapos ang ilang mga nabigong pagtatangkang makagawa ng Tao mula sa putik at kahoy.
  • - sa mga bahagi ng katawan ng kauna-unahang taong si Purusa. Nagmula diumano ang mga taong nabibilang sa iba't - ibang caste.
  • ♦ Sa Islam
  • ang lahat ng nilikha ay nagmula ka Allah, ang tangi at nag-iisang Diyos ng mga Muslim.
  • ang paglikha ay patuloy at paulit-ulit lamang. Ang isang nilalalng ay ipanganganak, mabubuhay, mawawala sa daigdig at muling ipanganganak.
  • lahat ay nilalang ng isang makapangyarihang Panginoon.
  • ♦ Sa Japan
  • at mga mamamayan nito ay nagmula sa mga Diyos sina Izanagi at Izanami.
  • ♦ Sa China
  • ang pasimula ay nagbuhat sa isang higanteng Diyos na si Phan Ku o Pangu. Sa kanyang pagkamatay, umusbong ang mga Tao mula sa mga pulgas sa kanyang katawan.
  • ♦ Sa Pilipinas
  • - ang mga tagalog ay may kwento ukol sa paglabas Nina Malakas at Maganda mula sa isang nabiyak na kawayan.
 1. CREATION
  • CREATION
  • Ang lahat ng uri ng mga hayop sa kasalukuyang panahon, at maging lahat ng mga nangawala na ay kaanak ng mga unang hayop na nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Ito ang pinalaganap na paniniwala ng madla ukol sa pinagmulan ng Tao na tinatawag na Creationism o Creation Science.
  • Maraming uri ang kaisipang creationism, partikular sa mga relihiyong Judaism, Kristiyanismo at Islam. Sa halos 12 sistemang paniniwalang nakapaloob dito maaari itong uriin sa 2 pangkat New Earth Creationists at Old Earth Creationists.
  • ◘ NEW EARTH CREATIONISTS
  • Sila ay naniniwala na ang daigdig, mga nilalang at lahat ng mga bagay sa kalawakan ay nilikha ng Diyos halos 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang konseptong ito ay itinataguyod ng mga taong naniniwala sa kawalang kamalian ng sagradong aklat ng Bibliya at sa pagpapalahulugan nitong literal.
  • ◘ OLD EARTH CREATIONISTS
  • - Sila ay naniniwala na ang daigdig ay may ilang bilyong taong nang naririto. Sila ay naniniwala na ang daigdig at lahat sa kalawakan ay nlikha ng Diyos.
User Avatar

Wiki User

2011-09-12 13:58:38
This answer is:
User Avatar
Study guides

What are medical problems that arise from color blindness

What are the characteristics of effective writing

What are the different types of diction

Another examples of community problems

➡️
See all cards
4.11
538 Reviews

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ang mga paraan ng paniniwala ng mga unang pilipinosa relihiyong paganismo?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
People also asked